Продължава успешното българско участие по програма УРБАКТ!

Edited on 06/06/2023

Одобрение са 30 нови мрежи за съвместно планиране

На 31.05.2023 г. Комитетът по наблюдение на програма УРБАКТ одобри финансирането на 30 мрежи за съвместно планиране, включващи 252 партньори от 28 европейски държави.

От 1 юни 2023 г. до декември 2025 г. партньорите ще обменят международен и местен опит, ще изграждат способности и съвместно ще работят по планове за действие за решаване на актуалните проблеми пред интегрираното градско и общинско развитие.

Участие в одобрени мрежи за съвместно планиране по УРБАКТ ще вземат общините София, Варна, Враца, Добрич, Разлог, Казанлък и Габрово.

Описание на мрежите и интерактивна карта на участниците може да намерите на: https://urbact.eu/whats-new/news/approved-networks-2023

Submitted by psimeon on 06/06/2023