ITN Lead Partnerek bemutatása - Chalandri, Görögország

Edited on 25/02/2024

Chalandri, Görögország

 

A Vezető Partnertől megismerhető, átvehető gyakorlat:

Cultural H.ID.RA.N.T.

Témakör: Culture and heritage – Kultúra és örökség

Népesség: 77 118 fő

Az elmúlt évtizedekben Chalandri fejlesztése a szolgáltatásokra és a szabadidő eltöltésére összpontosított, amely megterhelte a városi erőforrásokat. Ez veszélyeztette a közösségi tudat, az összetartozás érzését, a város identitását, és közlekedési problémákat, gyenge megközelíthetőséget és a zöld közterületek alacsony átjárhatóságát okozta. A Cultural H.ID.RA.N.T. projekt a városi környezetre és a helyi jólétre koncentrál, a fenntartható vízgazdálkodáson keresztül az éghajlatváltozással, valamint a polgárok bevonásán keresztül a közösségépítéssel foglalkozik. A projekt innovatív elemei a következők: 

  1. Ágazatközi megközelítés, amely integrálja a kulturális, társadalmi, környezeti, gazdasági erőforrásokat és szakpolitikákat;

  2. Részvételen alapuló közös tervezés és kormányzás, amelynek keretében a helyi lakosság irányítja a helyi projekteket, és a közösségek magukénak érzik a közvagyont; 

  3. Kreatív örökségmegújítás, amely szakít a városnéző, konzervatív megközelítéssel a fenntartható és körforgásos gazdasági megközelítés irányába terel, a kihasználatlan (tárgyi és immateriális) erőforrásokat közös vagyonként hasznosítja újra; 

  4. A Hadrian Aqueduct (Hadrianus Vízvezeték) regenerálására irányuló kísérleti projekt regionális szintre történő kiterjesztése.

Egy elhanyagolt, ősi városi vízforrás regenerálása és a mindennapi városi terek zöldítése fontos eszköze az éghajlati válság helyi hatásai ellensúlyozásának, a lakosok jólétének javításának, valamint a rugalmas városi környezet és az erőforrásokkal gazdálkodó tudatosság kialakításának. Mivel az aszály még a vízben gazdag területeket is fenyegeti, a víz védelme az emberek felelős szokásain keresztül, az ősi bölcsesség és a modern megoldások ötvözésével nemcsak a természeti erőforrásokat állítja helyre, hanem az együttműködésen alapuló kezdeményezések révén a közösségeket is erősíti. Ez segít a bizalom kiépítésében, valamint a demokrácia és a szolidaritás erősítésében a vízinfrastruktúra körüli aktív polgári szerepvállalás révén. Az ilyen integratív megközelítés szakít a megszokott szabályokkal, struktúrákkal és szokásokkal, mivel a történelmi és kulturális örökség fejlesztését a fenntartható városi és infrastrukturális gazdálkodással keresztezi a polgári részvételen keresztül.

Jelentkezzen Projekt Partnerként, amennyiben közösséget érez a fenti szellemiséggel és városában hasonló célok mentén kíván fejlődni!

https://urbact.eu/partnersearchtool/cultural-hidrant

Submitted by URBACT Nemzeti Kontakt Pont on 25/02/2024
author image

URBACT Nemzeti Kontakt Pont

See all articles