Заповядайте на Фестивала на градовете по Програма УРБАКТ 2022!

Edited on 18/03/2022

Заявете своевременно участие на Фестивала, 14-16 юни, Голям Париж. Този път – присъствено и … въглеродно-неутрално

Фестивалът на градовете по УРБАКТ се завръща и то присъствено. Регистрация за участие на адрес: https://2022cityfestival.urbact.eu/

Тази година фестивалът ще отчете успехите на мрежите от градове и общини през миналия планов период и ще отбележи началото на Програма УРБАКТ IV – новата инициатива за обмен в устойчивото и интегрирано местно развитие. Мястото на срещата е гара Пантен, Голям Париж, 14-16 юни, т.г. в рамките на Френското председателство на ЕС.

Поканени са експерти и изборни лица от целия Съюз! Очакват се до 450 души, като предимство ще имат записалите се участници от близо 200 общини, ангажирани в мрежи за съвместно планиране, финансирани по УРБАКТ. Водещи експерти, национални звена по УРБАКТ, партньорски организации, експерти от Комисията и държавните власти, както и от местни власти, неучастващи в тези мрежи, също ще могат да се присъединят.

В светлината на прожекторите

Ден 1: Мрежите за съвместно планиране – Зелената сделка и борбата с измененията в климата;

Ден 2: Екологични, свързани и приобщаващи общини (здравеопазване и здравословно хранене, зелени клинове, стратегически обществени поръчки, интегрирана мобилност, интернет на нещата и градовете, и т.н.);

Ден 3: Посещения на място из добрите практики на Голям Париж и символичен старт на Програма УРБАКТ IV.

Краен срок за регистрация – 10 април, 12 часа централно европейско време.

 

Submitted by psimeon on 18/03/2022