[Poročilo] URBACT univerza 2023

Edited on 29/01/2024

Evropska mesta opremljena za celostno reševanje urbanih izzivov.

Zadnje dni avgusta je v Malmu na Švedskem potekala URBACT univerza s kar 460 udeleženci. Prvič so se imeli priložnost srečati partnerji, vključeni v 30 mrež, ki so junija začele iskati odgovore na različne urbane izzive. Mreže bodo naslednji dve leti in pol namenile pripravi celostnih akcijskih načrtov, s katerimi bodo te izzive naslovile. Izzivi zajemajo vse od ozelenjevanja mest, preobrazbe industrijskih območij, do prilagajanja mest na delo na daljavo, nočnega življenja in spodbujanja urbanega razvoja temelječega na enakosti spolov. Dogodku so se pridružili tudi predstavniki sedmih slovenskih mest.

URBACT SI

Namen univerze je bil na zgoščen način partnerskim mestom predati znanje in jih opremiti z veščinami, ki jih bodo nato lahko uporabili v svojem lokalnem okolju. Predvsem pa je bil cilj dogodka, da motivira, navdihuje in omogoča izmenjavo izkušenj. Vse skupaj na sproščen in pogosto zabaven način.

University hub

Udeleženci so v večjih skupinah spoznavali različne metode in orodja, ki so jih nato preizkusili v svojih mrežah. Spoznali so kako bolje analizirati in definirati svoj urbani izziv, kako prepoznati ključne deležnike in jih vključiti v proces priprave celostnega akcijskega načrta ter kako oblikovati ukrepe, ki bodo odgovorili na prepoznane probleme. Vodilni strokovnjaki so na delavnicah delili svoje bogate izkušnje in praktične primere uporabe različnih metod in orodij. Udeleženci so prav tako imeli možnost razpravljati o skupnih izzivih in deliti svoje izkušnje. Udeleženci so bili pozvani, da razmislijo, kako bodo v svoje delo vključili pomembne presečne teme, torej zeleno, digitalno in enakost spolov.

workshop

Dogodek je bil tudi odlična priložnost, da spoznamo Malmö, eno izmed vodilnih mest in pionirjev na področju podnebne nevtralnosti. V manjših skupinah smo se odpravili na 12 terenskih ogledov dobrih praks, ki jih v Malmu vsekakor ne manjka. Od kolesarskega izleta po mestu, ogleda eko soseske, do centra za upravljanje z odpadki, urbanega vrtičkarstva kot načina za zmanjševanje socialnih razlik in povezovanja soseske ter otroških igrišč domišljenih in zgrajenih s pomočjo otrok. Malmö je bilo v prejšnjem stoletju zaznamovan s pristaniščem in težko industrijo. V zadnjih desetletjih je obrnil svojo paradigmo in postal izjemno moderno in zeleno mesto. Je eno izmed kolesarjem najbolj prijaznih mesto v Evropi, s 600 kilometrov uporabniku prijaznih kolesarskih poti, ki zagotavljajo udobno in varno premagovanje vsakodnevnih poti, ob tem pa je poskrbljeno tudi za vso ostalo spremljajočo infrastrukturo. Zeleno mesto, z obilico različnih zelenih površin in premišljenega vključevanja zelene in modre infrastrukture na vsakem koraku. Je mesto krožnega gospodarstva, pionir na področju sortiranja odpadnega tekstila in iskanja novih načinov, kako preprečiti, da odpadki končajo na odlagališčih, kjer jih na koncu pristane le 2 odstotka.

site visits

Tokratna odločitev, da URBACT univerza poteka kmalu po zagonu mrež, se je izkazala za odlično, saj so udeleženci dobili dober vpogled v URBACT metodo in se po nekaj dneh uspešno vključili v živahno vseevropsko URBACT skupnost. Organizacijska ekipa je ponovno pripravila izjemno kvaliteten dogodek, ki je omogočal veliko interakcij, izmenjave, učenja, poskrbel pa je tudi za zabavne trenutke. Dogodek se je zaključil s presenečenjem na zeleni strehi in tradicionalno URBACT zabavo.

surprise

 

--

Foto: Nina Plevnik, IPoP

 

Submitted by opoetra on 05/09/2023