Творческа бюрокрация

Edited on 18/03/2022

Творческата бюрокрация не е оксиморон

Творческа бюрокрация

Научете за възможностите за модернизиране на традиционните дейности на общините и бързо пренастройване на общинските системи спрямо предизвикателствата на Зеления преход и пост-Ковид възстановяването.

Фестивалът на творческата бюрокрация се завръща през 2022 г. с дигитално откриващо събитие на 24 марти и присъствено събитие в Берлин на 2 юни.

Научете повече на адрес: https://creativebureaucracy.org

Submitted by psimeon on 18/03/2022