Aicinām pieteikties “Access City Award 2024”!

Edited on 06/09/2023

Ir ļoti svarīgi uzlabot pilsētu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, tāpēc Eiropas Komisija izveidoja “Access City” balvu, lai apbalvotu pilsētas, kuras par prioritāti ir izvirzījušas pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Piemēram, 2017. gadā Jūrmala ieguva 3. vietu.

Piesakieties “Access City Award 2024” līdz šī gada 18. septembrim plkst. 12:00 CEST. 

Pieteikšanās

Aptuveni 87 miljoniem cilvēku ES ir kāda veida invaliditāte. Ja vide nav pieejama, cilvēki ar invaliditāti nevar piedalīties sabiedrībā tāpat kā citi cilvēki. Ir arī jāņem vērā tas, ka septiņi no desmit ES pilsoņiem dzīvo pilsētās, tāpēc šajā iniciatīvā fokuss tiek likts uz pilsētu pieejamību.

"Access City Award” ir ES iniciatīva, kas:

- novērtē pilsētu centienus uzlabot vides pieejamību;

- veicina vienlīdzīgu piekļuvi pilsētas dzīvei cilvēkiem ar invaliditāti;

- ļauj vietējām iestādēm popularizēt un dalīties ar savu labāko praksi.

Pilsēta ir pieejama, ja cilvēki ar invaliditāti var, piemēram:

- iegūt informāciju;

- izmantot sabiedrisko transportu - autobusus, tramvajus un metro;

- izbaudīt parkus un rotaļu laukumus;

- iekļūt ēkās, piemēram, bibliotēkā, sporta hallē un pilsētas domē, un to tuvumā. 

Balvas uzvarētāji saņems naudas balvu:

1. vieta: EUR 150 000

2. vieta: EUR 120 000

3. vieta: EUR 80 000  

Uzvarētāji tiks paziņoti apbalvošanas ceremonijā Eiropas Invalīdu dienas konferences laikā 2023. gada 30. novembrī un 1. decembrī. Tiks piešķirti arī pieci īpašie apbalvojumi, kas izcels pilsētas, kuru darbs pieejamības jomā ir saskaņots ar Jaunās Eiropas Bauhaus vērtībām, kuras ir: ilgtspējība, estētika un iekļautība. 

Kas var pieteikties?

- Visas ES pilsētas, kurās ir vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju;

- Pilsētu teritorijas, kas sastāv no divām vai vairāk pilsētām ar kopējo iedzīvotāju skaitu virs 50 000, ja teritorija atrodas ES valstīs, kurās ir mazāk nekā 2 pilsētas ar vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju.

Atlases process

Atlases process ir sadalīts divos posmos: priekšatlase valsts līmenī un galīgā atlase Eiropas līmenī. Nacionālās žūrijas katrā valstī atlasa ne vairāk kā trīs pilsētas. No iepriekš atlasītajiem kandidātiem Eiropas žūrija izvēlas uzvarētājus.

Žūrijas izskata veiktos un plānotos pasākumus šādās jomās:  

- apbūvētā vide un publiskās telpas;

- transports un ar to saistītā infrastruktūra;

- informācija un komunikācija;

- sabiedriskās iekārtas un pakalpojumi.

Pretendentam ir jāpierāda saskaņota pieeja pieejamībai visās četrās jomās un ambicioza vīzija. 

Kontakti

Ja ir kādi tehniski jautājumi vai jautājumi par reģistrāciju, rakstiet uz e pastu: EMPL-EDPD-ACA@ec.europa.eu 

Iepriekšējo gadu uzvarētāji

Submitted by Anastasija Bizjajeva on 06/09/2023
author image

Anastasija Bizjajeva

See all articles