Δίκτυα Μεταφοράς Καινοτομίας: η αναζήτηση έργου έχει ξεκινήσει

Edited on 30/01/2024

Partner Search Tool - Innovation Transfer Networks

Η πρόσκληση για τον σχηματισμό δικτύων Μεταφοράς Καινοτομίας του URBACT είναι ανοιχτή και μέσα το εργαλείο εύρεσης εταίρων είναι έτοιμο να βοηθήσει τις πόλεις να αναπτύξουν Ευρωπαϊκές συνεργασίες.  

Η πρόσκληση για τον σχηματισμό δικτύων Μεταφοράς Καινοτομίας του URBACT είναι ανοιχτή και μέσα το εργαλείο εύρεσης εταίρων είναι έτοιμο να βοηθήσει τις πόλεις να αναπτύξουν Ευρωπαϊκές συνεργασίες.  

Η πρόσκληση αυτή θα είναι ανοιχτή έως τις 20 Μαρτίου 2024 και είναι λίγο διαφορετική από τις άλλες προσκλήσεις του URBACT: η δεξαμενή διαθέσιμων έργων είναι βασιμένη στα έργα των  Αστικών Καινοτόμων Δράσεων που υλοποιήθηκαν ανάμεσα στο 2016 και το 2023 και μόνο αυτές οι πόλεις μπορούν να ηγηθούν ενός δικτύου μεταφοράς καινοτομίας. Αυτή είναι μία μοναδική ευκαιρία για μία πόλη να υιοθετήσει μία προσφάτως ελεγμένη καινοτομία. 

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 20 θεματικές να επιλέξει κανείς, και καλύπτουν θέματα όπως φτώχεια, μετανάστευση, στέγαση, ασφάλεια, ανανεώσιμη ενέργεια, ποιότητα αέρα, πολιτισμό και κληρονομιά, δημογραφικές αλλαγές και ψηφιακό μετασχηματισμό. 

 

Eνέργεια

 

Η ενεργειακή φτώχεια είναι τομέας προτεραιότητας σε πολές Ευρωπαϊκές πόλεις, ειδικά εφόσον οι τιμές της ενέργειας έχουν φτάσει σε υψηλό επόπεδο μετά τον πόλεμο ανάμεση στη Ρωσσία και την Ουκρανία. Το Getafe (ES) έχει αναπτύξει ένα νέο, μοντέλο βασισμένο στα δεδομένα για να ανιχνεύσει και να αποτρέψει την ενεργειακή φτώχεια. Στοχευμένες δράσεις μπορεί να υλοποιηθούν στο επίπεδο των ανθρώπων, των κτηρίων ή της γειτονιάς. Το Getafe έχει δείξει ότι η προσέγγιση ήταν αποτελεσματική στη μείωση της ενεργειακής ευπάθειας. Θα μπορούσατε να κάνετε χρήση του εργαλείου στην πόλη σας? 

Χτίζοντας πάνω στη συνεργατική προσέγγιση για την ενεργειακή μετάβαση, το Leidel (BE) έχει δημιουργήσει μία  τοπική ενεργειακή κοινότητα, για να διαθέτει προσιτή, ανανεώσιμη, τοπικά παραγώμενη και αυτόνομα διαχειρίσιμη ηλεκτρική ενέργεια για τους πολίτες. Το RE/SOURCED βασίζεται στην ανάγκη για καθαρή ενέργεια σε όλη την Ευρώπη, παράλληλα με το Ευρωπαϊκό πακέτο για καθαρή Ενέργεια. Τα αποτελέσματά του είναι σχετικά με τις πόλεις που βάζουν την κυκλική οικονομία και τους πολίτες στο κέντρο της ενεργειακής μετάβασης.

 

Ποιότητα Αέρα/Εδάφους

 

Οι πόλεις που αναζητούν τρόπους να βελτιώσουν την ποιότητα αέρα ή εδάφους θα πρέπει να δουν τρεις καινοτόμες δράσεις. Συγκεκριμένα η Baia Mare (RO)  προτείνει μία καινοτόμα προσέγγιση για ανάκτηση γης μολυσμένης με βαρέα μέταλλα χρησιμοποιώντας φυτά και επιστρέφοντας τη γη στην κοινωνία. Μία προσαρμόσιμη δυναμική πλατφόρμα και ένα toolkit μπορούν να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε για την καλύτερη χρήση της γης. Δύο Ιταλικές πόλεις έχουν αναπτύξει ένα ανθρωποκεντρικό και βασισμένο στα δεδομένα μοντέλο  για να βελριώσουν την ποιότητα αέρα. Η Ferrara (IT) έχει φτιάξει αισθητήρες χαμηλού κόστους και κινητούς σταθμούς ποιότητας αέρα για τη χαρτογράφιση των ζωνών με υψηλές εκπομπές και την μετατροπή τους σε αστικά δάση. Το Portici (IT) έχει επίσης αναπτύξει ένα σύστημα ελέγχου βασισμένο στην τοπική επιστήμη, συνδυασμένο με εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την προώθηση της αλλαγής συμπεριφοράς.

 

Ψηφιακά εργαλεία

 

Τα Ψηφιακά εργαλία χρησιμοποιούνται από τις πόλεις για την υποστήριξη πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων σε διάφορους τομείς. Η Βιέννη (AT) έχει αναπτύξει λύσεις ICT για να θέσει νέα στάνταρ στη δημιουργία εφαρμογών και αδειών σχεδιασμού. Το εργαλείο μπορεί να υιοθετηθεί σε άλλες διαδικασίες των πόλεων – κάνοντας τη γραφειοκρατία λιγότερο αποτελεσματική, πιο διάφανη και πιο αποδοτική. Το Heerlen (NL) έχει δημιουργήσει μία καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα για τη βελτίωση των δημόσιων χώρων, που ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών και ανανεώνει τις τοπικές περιοχές. Συγκεντρώνει εργασίες δημόσιας συντήρησης, τις οποίες οι πολίτες μπορεί να υλοποιούν με αντάλλαγμα πίστωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τοπικά καταστήματα και μπαρ. Μία ψηφιακή προσέγγιση έχει επίσης αναπτυχθεί από τη Ravenna (IT) για μία διαδικασία αστικής ανανέωσης σε γειτονιές. Συνδυάζοντας μία συνεργατική συλλογή δεδομένων, η ψηφιακή βιομηχανία υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων, τη δημιουργία ιστοριών και την προώθηση. Έχει δείξει αυξημένη ενασχόληση στην ανάπτυξη της Darsena από μία εγκαταλελειμμένη αποβάθρα σε ένα ελκυστικό οικοσύστημα. Το δίκτυο μπορεί να εστιάσει στην υιοθέτηση τεχνολογικών και μεθοδολογικών διαδικασιών σε άλλες πόλεις. 

Η Rennes (FR) έχει ασχοληθεί με το θέμα των ψηφιακών λύσεων διακυβέρνησης, σχεδιάζοντας ένα portal για τη χρήση και την επανάχρηση δεδομένων με εγγυημένη αρφάλεια και το ενδιαφέρον των δημοσίων υπηρεσιών. Το Interface  Reusable Urban Data είναι 100% ανοιχτού κώδικα και είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί από πόλεις. 

 

Εργασία & δεξιότητες

 

Η έμφαση στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση σημαίνει ότι το προφίλ των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού σε μία πόλη πρέπει να υιοθετήσει και να αναπτύξει αυτές τις μεταβάσεις. Το Eindhoven (NL) αντιμετωπίζει ένα παράδοξο ότι, παρ' όλη την οικονομική ευμάρεια, υπάρχει σημαντική έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, ειδικά στην ανάπτυξη της τεχνολογίας χαμηλού άνθρακα. Το Platform4Work επανασχεδιάζει το εργασιακό ταξίδι, αναπτύσσει ένα "διαβατήριο δεξιοτήτων", καταστρώνοντας εκπαιδευτικά προγράμματα και φέρνοντας τους εργαζόμενους και τους εργοδότες πιο κοντά. Το Aveiro (PT) θεωρεί τον εαυτό του ωςπεριοχή ψηφιακής καινοτομίας, αλλά έχει αντιμετωπίσει έλλειψη σε ψηφιακές δεξιότητες. Η πόλη δημιούργησε το πρώτο Tech City Living Lab για να ελκύει και να κρατάει τα ταλέντα μέσα από την εκπαίδευση STEAM, αντιμετωπίζοντας τοπικές προκλήσεις και από εκπαίδευση. Η Cuenca (ES) χρησιμοποιεί τη θέση της μέσα σε μία δασική περιοχή για να φτιάξει έναν καινοτόμο τομέα βιο-οικονομίας, συνδυάζοντας την εκπαίδευση, την έρευνα, και την επώαση των δασικών επιχειρήσεων. Το βραβευμένο μοντέλο μπορεί να μεταφερθεί σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις με δάση ή με τομείς βιο-οικονομίας.  

 

Πολιτισμός/κληρονομιά

 

Οι πόλεις πρέπει να χρησιμοποιούν όλους τους διαθέσιμους πόρους για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών τους, είτε ψηφιακά,  είτε φυσικά ή πολιτιστικά. Στην Újbuda (HU), οι πλατφόρμες πολιτισμού και τεχνολογίας συνδυάζονται ώστε να δημιουργήσουν μία εμπνευσμένη διαχείριση πολιστικών πόρων για την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Μαζί την ψηφιακή σφαίρα, ένας πολιτιστικός φορέας δημιουργήθηκε, ενσωματώνοντας τοπικές πολιτιστικές και τεχνολογικές καινοτομίες, παντρεύοντας την τοπική κοινωνία, τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Οι πόλεις μπορούν να διερευνούν παρεμβάσεις χαμηλού κόστους όπως και μεγάλες επενδύσεις. Το Χαλάνδρι (EL) επικεντρώνεται σε ένα αρχαίο μνημείο – στην περίπτωση αυτή, το Hadrian Aqueduct – σαν όχημα για αστική ανάπτυξη και ανανέωση της ζωής των πολιτών. Χρησιμοποιώντας μία διατομεακή προσέγγιση, δημιουργεί τοπικά έργα και πολιτιστικά δρώμεναμε τις τοπικές κοινωνίας, αξιοποιώντας την τοπική ιστορία και βελτιώνοντας τη φροντίδα του νερού και των φυσικών πόρων. Μπορεί να υιοθετηθεί σε άλλες πόλεις με διαφορετικούς τύπους τοπικής κληρονομιάς, για να βελτιώσει την εμπιστοσύνη. Στο Tilburg (NL), η πόλη χρησιμοποιεί τον πολιτισμό ως μέσο για κοινωνικό μετασχηματισμό. Αναπτύσσοντας ένα ιστορικό οικοσύστημα σε μία υποβαθμισμένη περιοχή βοηθάει να γεφυρωθεί το χάσμα, και οι δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν σε αυτή. Περισσότεροι από 3 000 νέοι έχουν προσεγγιστεί μέσα από 150 έργα, με θετικά αποτελέσματα στην υγεία, τη συμπεριφορά και τη δημόσια ασφάλεια. 

 

Κοινωνική ένταξη

 

Πολλές πόλεις χρησιμοποιούν καινοτόμες και συμμετοχικές προσεγγίσεις για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του κοινωνικού αποκλεισμού. Το Seraing (BE) χρησιμοποιεί ένα πειραματικό έργο για να αναζωογονήσει τους δημόσιους χώρους στο κέντρο της πόλης. Μία συμπεριληπτική διαδικασία αστικού σχεδιασμού και η εκπαίδευση των κατοίκων να επαναχρησιμοποιήσουν τους δημόσιους χώρους, κατέληξε σε συνεχιζόμενα αστικά έργα. Μία πιο προσαρμοσμένη προσέγγιση δοκιμάστηκε στο Landshut (DE) για να ξεπεράσει τον φαύλο κύκλο των μονογονεϊκών οικογενειών που δεν μπορούν να δουλέψουν λόγω έλλειψης φροντίδας παιδιών. Εστιάζοντας στα επαγγέλματα υγείας, τα οποία απαιτούν μεγάλα και ευέλικτα ωράρια εργασία, η πόλη ανέπτυξε μία νέα φόρμα ευέλικτης φροντίδας παιδιών. Οι μονογονείς εκπαιδεύονται στη φροντίδα των παιδιών για να προσέχουν τα παιδιά των εργαζομένων υγείας, σε ένα διασυνδεδεμένο κτήριο. Αυτό αποτελεί μία καινοτόμα προσέγγιση αντιμετώπισης έλλειψης εξειδικευμένων εργαζομένων σε κάποια επαγγέλματα που πλήτει κυρίως τις γυναίκες. 

Η Verona (IT) αντιμερωπίζει τη μοναξιά, που δημιουργήθηκε από την αλλαγή των δημογραφικών και μία διάβρωση των οικογενειακών δικτύων. Δημιουργώντας έναν ‘δείκτη μοναξιάς’ και ενεργοποιώντας τους πόρους της κοινωνίας με έναν συνδυαστικό τρόπο, στοχεύουν να προσδιορίσουν και να μειώσουν τα συμπτώματα της μοναξιάς και να αυξήσουν την ευημερία.  

Οι Βρυξέλλες (BE) ασχολούνται με τον "πονοκέφαλο" της προσιτής κατοικίας που αντιμετωπίζουν πολλοί πολίτες, μέσα από ένα Καταπίστευμα Κοινοτικής Γης. Διαχωρίζοντας την ιδιοκτησία της γης από την ιδιοκτησία του σπιτιού που έχει κατασκευαστεί σε αυτή, εστιάζεται η προσοχή σε αυτούς που συνήθως παραμελούνται: στις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, στους ηλικιωμένους, στους άστεγους και στις ανύπαντρες γυναίκες. 

Η Utrecht (NL) προτείνει να μοιραστεί την καινοτόμα προσέγγισή της στην υποδοχή και ενσωμάτωση των νεοφερμένων στην πόλη, ειδικά όσων αιτούνται ασύλου. Αναθεωρώντας πωςοι νεοφερμένοι στεγάζονται, ενσωματώνονται και εκπαιδεύονται, δημιουργούν σημαντικές συναντήσεις χωρίς τις ταμπέλες ‘πρόσφυγας’ ή ‘ντόπιος’. Η ευελιξία και εστίαση σε κέντρα υποδοχής  θα ενεργοποιήσει κάθε πόλη που λαμβάνει μέρος στο δίκτυο για την ανάπτυξη της δικής της εκδοχής διασύνδεσης των ντόπιων με τους νεοφερμένους.  

 

Αστική ασφάλεια

 

Η δημιουργία δημοσίων χώρων που είναι ασφαλέστεροι τη νύχτα είναι ένα θέμα για πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις. Δύο πόλεις προσφέρουν νέες προσεγγίσεις στην αστική ασφάλεια. Ο Πειραιάς (EL) έχει αναπτύξει ένα ολιστικό μοντέλο, καθιερώνοντας μία τοπική συνεργασία για την εγκληματική πρόληψη, μία πλατφόρμα online για την αντιμετώπιση φυσικών και διαδικτυακών απειλών, και χωρικές παρεμβάσεις για την εξασφάλιση και τον καλλωπισμό των ευπαθών κτηρίων. Το Τορίνο (IT) εστιάζει σε μία διεπσιστημονική προσέγγιση για τον χειρισμό των δημόσιων χώρων και τη βελτίωση της αντίληψης των κατοίκων σχετικά με την ασφάλεια τη νύχτα. Οι δράσεις για την ενίσχυση του εδαφικού δυναμικού, με τη συμμετοχή τοπικών κοινωνιών, κάνουν τις γειτονιές πιο ζωντανές τα βράδυα. 

 

 

Ποιο από όλα σας ταιριάζει?

 

Αυτές οι πόλεις αναζητούν εταίρους για τη μεταφορά των πρακτικών και των καινοτομιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το partner search tool για να έρθετε σε επαφή μαζί τους και να αναπτύξετε το δίκτυο μαζί σας. 

Η σελίδα Get Involved έχει όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε αίτηση στα Δίκτυα Μεταφοράς Καινοτομίας στο URBACT!

Submitted by mpapoutsi on 25/01/2024