URBACTi pilootprojekt „Koostöine ja innovaatiline haridus Eesti omavalitsustes“ sai avalöögi

Edited on 25/05/2023

21. juunil toimus Tartus URBACTi pilootprojekti „Koostöine ja innovaatiline haridus Eesti omavalitsustes“ avaseminar, mis oli avalöögiks poolteist aastat kestvale kogemusvahetusele haridusvaldkonnas.

Pilootprojektis osalevad seitse Eesti kohalikku omavalitsust (Elva vald, Kambja vald,  Kohila vald, Narva linn, Rae vald, Saue vald, Viru-Nigula vald), mis hakkavad Tallinna linna kui kogenud URBACTi partneri eestvedamisel haridusalaseid kogemusi vahetama ja üksteiselt õppima.

Avaseminaril tutvustas iga osalev kohalik omavalitsus lühidalt oma meeskonda, haridusvaldkonna asutuste maastikku ning projektiga seotud ootusi. Kadri Leetmaa Tartu Ülikooli URBACT kontaktpunktist rääkis, mis EL URBACT programm on ja kuidas Eesti omavalitsused selles on osalenud. Seejärel rääkisid veebikülaline Mireia Sanabria Hispaaniast Viladecansi linnast ja Katrin Parve Tallinna Haridusametist senisest kogemusest äsja lõppenud URBACT võrgustikus OnBoard, millest on alguse saanud ka meid eesootav Eesti-sisene URBACT haridusinnovatsiooni võrgustik. Nimelt said õiguse algatada uus riigisisene võrgustik vaid need kohalikud omavalitsused, mis ise URBACT projektides varasemalt osalenud. Projekti eksperdid Katrin Parve ja Liisi Haas tutvustasid üldiseid põhimõtteid, mida URBACT programm riigisisestelt võrgustikelt ootab ning tutvustasid esialgset tööplaani. Põhjalikum arutelu toimus fookusteemade ajalise järgnevuse üle.

Lepiti kokku, et oktoobrist 2021 kuni septembrini 2022 toimub kuus kahepäevast kohtumist partneromavalitsustes ning projekt lõpeb konverentsiga Tallinnas.

Kadri Leetmaa ja Liisi Haas tutvustasid veel lühidalt URBACTi projektide ühe põhielemendi – kohaliku töögrupi – moodustamise põhimõtteid. Kuna Eesti omavalitsused on praegu mitmetes rahvusvahelistes URBACT võrgustikes osalemas, siis plaanitakse septembris 2021, enne kohalike töögruppide moodustamist, lühikest veebivormis kogemuste vahetamise koolitust nende Eesti KOVidega, kus kohalik töögrupp hästi toimib.

Submitted by Madli-Johanna Maidla on 07/07/2021
author image

Madli-Johanna Maidla

See all articles