URBACT usposabljanja za digitalni prehod

Edited on 06/10/2023

MOODLE

Digitalni prehod (digital) je poleg načela enakosti spolov (gender) in skrbi za okolje (green) ena od osrednjih medsektorskih tematik in prioritet novega programa URBACT IV. URBACT si tako prizadeva za vključevanje digitalnega prehoda v vse dejavnosti programa, od odzivov EU na skupne urbane izzive do posameznih procesov načrtovanja v vseh URBACT mestih. 

Z namenom okrepitve veščin mestnih strokovnjakov in oblikovalcev politik, da bi bolje razumeli osrednje koncepte in izzive, povezane z digitalnimi prehodi na ključnih področjih politik, so oblikovali serijo spletnih usposabljanj. Cilj je nuditi podporo , da bodo samozavestnejši pri uporabi digitalnih orodij in novih tehnologij kot načina za doseganje ciljev politike.

Usposabljanje ni namenjeno izkušenim uporabnikom. Predvsem je namenjeno posameznikom, ki bi se lahko opredelili kot tehnološki novinci, in/ali posameznikom iz manjših in srednje velikih mest. To so namreč mesta, ki lahko največ pridobijo z razumevanjem in sprejemanjem digitalnega prehoda. Usposabljanje je razvila skupnost TechPlace kot spletno platformo za mestne strokovnjake in oblikovalce politik, ki želijo z uporabo tehnologije doseči pozitivne spremembe. Cilj usposabljanja je ustvariti skupnost in varen prostor za izmenjavo, učenje in postavljanje »neumnih« vprašanj. Dobrodošli so predstavniki iz vseh URBACT mest in širše.
 

Usposabljanje je sestavljeno iz 6 modulov:

•    Spoznavanje tehnologije - predstavitev osmih bistvenih tehnoloških izrazov: internet stvari (IoT), umetna inteligenca (AI) , roboti, droni, virtualna resničnost, razširjena resničnost (Augmented Reality, veriženje blokov (Blockchain) in 3D tiskanje.

•    Digitalno okolje - raziskovanje, kako nam lahko digitalna orodja pomagajo bolje obvladovati sodobne izzive, povezane s podnebjem. 

•    Digitalna družba - raziskovanje, kako tehnologija in digitalizacija oblikujeta družbo in kako družba oblikuje digitalizacijo.

•    Digitalno upravljanje - raziskovanje, kaj digitalna preobrazba pomeni za strukture upravljanja in organizacije ter zakaj je pomembna.

•    Digitalno gospodarstvo - raziskovanje, kaj je digitalno gospodarstvo, kakšno vlogo bi lahko imelo mesto pri razvoju digitalnega gospodarstva in kako ga uresničiti. 

•    Spretno vodenje mesta - razmislek o tem, kako bi lahko mesta uporabila prožne metodologije, da bi se bolje odzivala na nenehno spreminjajoče se potrebe.
 

V okviru vsakega modula je na voljo kratek videoposnetek ali spletni seminar, pisne in video študije primerov, primeri uporabe v mestu ter številna gradiva in kratke naloge, s katerimi lahko preverite svoje razumevanje in napredek. 

Moduli so zasnovani tako, da jih lahko uporabljate skupaj ali posamično, tako da se lahko vključite in prekinete ali pa si jih ogledate od začetka do konca. 

 

PRIJAVI SE 
 

Submitted by opoetra on 12/04/2023