Mi vár a leendő akciótervezési hálózatok városaira?

Edited on 05/04/2023

COVER what's in for future Action Planning Networks APN

Az URBACT III hálózatok előző körében szerzett tapasztalatokat és gondolatokat elemezzük, és megvizsgáljuk a jövőbeli kilátásokat.

Az URBACT IV. kiindulópontjánál állva azon tűnődünk, hogy az URBACT milyen mértékben segítette a városokat abban, hogy a közelmúltban integrált intézkedéseket dolgozzanak ki a fenntartható változás érdekében. Az akciótervezési hálózatok legutóbbi fordulójában (2019-2022) részt vevő városi szakembereket és vezetőket kérdeztük meg integrált akciótervezési útjukról - a legfontosabb pillanatokról, tapasztalatokról, meglátásokról és változtatási javaslatokról. Íme a főbb megállapítások és tanulságok az URBACT IV-ben részt venni kívánó önkormányzatok és partnerek számára a lehető legmegfelelőbb támogatási környezet megteremtéséhez.

 

Az URBACT III hálózatok előző körében szerzett tapasztalatokat és gondolatokat elemezzük, és megvizsgáljuk a jövőbeli kilátásokat.

Az URBACT IV. kiindulópontjánál állva azon tűnődünk, hogy az URBACT milyen mértékben segítette a városokat abban, hogy a közelmúltban integrált intézkedéseket dolgozzanak ki a fenntartható változás érdekében. Az akciótervezési hálózatok legutóbbi fordulójában (2019-2022) részt vevő városi szakembereket és vezetőket kérdeztük meg integrált akciótervezési útjukról - a legfontosabb pillanatokról, tapasztalatokról, meglátásokról és változtatási javaslatokról. Íme a főbb megállapítások és tanulságok az URBACT IV-ben részt venni kívánó önkormányzatok és partnerek számára a lehető legmegfelelőbb támogatási környezet megteremtéséhez.

A fenntarthatóbb városi jövőt szolgáló integrált akciótervezés az URBACT program egyik erős pillére. A fő cél az, hogy segítse a városvezetőket, a gyakorlati szakembereket és az érdekelt szereplőket olyan tervek és stratégiák kidolgozásában, amelyek komoly potenciállal rendelkeznek a helyi polgárok és közösségek jövőjének pozitív megváltoztatására. A program egyedülálló értéket képvisel a tervezés sajátos megközelítéséből fakadóan. Az URBACT ugyanis kedvező keretet teremt és bevált eszközöket biztosít ahhoz, hogy erős, horizontálisan összekapcsolt helyi partnerségi szövetségeket mozgósítson, amelyek felkészültek a fontos vagy újszerű helyi kihívások kezelésére.

Az integráció, a részvétel, a cselekvésalapú tanulás és a transznacionális tapasztalatcsere elveire alapozva az évek során számos európai város nyilvánvalóan hasznot húzott a kohéziós politika e puha és kapcsolati jellegű eszközéből. Tekintsük át a munkájukat tavaly lezáró 23 hálózatunk tapasztalatait, és ellenőrizzük, hogy az URBACT valójában mennyire segítette városainkat abban, hogy magas színvonalú fenntartható helyi stratégiákat, integrált akcióterveket hozzanak létre. 

 

Számvetés: a helyi URBACT-utak nyomon követése és elemzése

reasons_HUN

Forrás: 2022-es zárójelentés elemzése

Közelítsük meg a témát egy egyszerű alapkérdéssel: miért kellene az európai önkormányzatoknak csatlakozniuk az URBACT-hoz? A jobb oldali ábra erre ad néhány meggyőző választ.

Egy záró felmérést követően a korábbi kedvezményezettek a releváns, érdekes és megnyerő téma vonzerejét jelölték meg a legfontosabb prioritásként, amikor úgy döntöttek, hogy részt vesznek egy akciótervezési hálózatban. A részvételt a helyi folyamatok és gyakorlatok előmozdítása érdekében a transznacionális közös tanulás lehetősége is ösztönözte. Kétségtelen, hogy az URBACT vezető partnerré vagy projektpartnerré válás nem elsősorban a pénzről szól, hanem arról, hogy közösen tanuljuk meg, hogyan lehet a helyi kihívásokat a hasznos tudás, a jó gyakorlatok és a megfelelő folyamatok határokon átnyúló megosztása révén a legjobban kezelni.

De mi mozgatja valójában az URBACT-ot a helyi szinten? Az URBACT projekt szíve, lelke és motorja természetesen az URBACT helyi csoportja. Ez a csoportosulás elkötelezett és befolyásos városi vezetőket valamint különböző érdekcsoportokat hoz össze egy hatékony és célnak megfelelő projektkörnyezetben. Ennek az egységnek a vezetése, struktúrája és irányítása az, ami - együttesen - elsősorban a projekt teljesítményére és előrehaladására van hatással. Az egyik legnagyobb kihívást jelentő feladat ebben a kérdésben a helyi érdekeltek aktív részvételének fenntartása, különösen a kezdeti nagy intenzitású bevonási időszak után. Ami a hosszú távú sikert illeti, úgy tűnik, hogy a helyi csoporthoz hasonló struktúra folytatása a projekt hivatalos finanszírozási időszakának lejárta után, valamint az önkormányzattal való bizalmon alapuló, szinergikus kapcsolat a legfontosabb.

A megbízható akciótervezés végső soron egyaránt szól a folyamatról és az eredményről. A közel hároméves URBACT-út végső célja a helyi integrált akcióterv, amelyet az egyes projektpartnerek a saját URBACT helyi csoportjaikkal közösen dolgoznak ki. Ez a dokumentum összefoglalja a kiválasztott beavatkozási területen tervezett jövőbeli intézkedéseket. A felmérésben résztvevőket a megfelelő tervezési lépések relatív fontosságáról kérdezték. A legnagyobb jelentőséget az intézkedések egyértelmű meghatározása, majd a probléma pontos meghatározása, a megfelelő célok kitűzése és a közösen osztott jövőkép kialakítása kapta. Másképpen fogalmazva, úgy tűnik, hogy az irányvonal és a világos fókusz különbözteti meg azokat az integrált akcióterveket, amelyek valódi változást hozhatnak, azoktól, amelyek könnyebben háttérbe szorulnak, felhígulnak vagy akár feledésbe merülnek.

A hálózatok legutóbbi körében egy újdonsággal találkoztunk: a tesztelési akciók, más néven kis léptékű akciók végrehajtásának lehetőségével. Ez alkalmat adott, hogy a városok új megközelítésekkel és gyakorlatokkal kísérletezzenek, és a tanulságokat azonnal beépítsék integrált akcióterveikbe. Mennyire éltek tehát a projektcsapatok ezzel a lehetőséggel, és mennyire építették be sikeresen ezt a tesztelési dinamikát az akciótervezési folyamatba? Az eredmények pozitívak, mivel a válaszadók kétharmada nagyon jó vagy jó integrációs eredményeket jelzett, ami igazolja e kísérleti projektek relevanciáját, és indokolja a további részletes finomítást.

Bár az URBACT biztonságos teret biztosít a akciótervezési hálózatoknak a puha beavatkozásokhoz, megfelelő erőforrások nélkül a jól megtervezett stratégiák gyakran alulteljesítenek a megvalósítás során. A források biztosítják a pozitív helyi változások motorját. A projektpartnereket a különböző finanszírozási források relatív fontosságáról kérdezték, ami rávilágított a közfinanszírozás jelentőségére - legyen az önkormányzatoktól, nemzeti kormányoktól vagy európai intézményektől származó finanszírozás. Ezzel szemben a magán pénzügyi támogatás és a tömegfinanszírozás kevésbé fontos, ami megerősíti azt a tényt, hogy az URBACT elsősorban közszolgálati és közjó-orientált program. A források biztosítása azonban nem csak a finanszírozásról szól. Az összegzés szerint a legtöbb akciótervezési hálózat a forrásbevonási mechanizmusokat a humán erőforráshoz kapcsolta, mint első számú prioritáshoz, amelyet a finanszírozás és a tudás követ.

Végül, a hálózatok tapasztalatainak összegzése érdekében a projekteket gyakran értékelik a változásra gyakorolt hatásuk alapján. Az URBACT-városok esetében a hatás számos formában jelentkezhet. Az általános eredmények különböző dimenzióinak értékelésére felkért projektpartnerek a leghasznosabbnak az egyes témák megértésének elmélyítését tartották. Majdnem ugyanilyen fontosnak ítélték az európai szintű együttműködés erősödését, majd az új gyakorlatok és megközelítések kipróbálásának lehetőségét, valamint az érintettekkel való kapcsolatépítést.

A felmérés szerint a strukturális változáshoz az intézményi kapacitásépítés alapvető fontosságú. Itt a legnagyobb javulást a transznacionális és helyi tudásmegosztás területén sikerült elérni, amit a cselekvésen alapuló tanulás követ. Minden területen figyelemre méltó javulás történt (lásd az alábbi ábrát). Egyértelmű, hogy a bevált URBACT-formula ismét jó eredményeket hozott.  Az elmúlt évek meghatározó jellemzője volt a Covid-19 világjárvány okozta mélyen érezhető zavar. Ez jelentős kihívásokat jelentett az egész URBACT-közösség számára, de arra is kényszerítette a helyi csapatokat, hogy új prioritásokat határozzanak meg a célok között, és átalakítsák a hagyományos munkastílusokat. A nyílt válaszok megerősítették az érdekelt felek bevonására gyakorolt jelentős hatást, valamint az online kommunikációra és koordinációra való gyors átállást, még az eredeti célok és tervek felülvizsgálata mellett is. 

before_after_HUN

Az akciótervezési hálózatok városainak kapacitásépítési szintje az URBACT előtt és után - Forrás: 2022-es zárójelentés elemzése.

Összességében az URBACT Titkárság és a hálózatok rugalmasnak és alkalmazkodóképesnek bizonyultak a nehéz körülmények között. Útjuk során a városok sosem maradnak magukra. Valójában az URBACT támogató infrastruktúrája, eszközei és módszerei a program egyik nagy előnyének számítanak. A vezetők és a gyakorlati szakemberek igazolták az URBACT kivételes támogató szerepét, mivel a felmérésben részt vevők 84%-a erős vagy meglehetősen erős támogatásról nyilatkozott. Ez a visszajelzés azt mutatja, hogy az URBACT titkárságának elkötelezettsége és erőfeszítései egyértelműen kifizetődnek.

Ezen túlmenően a szilárd programozási és módszertani támogatás mellett az olyan puha tulajdonságok, mint a barátságosság és a megközelíthetőség is külön dicséretet kaptak. Nem hivatalos tény, hogy az URBACT olyan családot alkot, mint egyetlen más európai program sem. A 2022 akciótervezési hálózatok lezárását vizsgáló felmérés erőteljesen igazolja ezt a megállapítást.

 

Előre tekintés: mi vár a jövőbeni akciótervezési hálózatok városaira?

A felmérés feltárja, hogy az URBACT milyen hozzáadott értéket nyújtott a városok politikai döntéshozatalához és városi gyakorlatához. Három üzenet emelkedik ki. Először is, az URBACT-projektek elsősorban helyi hatást váltanak ki, például egy adott közigazgatási szemlélet aktív megszilárdítását vagy egy látványos belvárosi eseményt. Másodszor, az URBACT-folyamatok és -támogatás elősegíthetik a személyes fejlődést és a készségek elsajátítását, például a digitális készségek és a vezetés területén. Harmadszor, a közös tanulás új tereket nyit a kapcsolataink és a világ jobb megértéséhez. A hozzáadott érték lényege a páneurópai, megbízható kapcsolatokban megvalósuló strukturált társas tanulásként határozható meg.

closure_survey

Egy másik következtetés arra irányítja a figyelmet, hogy - jövedelmi és népességi szempontból - mely várostípusok profitálnak a legtöbbet az akciótervezés tapasztalataiból. Megállapítást nyert, hogy a helyi elvárások a kevésbé fejlett régiókban jobban teljesülnek, mint a fejlettebb régiókban. Érdekes módon a kisebb városok (100 000 lakosig) azok, amelyek a legjobban tudnak megfelelni a projekt elvárásainak, illetve túlszárnyalni azokat. A mérettől és egyéb körülményektől függetlenül, ahogyan azt korábban említettük, a városok elsősorban azért kívánnak csatlakozni az URBACT-közösséghez, mert egy adott politikai kérdés vagy téma egybecseng a jelenlegi szükségleteikkel, ambícióikkal és/vagy politikai prioritásaikkal. Az akciótervezési hálózatokra vonatkozó jelenlegi felhívás a tartós helyi hatás szempontjából különösen fontos témák mozgósítását ösztönzi.

A fenntartható hatást támogató átfogó témák - mint például a sokféleség, a befogadás és a méltányosság, az éghajlat-biztonság és az egészség, valamint az ellenálló képesség - e tekintetben nem jelentenek problémát.  Az URBACT védjegye azonban továbbra is az alulról felfelé építkező megközelítés, amely lehetővé teszi a városok számára, hogy a javaslataik és jövőbeli hálózataik szempontjából relevánsnak ítélt városi témákat vagy kihívásokat válasszanak. Ugyanez vonatkozik az URBACT IV átfogó prioritásaira - zöld, nemek közötti egyenlőség és digitális -, amelyeket holisztikus módon kell figyelembe venni, anélkül, hogy a leendő akciótervezési hálózatok eredeti szándékát veszélyeztetnénk. Módszertani szempontból a program a városfejlesztési politika és gyakorlat javítására szolgáló, bevált URBACT-elveket fogja alkalmazni.

Az integráció, a részvétel és a gyakorlatias cselekvésalapú tanulás - az úgynevezett URBACT-módszer - alapértékei által vezérelve, európai városok százaiban már közel húsz éve tapasztalhatók helyi előrelépések és kölcsönös előnyök. Ezek az elvek még fontosabbak lesznek a többszörös válsággal járó kihívások idején. Ezek a normatív és gyakorlati referenciapontok képesek arra, hogy a stratégiai közös tanulás ösztönzésével, az útkereső kísérletezés elősegítésével, valamint a transznacionális és helyi átviteli pontok közötti közös kapacitásépítés fokozásával folyamatosan feltárják a jobb eredmények eléréséhez vezető helyi utakat. Az URBACT-elvek és a kapcsolódó eszközök többször bizonyították, hogy képesek a pozitív helyi átalakulást elősegíteni. Építsünk erre.

Az URBACT akciótervezés őszinte értékelése nem végezhető el anélkül, hogy ne foglalkoznánk azzal a kényes kérdéssel, hogy mi tartja vissza a résztvevő városokat. Másképpen fogalmazva, melyek az URBACT-projektek sikerének tartós akadályai. Számos oldalról érkezett kritikus visszajelzés, például a polgárokkal ÉS a vállalatokkal való kommunikáció értelmes összekapcsolásának nehézségéről. Egy másik felmerült szempont az volt, hogy az URBACT helyi csoportvezetők könnyen túlterhelhetők munkával és elvárásokkal, és egy - bizonyára mindannyiunk számára ismerős - probléma a humán erőforrások fojtogató hiánya.

Következésképpen a jövőbeni akciótervezési hálózatokat az érintett szereplők bevonásával kapcsolatos új gondolkodásmód fogja vezérelni, nevezetesen különböző kapacitásépítő rendezvények és segédanyagok felhasználásával, az erőforrások jobb koordinációjával, valamint a helyi és a transznacionális szintek jobb összehangolásával. A legfontosabb, hogy a posztpandémiás korszak a kommunikáció és a koordináció kreatív hibrid formáit, a fizikai és a digitális eszmecserét ötvöző munkamódokat követeli meg. Jelenléti találkozókra van szükség a bizalom, a mélység és a motiváció érdekében. Digitális találkozókra pedig a hatékonyság, a nagyságrend és az újdonságok miatt van szükségünk. Tervezzünk közösen hatékony együttműködési formákat olyan időkre, amikor a karbonlábnyom csökkentése kulcsfontosságú a fenntartható jövő szempontjából.

Az újratervezett bevonási és együtt tanulási folyamatoknak - a korábbiaknál is jobban - segíteniük kell az intézményi és szervezeti széttagoltság feloldásában. Mivel a horizontális integráció az URBACT legnagyobb előnye és egyben a legnehezebb feladat a helyi szereplők számára, támogassuk stratégiai szempontból jobban a résztvevő városok különböző szakpolitikai területek és osztályok közötti együttműködést.  A kiszámíthatatlan jövőre való tekintettel az integrált akciótervezésnek sokkal nagyobb figyelmet kell fordítania az ellenálló képesség kiépítésére. Központi feladat a kockázatok kezelése, valamint a megelőzési és enyhítési intézkedések megtervezése. Három kockázattípus különös figyelmet érdemel.

A politikai és prioritási kockázatok az URBACT-beavatkozásokkal esetleg nem jól összehangolt, változó szakpolitikai és közigazgatási menetrendek előrejelzésével és az azokra való reagálással kapcsolatosak. Minden erőforrás-elosztási döntést pénzügyi kockázatok öveznek, de az URBACT-eszközök az erőforrás-ellátás terén segíthetnek a negatív meglepetések elkerülésében; végül pedig kreatívan kell reagálnunk az emberi erőforrások és készségek hiányára, amely gyakran a jó szándékú stratégiák és tervek végrehajtásának útjában áll. Bizonyára egyetlen felelős állami vezető sem engedheti meg magának, hogy figyelmen kívül hagyja a nyugtalanító "legrosszabb forgatókönyveket" és a "mi van, ha" kérdéseket. A kockázatok egy részét azonban már előre fel lehet ismerni.

Végezetül, az akciótervezési hálózatok következő fordulója - és tágabb értelemben az URBACT IV program - három egymással összefüggő dimenzió alapján fog működni, amelyek nyilvánvalóan a helyi siker alapját képezik. Normatív és politikai szinten a cél továbbra is az, hogy még inkább előtérbe kerüljenek azok a kapcsolatteremtő tulajdonságok, amelyek nyilvánvalóan szinergikus változást és átalakulást eredményeznek: a párbeszéd, az együttműködés és a bizalomépítés. Tematikus szinten a városok szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése, a digitális átmenet felé való elmozdulás és a nemek közötti egyenlőség megerősítése érdekében a városok átfogó szempontjainak érvényesítésére kerül sor. Ez elősegíti a program célkitűzéseinek összehangolását a jövőbeli helyi stratégiákkal. Végül pedig jogi, eljárási és gyakorlati szinten tárjuk fel az önkormányzati közbeszerzésben, mint a helyi jövőt közvetlenül és stratégiailag befolyásoló kulcsfontosságú stratégiában rejlő összes lehetőséget. Elvégre a törekvéseknek ez a csomagja kulcsfontosságú lehet az európai helyi és regionális utak "kihívásból lehetőséggé" történő átváltásában.

Driving

 

Folyamatos értékteremtés és helyi értékek építése

Míg ez a cikk a részt vevő akciótervezési hálózatokon belülről készít számvetést, szembesülve azzal a kérdéssel, hogy az URBACT-városok legutóbbi csoportja - saját szemszögükből - hogy teljesítette az akciótervezési ciklus útját, a helyi integrált akciótervekről és a kisléptékű akciókról további tanulmányok készülnek. Mindezek az anyagok a cselekvési tervezési hálózatok következő körének (2022-2024) munkáját is táplálni fogják. Az érdekes megállapítások lehetővé teszik, hogy megalapozottan ítéljük meg, mi ment jól, és hol lehet javítani a jövőbeli tevékenységeken és folyamatokon.

A Covid-19 világjárvány előre nem látott bomlasztó hatása nagy nyomot hagyott a helyi és a transznacionális szerepvállalásban, ugyanakkor hálózataink az elmúlt években nagy leleményességről tettek tanúbizonyságot és szilárd ellenálló képességet fejlesztettek ki akciótervezési erőfeszítéseik során. Ezért most minden jót kívánunk nekik, hogy a helyi integrált akcióterveik végrehajtása során megőrizzék a lendületet, és reméljük, hogy pozitív örökséget tudnak majd építeni, mint korábban oly sok város. Mindazok számára, akik új lehetőségeket keresnek a bevált módszerekkel, formatokkal és struktúrákkal történő közös, transznacionális tanulásra, amelyet jó hangulat, gazdag találkozások és rengeteg jó szórakozás egészít ki, csatlakozzanak az URBACT közösséghez most - a következő felhívás az akciótervezési hálózatok számára március 31-ig nyitott!

 

joinus

Írta: Steffen Wetzstein

Eredeti cikk angol nyelven: https://urbact.eu/articles/future-apn-citieshttps://urbact.eu/articles/future-apn-cities

 

 

 

Submitted by Tímea Jaschitzné Cserni on 30/01/2023
author image

Tímea Jaschitzné Cserni

See all articles