Suomalaisten APN-kaupunkien keskustelutilaisuus Tampereella

URBACT meeting in Tampere

URBACT APN meeting in Tampere

Parikymmentä URBACT-hankkeissa toimivaa tai sen parissa muuten vaikuttavaa kotimaan kansalaista kokoontui 8.9.2023 Tampereelle livenä tai etänä vaihtamaan kokemuksia alkaneen uuden ohjelmakauden tiimoilta. Keskustelutilaisuuden järjestivät URBACT IV -ohjelman Suomen yhteyspiste (Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, Itä-Suomen yliopisto), työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto.

Tilaisuuden aluksi vastikään valittuihin uusien APN-hakkeisiin kuuluvien suomalaiskaupunkien edustajat esittelivät hankkeitaan. Samalla kartoitettiin käsityksiä Malmössä pidetystä ohjelman kick-off -tapahtumasta. Suomalaiset ovat ohjelmassa hyvin mukana (8 kaupunkipartneria ja Åbo Akademi), ja ensimmäistä kertaa myös APN-hankkeen pääpartnerina on suomalainen kaupunki (Espoo). Suomalaiset hanketoteuttajat näet tästä.


Jatkokeskustelun virikkeeksi Olli Voutilainen (TEM) esitteli kotimaisen ja eurooppalaisen kaupunkipolitiikan ajankohtaisia kuulumisia. Kuluvan hallituksen kaupunkipoliittiset linjaukset herättivät huomiota: innovaatioekosysteemit ja MAL-sopimukset jatkuvat, teemakohtainen sopiminen kehittynee ja myös ns. allianssimalliin suurten kaupunkien ja valtion välillä ollaan hakemassa muotoa ja sisältöjä. EU-tasolla kiinnostavaa on Eurooppalaisen kaupunkialoitteen (EUI) eteneminen ja kotimaisen EUI-yhteyspisteen toiminnan käynnistyminen lähiaikoina.


Niilo Rinne (Porin kaupunki) ja Kimmo Rautanen (Åbo Akademi) esittivät puheenvuorot URBACT-veteraanien näkökulmasta. Molemmat korostivat kaupungin sitoutumista ja hankkeiden jatkuvuuden turvaamisen merkitystä sekä toivat esille URBACT-ohjelman työtapojen (URBACT-metodi) ja asiantuntija-avun hyödyt. Päätteeksi pohdittiin tapoja vahvistaa kotimaisten URBACT-toimijoiden yhteistyötä ja tiedonvaihtoa kuluvalla ohjelmakaudella. Tilaisuuden lopuksi tutustuttiin Silva Vuopposen (Ekokumppanit Oy / Tampereen kaupunki) johdolla Naistenlahden voimalaitoksen kehittämistoimintaan.

Submitted by petri.kahila@uef.fi on 07/12/2023
author image

petri.kahila@uef.fi

See all articles