Πρωτοβουλίες πόλεων σε όλη την Ευρώπη για βοήθεια στους Ουκρανούς

Edited on 16/03/2022

Ενημερωθείτε για ορισμένους από τους τρόπους με τους οποίους οι χώρες της ΕΕ βοηθούν την Ουκρανία.

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η Υπηρεσία Προσφύγων του ΟΗΕ ανέφερε ότι περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν την χώρα μέσα σε δύο εβδομάδες. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να πολλαπλασιαστεί τις επόμενες ημέρες. Την ίδια στιγμή, η μεγάλη πλειοψηφία των Ουκρανών εξακολουθεί να παραμένει στη χώρα, είτε αδυνατώντας να φύγουν, είτε αρνούμενοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, είτε καλούμενοι να στηρίξουν και να αντισταθούν.

Με το ξέσπασμα της εισβολής, εθνικές και τοπικές κυβερνήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδιαίτερα από γειτονικές χώρες, έδειξαν με διάφορους τρόπους την υποστήριξη τους στον Ουκρανικό λαό.

Σύμφωνα με τις αξίες της ΕΕ και το πνεύμα συνεργασίας που χαρακτηρίζει το πρόγραμμα URBACT, τα Eθνικά Σημεία και οι πόλεις URBACT σε όλη την Ευρώπη κινητοποιούνται για να εντοπίσουν επαληθευμένες πηγές πρωτοβουλιών των τοπικών και εθνικών κυβερνήσεων υπέρ του ουκρανικού λαού.

Ως εκ τούτου, η ακόλουθη -- μη εξαντλητική -- λίστα έχει ως στόχο να καταστήσει πιο ορατές - ανά χώρα της ΕΕ, αυτές τις πρωτοβουλίες στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη ή σε όσους θέλουν να βοηθήσουν, καθώς και να εμπνεύσει άλλες πόλεις που θέλουν να οργανώσουν παρόμοια υποστήριξη. Θα συνεχίσουμε να τον ενημερώνουμε τις επόμενες εβδομάδες.

ΔΕΙΤΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

Σε περιόδους ανθρωπιστικής κρίσης οφείλουμε όλοι να χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες, τις πλατφόρμες και τα δίκτυα μας για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Σε επίπεδο ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα μια πρόταση για τη δράση συνοχής για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη (CARE) που επιτρέπει στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να παρέχουν επείγουσα υποστήριξη σε ανθρώπους που διαφεύγουν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Επιτροπή των Περιφερειών έχει επίσης δημοσιεύσει δηλώσεις και πρωτοβουλίες για την Ουκρανία, το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών καλεί τους τοπικούς εκλεγμένους αξιωματούχους να υπογράψουν δήλωση υποστήριξης προς την Ουκρανία, το EUROCITIES δημοσιεύει τοπικές πρωτοβουλίες και το EUROTOWNS στέκεται αλληλέγγυο στον ουκρανικό λαό.

Ευχόμαστε να αποκατασταθεί σύντομα η ειρήνη στην Ουκρανία.

Η ομάδα του URBACT

Submitted by mpapoutsi on 16/03/2022