Dzień Informacyjny do Sieci Transferu Innowacji

W związku z otwarciem naboru na Sieci Transferu Innowacji, zapraszamy na Dzień Informacyjny, na którym przedstawimy ogólne założenia programu oraz nowego naboru

Open to a wider public

Poland

7 February 2024

Organiser

National URBACT Point

Krajowy Punkt URBACT przy Związku Miast Polskich zorganizował Dzień Informacyjny dla miast oraz innych podmiotów działających na rzecz miast, dotyczący naboru na Sieci Transferu Innowacji w programie URBACT IV.
Obecny nabór skupia się na transferze zrealizowanych w ramach programu Urban Innovative Actions projektów, w latach 2016-2023.

Jak w poprzednich latach, w drugiej części spotkania gościliśmy punkty kontaktowe programów europejskich, których propozycje mogą być interesujące dla miast.