Priča o ciljevima održivog razvoja i viziji grada Ozlja do 2030. godine

Edited on 11/05/2022

Mjesto radnje ove priče je Ozalj, grad u sjeverozapadnoj Hrvatskoj - blizu, ali na granici (u dijelu koji je toliko prirodan da ga se naziva zelenim srcem Hrvatske). Ozalj je član mreže gradova Global goals for cities (GG4C) posvećene lokalizaciji ciljeva održivog razvoja i integriranom akcijskom planiranju. Kako promišljaju svoju održivu budućnost pročitajte u nastavku teksta.

Vrijeme akcije je vrijeme velikih klimatskih izazova koji se manifestiraju od globalne do lokalne razine. Zato ih tako dobro osjećaju u Ozlju. Uz klimu i globalnu pandemiju koja mijenja odnos prema drugima, gradu, okolišu te stvara izazove u svakodnevnom životu tu je i činjenica života na seizmički aktivnom području. Otpornost za Ozalj ima mnogo dimenzija.

Iako su mali po svojoj veličini, Ozalj to smatra prednošću jer se svi sugrađani dobro poznaju i njihova je sposobnost prilagođavanja novim uvjetima i stvaranja novih vrijednosti zbog toga (ili unatoč tome) još veća. A upravo su građani glavni likovi ove priče, oni koji moraju zajedničkim snagama promišljati i razvijati lokalnu otpornost da bi postigli ciljeve održivog razvoja[i] za svoj grad i svoj kraj. Uz njih, tu su i drugi likovi, oni koji dolaze, oni koji savjetuju, oni koji vole Ozalj i rado će doći ovdje uživati, surađivati i poslovati. Svi ovi likovi utječu i doprinose cjelokupnom mozaiku aktivnosti i djelovanja u postizanju održivog integriranog razvoja ovog mjesta.

Koristeći URBACT-ovu metodologiju i partnerstvo u mreži GG4C, stvorena je URBACT-ova lokalna grupa[ii] (ULG) koja je središnja točka za djelovanje i planiranje. To je postupan proces jer lokalnoj skupini treba neko vrijeme da stvori koheziju, povjerenje i da se članovi međusobno upoznaju i pronađu svoje pravo mjesto kako bi mogli dati puni doprinos. Lokalna grupa ujedno je i participativni alat koji sudionike uči da je za postizanje ciljeva održivog razvoja potrebna suradnja, integracija i sposobnost sagledavanja situacije i perspektive u svim njezinim dimenzijama. Također, rad u grupi pomaže članovima i dionicima da osvijeste i otkriju vlastite vrijednosti i specifičnosti, ono što čini lokalni identitet i stvara jedinstvenost neke zajednice. Takve su vrijednosti ključne za kvalitetnu osnovu održivog razvoja.

SWOT analiza je pokazala da grad nije u lošoj situaciji, da su neke stvari dobro postavljene, ali da treba još puno raditi kako bi se ostvarili zadani ciljevi održivog razvoja. Nakon analize, članovi ULG-a svrstali su sve ciljeve održivog razvoja u tri skupine. U svakom od njih nalaze se ciljevi u tri razine. U prvom rangu tri su cilja koja smatraju ključnima za razvoj. U drugom stupnju su ciljevi koji se odnose na njih, a u trećem su oni ciljevi koje je lakše postići ili koje su već postigli. Prva skupina ciljeva utječe na drugu, pa druga na treću, što stvara određeni dinamički odnos i energiju koja ih pokreće i pomaže da brže i učinkovitije ostvare punu realizaciju.

Zeleno je definirano kao temelj razvoja Ozlja – prirodni zeleni okoliš i zelena energija po kojoj su poznati stavljeni su u fokus kao generatori razvoja. Dvije bitne komponente za održivi razvoj i postizanje klimatske neutralnosti: zelena tranzicija i zelena infrastruktura uzimaju se za pokretače stvaranja Ozlja kao mjesta u kojem ljudi žive udobno i humano.

Temelj uspjeha cjelovitog i integriranog razvoja je integracija već u fazi planiranja. Lokalna grupa odlučila je da će im Integrirani akcijski plan koji će izraditi unutar GG4C poslužiti kao sredstvo za obavljanje superintegracije s obzirom na to da je Ozalj u procesu izrade Akcijskog plana održive energije i klime (SECAP), Strateškog plana razvoja te izmjena i dopuna Prostornog plana. Dokumente se mora stalno povezivati ​​s planovima više razine (županijskim i nacionalnim) te ih integrirati ​​kroz financijsko planiranje (EU fondovi ili nacionalni, regionalni, lokalni ili privatni izvori). Kroz ovaj zahtjevni participativni proces sva se planiranja moraju integrirati i dobiti na učinkovitosti s konačnim rezultatom u stečenoj sinergiji potrebnoj za postizanje svih ciljeva održivog razvoja.

Rad ULG-a na izradi integriranog akcijskog plana[iii] iskristalizirat će jasne aktivnosti i projekte važne za održivi razvoj, one koji će najbolje odgovarati karakteru Ozlja te iskoristiti njegove potencijale i specifičnosti (npr. prugu koja prolazi ispod starog grada ili proizvodnju hidroenergije kao kulturne baštine!). Taj proces kristalizacije nije lak niti brz i na njega utječu mnoge okolnosti. Potreba za integracijom ogleda se u činjenici da nije jednostavno spojiti sve elemente u skladnu cjelinu – ponekad neki elementi jednostavno ne pripadaju željenoj viziji, a kroz proces integracije to se brže otkriva.

Integriranim planiranjem stvaraju se preduvjeti za uspješno provođenje akcija potrebnih za borbu protiv klimatskih promjena. Ovakvim pristupom građani Ozlja utječu i na njihove susjede u županiji i preko granice jer smo svi dio jedne cjeline, jednog plana.

Uz dva glavna smjera djelovanja za razvoj Ozlja, usmjerena na zelenu energiju i zelenu infrastrukturu, članovi ULG-a rade i na trećem koji je krajnji cilj - imati sveobuhvatno otporan Ozalj 2030. godine koji će biti mjesto za zdrav i ugodan život, mjesto koje ima pozitivne odgovore na izazove našeg vremena.

Naravno, u gradu se ne zanose mišlju da je ovo kraj priče i da će sve biti gotovo s prestankom projektnih aktivnosti. Kao što je poznato, dobre priče imaju nastavke, a nakon 2030. slijedi 2031. godina, iza nje sljedeća i tako dalje. Nema sumnje da će i tada izazovi za male i velike gradove biti značajni. Ali toga se ne boje u Ozlju jer znaju da će im kroz rad u GG4C mreži ostati vrijedno naslijeđe – suradnja, zajedništvo i formirana lokalna grupa dionika. Upravo su to vrijednosti koje treba znati iskoristiti za sljedeći projekt, aktivnost ili razvojni cilj.

Lokalna URBACT grupa je tu da nas podsjeti da samo zajedno i cjelovitim djelovanjem možemo ostvariti svoje ciljeve.

Preveo i prilagodio: M. Ercegović

_____________________________________

[i] O UN-ovim Globalnim ciljevima održivog razvoja do 2030. godine možete pročitati više u brošuri koju smo pripremili u suradnji s udrugom Odraz: https://urbact.eu/koji-su-ciljevi-odr%C5%BEivog-razvoja-do-2030

[ii] Više o ustroju, ulozi i načinu rada lokalnih grupa dionika unutar aktivnosti URBACT programa pročitajte u priručniku za višedioničke skupine: https://urbact.eu/kreiran-priru%C4%8Dnik-o-vi%C5%A1edioni%C4%8Dkim-grupama

[iii] Ključni koraci u integriranom planiranju: https://urbact.eu/%C5%A1est-koraka-koje-bi-gradovi-trebali-slijediti-kod-izrade-integriranog-plana-aktivnosti

Submitted by emarko on 11/05/2022