Turvaline kooliteekond edendab laste liikuvust!

Aastakümneid tagasi läks enamik lastest kooli jala. Enam see aga nii ei ole. Praegu tegelevad linnad üle Euroopa aktiivselt liikuvuse edendamisega ja laste kooliminek on saanud samuti kuumaks teemaks. Tänu planeerijate koostööle koolidega on lapsed saanud ka reaalselt linnaplaneerimisse panustada. Järgnev näide Sloveeniast ilmestab hästi, kuidas siiraste ja tähelepanelike laste kaasamine planeerimisprotsessi ning koolilaste liikuvuse edendamine aitab kaasa parema ja tervislikuma linnakeskkonna kavandamisele.

Sloveenias Grm Novo Mesto algkoolis kõnnib iga päev kooli umbes 100 õpilast. Nad teevad seda "jalutusbussi" (Walking Bus) kasutades. Jalutusbuss tähendab seda, et koolipäevade hommikul jalutavad lapsed koos kooli poole. Neid saadab kooli töötaja, kes lapsi suunab ja juhendab. Jalutusbuss kulgeb kindlat marsruuti pidi ja sellega saavad liituda kõik kooli minevad lapsed. Sellise programmi –Active Travel to Schoolalgatas neli aastat tagasi tervishoiuministeerium. Jalutusbusse on Sloveenias varemgi katsetatud, kuid selle suur läbimurre saigi alguse 2016. aastal, mil uue programmi väljatöötamine innustas paljusid koole tegelema kooliõpilaste ühise ning turvalise kooliminemisega.

Novo Mestos hakati innukalt igapäevaselt jalutusbusse korraldama. Pärast kahenädalast katsetamist hoiti tekkinud rutiini ning aja jooksul sai koos kooli kõndimisest tore harjumus, mis lastele väga meeldis. Tänu sellele töötabki jalutusbuss edukalt tänaseni. Seda kogemust jagati Active Travel to School programmi seminaridel, mis inspireeris toreda algatusega liituma ka paljusid teisi koole ja kohalikke omavalitsusi.

Igapäevane kõndimine, mis on oma olemuselt nii lihtne ja tavaline tegevus, on meie tervisele väga kasulik. Tänapäeval kannatavad paljud inimesed istuva eluviisi all ja arstid on selles osas väga selgesõnalised: vähene liikumine on seotud vähemalt 20 kroonilise haigusega; igapäevane kõndimine aitab aga parandada meie füüsilist ja vaimset tervist ning ennetada haigusi. Miks mitte alustada lapsepõlvest!

Lähme rattaga kooli!

Inimestel on oma liikumisharjumusi lihtsam muuta, kui neid motiveerib nende enda tervis. Paljud uuringud on näidanud, et isegi väike muudatus igapäevastes liikumisharjumustes (nt vähemalt pooletunnine kõnd iga päev) on tervisele väga kasulik. Sloveenia linnades on üldiselt koolid kodu lähedal, mistõttu oleks kooli kõndimine kõige tõhusam viis, kuidas tagada lastele igapäevane liikumine. Kuigi koolitee on lühike, viivad paljud vanemad oma lapsed autoga kooli. Vanemad ütlevad sageli, et sõidutavad oma lapsi kooli ohutuse tagamiseks. Üllataval kombel lasevad samad vanemad pärast kooli lastel aga ise koju tulla ja siis suudavad küll lapsed turvaliselt koju jõuda. Maapiirkondades ei ole vahemaad alati nii lühikesed ja seepärast kõnnivad paljud lapsed kooli pool tundi või rohkemgi. Nii on see ka Novo Mestos. Tegelikult meeldib lastele jalutada; vahel nad ei märkagi, et on kõndinud juba 30 minutit või rohkemgi.

Teises Sloveenia omavalitsuses, Črna na Koroškemis, töötab jalutusbuss igal reedel. Neljapäeviti saavad lapsed liituda rattarongiga. Algatuse eestvedaja sõnul meeldivad lastele hommikused tegevused väga. Ta hankis lastele isegi käru koolikottide jaoks, et lapsed saaksid kooli minemisest veelgi rohkem rõõmu tunda. Aktiivne kooli minemine on positiivselt seotud paljude asjadega: laste enesetunne on pärast hommikust jalutuskäiku/rattasõitu hea ning õpetajate sõnul on värske õhk ja hommikune vestlus koolikaaslastega hea ettevalmistus koolitööks.

Programmi raames läbi viidud küsitluse tulemused näitasid, et tegelikult soovib enamik lapsi kooli minna jalg- või tõukerattaga. See näitab, et suur osa lastest ei saa kooli minna nii nagu nad sooviksid. Üldiselt on lapsed väga teadlikud aktiivsest liikumisest saadavast kasust ning samuti autode negatiivsest mõjust keskkonnale. Laste jaoks on aktiivne kooli minek tervisliku eluviisi osa ja mitteformaalne õppeprotsess. Kui anda lastele võimalus aktiivselt kooli minna, siis on võimalik tagada, et lapsed liiguvad tervislikult, jätkusuutlikult, kooskõlas oma soovide ja keskkonnaväärtustega. Kui me siiralt tahame laste soove arvestada, siis tuleks nad kaasata ka kooliteekonna planeerimisse.

Kaasav planeerimine toob edu

Sloveenias teevad turvalise kooliteekonna kavandamisel koostööd koolid, politsei ja kohalikud ametiasutused. Igal koolil on oma koolitee kaart, kus on esile toodud teekonna kitsaskohad ja märgitud marsruudid, mida mööda ohutult kooli jõuda. Kaarti kontrollitakse ja uuendatakse regulaarselt. Lapsed on kaardist teadlikud ning õpivad tundides liiklusohutust.

Active Travel to School programmis pakuti aga välja uus lahendus, kuidas kooliteekonna kaarte täiendada ja uuendada. Koos dr Josip Plemelj algkooli ja Bledi omavalitsusega kaasati sellesse protsessi ka õpilased, kes koos õpetajatega kooli ümbritsevat liiklusolukorda ja infrastruktuuri analüüsisid ning kaardi parandamiseks ettepanekuid tegid. Õpetajad arutasid marsruute ka lapsevanematega, nii et lõpliku lahenduse puhul jõuti üksmeelele nii õpilaste, lapsevanemate, õpetajate, kohalike omavalitsuse esindajate kui ka kohalike liiklus- ja ohutusspetsialistide vahel.

Uuel koolitee kaardil kasutati ka mitmeid uusi visuaalseid lahendusi, mis näitavad lihtsasti ära, kui lähedal on kool kodule, bussijaamale ja muudele olulistele kohtadele. Kaardile kanti ka kõik jalutusbusside peatused ja marsruudid. Suur kaarti pandi kooli esiku seinale, et julgustada õpilasi ja vanemaid aktiivsest kooliminekust osa võtma.

Lastele endale see algatus tohutult meeldib ja nende arvates peaks kooliümbruses autoga liiklemise üldse ära keelama ning ka õpetajad peaksid kooli tulema jala või jalgrattaga. Programmis läbi viidud tegevused näitasid, et õpilaste kaasamine koolitee kavandamisse võib oluliselt parandada lahenduse kvaliteeti ja üleüldist planeerimisprotsessi. Lapsed panustasid sellesse oma eelistuste, kogemuste ja arvamustega ning lisaks oli neil palju värskeid ideid erinevate liikluslahenduste, tervise ja keskkonnaga seoses.  

Väikese algatuse suur mõju

Kokku liitus Sloveenias Active Travel to School  programmiga 34 omavalitsust 212-st. Programmi edu näitab, et kui erinevad osapooled julgelt planeerimisprotsessi kaasata ja üheskoos oma harjumusi muuta, siis saavad ka kohalikud omavalitsused palju lihtsamini keskkonna ja tervisega seotud valdkondi arendada. Programmi tegevused näitasid ka seda, et kui asi puudutab laste tervist, siis löövad inimesed väga innukalt uutes algatustes kaasa. Eriti tore on võimaluse korral ka lapsed ise planeerimisprotsessi kaasata, sest nii saavad neist veenvad liikuvuse ja säästva linna arengu pooldajad ning edasiviijad. Sloveenias käivitas jalutusbussi enam kui 100 kooli ning oma laste mõjul julgustati ka paljusid vanemaid oma igapäevaseid liikumisharjumusi- ja valikuid ümber mõtestama ja muutma. Kohalikud elanikud märkasid samuti linnapildis muutusi, mis pani ka nemad oma liikumisharjumuste muutmise üle mõtlema.

Programmi tunnustas ka WHO, kes viitas sellele kui suurepärasele lähenemisele, mille abil füüsilist ja sotsiaalset linnakeskkonda parandada. Kiidusõnu jätkus ka sellele, kuidas erinevaid osapooli kaasati. Active Travel to School programmi edulugu ja Sloveenia näide on kindlasti hea eeskuju paljudele teistele linnadele, mis tervise edendamise ja linnakeskkonna parandamise on südameasjaks võtnud.

 

Submitted by Madli-Johanna Maidla on 20/12/2021
author image

Madli-Johanna Maidla

See all articles