URBACT võrgustikprojekt “Koostöine ja innovaatiline haridus” Rae vallas

Edited on 25/05/2023

11.-12. jaanuaril võõrustas Rae vald külalisi URBACT projekti haridusvõrgustikust Tallinnast, Elvast, Kambjast, Kohilast, Sauelt ja Viru-Nigulast.

Rae meeskonna kavandatud seminari läbiv teema oli ettevõtlikkus, mille käigus tutvustasid Rae Noortekeskus ja Spot of Tallinn omavahelist koostööd ja ettevõtmisi; Järveküla Kool, Jüri Gümnaasium ja Rae Huvialakool oma tegemisi, külalistele pakkusid omaküpsetatud maiuseid ettevõtlikud mudilased Võsukese lasteaiast. Jüri Gümnaasiumi noored andsid ülevaate oma projektidest ning aktiivsest ja ettevõtlikust külakogukonnast rääkis Kurna külavanem Aivar Aasamäe.

 

URBACT haridusvõrgustik on möödunud suvel käivitunud pilootprojektis, mis viiakse ellu Euroopa Liidu URBACT programmi raames. Projekti eesmärk on luua Eesti kohalikest omavalitsustest haridusvaldkonna kogemuste ja lahenduste jagamise võrgustik, mis toetab laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamist ja elulist õpet, kaasates erinevaid kogukonna liikmeid, nagu lapsevanemad, ettevõtjad, MTÜ-d jne.

 

Rae valla URBACT meeskond on oma sihiks seadnud koostöö edendamise ettevõtetega haridusvaldkonnas, sh õppetöö integreerimise praktiliste tegevustega ja seeläbi noorte ettevõtlikkuse arendamise.  Rae vallal on häid koostööpartnereid, kellega koos on tehtud Rae Õpilasmalevat, tööpraktikat, töövarjupäevi jne. URBACT projektis on Rae vald seadnud ettevõtlikkuse teemale uue fookuse - kaardistanud haridusasutuste tegevused ja ootused ettevõtetega koostööks. Samuti on vald korraldanud kaks kohtumist koostööst huvitatud ettevõtetega, et leida valla, haridusasutuste ja ettevõtete ühisosa ja suunad, mida üheskoos edendada. Edukas koostöö pakub kõikidele osapooltele huvi ja omab motiveerivat kasutegurit. On heameel tõdeda, et vallas on palju haridusasutustega koostööst huvitatud ettevõtteid: Spot of Tallinn, Rae Golf, ABB, Omniva, Estanc, Orkla, Nefab, Maxima, Pakendikeskus, IKEA, kes on toonud välja mitmeid häid ideid ettevõtmisteks, kus kasu oleks nii valla noorele kui ettevõtetele endile.

 

Rae valla edasine plaan, seoses URBACT Haridusvõrgustikuga, on sõnastada koostöölepe, mis annaks koostööle üldise raamistiku mõlema osapoole huvidest lähtuvalt, noorte ettevõtlikkuse tõstmist pikemas perspektiivis eesmärgina hoides. Konkreetsemad kokkulepped haridusasutuste ja ettevõtete vahel sõlmitakse juba asutuste vahelistest huvidest ja vajadustest lähtuvalt.

Submitted by Madli-Johanna Maidla on 20/01/2022
author image

Madli-Johanna Maidla

See all articles