URBACT-u se pridružuju gradovi iz Ukrajine i Moldavije

Edited on 25/12/2023

United for Ukraine stand during the URBACT City Festival 2022 in Pantin (FR)

Štand Ujedinjenih za Ukrajinu tokom Festivala URBACT gradova 2022 u Pantinu (Francuska)

Nakon odluke Odbora za praćenje URBACT-a i odobrenja Evropske komisije*, više gradova ispunjava uslove za program!

Pored 27 država članica Evropske unije, partnerske države (Švajcarska i Norveška) i pet zemalja korisnica Instrumenta za pretpristupnu pomoć (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija), od sada će i gradovi iz Ukrajine i Moldavije takođe moći da se pridruže programu URBACT. Prema ažuriranoj verziji programa URBACT IV, predviđena su  2 miliona evra, dodijeljena u okviru sredstava Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju (NDICI) za učešće gradova koji dolaze iz ove dvije zemlje.

Počevši od 2024. godine, gradovi iz Ukrajine i Moldavije će moći da se prijave, učestvuju u događajima i pridruže mrežama u okviru URBACT programa. Pridruživanje URBACT mreži je jedinstvena prilika za razmjenu, dijeljenje znanja i, na kraju, poboljšanje lokalnih politika. Kriterijumi podobnosti i geografski obim za svaki URBACT poziv dalje su pojašnjeni u odgovarajućim uslovima pojedinačnih poziva, koji su dostupni na internetskoj stranici po objavljivanju. Uz to, imajući u vidu specifične potrebe gradova iz Ukrajine i Moldavije, URBACT će predložiti skup aktivnosti za izgradnju kapaciteta i znanja po mjeri gradova ove dvije zemlje. 

Zakonodavstvo i politike EU imaju važan uticaj na urbana područja, a podrška gradovima da razviju svoj puni potencijal je jedan od ključnih ciljeva kohezione politike EU. U tom smislu, URBACT ima za cilj da podrži gradove iz Ukrajine i Moldavije da igraju ulogu i doprinesu procesu integracije u Evropsku uniju.

*Odbor za nadgledanje programa URBACT IV odobrio je proširenje geografskog područja programa na Ukrajini i Moldaviji 20. oktobra 2023. Evropska komisija je odobrila reviziju programa URBACT IV 20. decembra 2023. (Odluka Komisije - 2021TC16FFIR001 - TC - Program Amandman 2021-2027 - 2.1) Revidirani URBACT IV se može konsultovati ovdje.

Submitted by Borka Ljeskovic on 25/12/2023
author image

Borka Ljeskovic

See all articles