Aicinām reģistrēties URBACT IV un Eiropas Pilsētiniciatīvas programmu informatīvajā dienā 2024. gada 7. maijā!

Edited on 24/04/2024

2024. gada 7. maijā tiešsaistē URBACT un Eiropas Pilsētiniciatīvas Nacionālie kontaktpunkti Latvijā organizē URBACT IV un Eiropas Pilsētiniciatīvas programmu informatīvo pasākumu par aktuāliem konkursiem.

Pasākuma pirmajā daļā ir plānots informēt dalībniekus par pašvaldību iespējām pieteikties URBACT Labās prakses konkursā, kas tika izsludināts 2024. gada 15. aprīlī, kā arī prezentēt URBACT programmas atzīto labo praksi (ACTive NGOs projektu). 

Pasākuma otrajā daļā ir plānots informēt par Eiropas Pilsētiniciatīvas aktuālo Inovatīvo Darbību 3. konkursu, kurš tiks izziņots 2024. gada maijā, kā arī nepārtraukti atvērto Pilsētu Savstarpējo apmaiņu konkursu.  

Aicinām reģistrēties pasākumam šeit.

 

Pasākuma darba kārtība:

10:00 – Ievads, vispārīga informācija par URBACT IV programmu

  URBACT Nacionālais kontaktpunkts, VARAM

 

10:15 – Informācija par URBACT Labās prakses konkursu, pieteikšanās kārtību un termiņiem

 Jautājumi un atbildes

 URBACT Nacionālais kontaktpunkts, VARAM

 

10:45 – Projekta ACTive NGOs Labās prakses pieredzes stāsts

                ACTive NGOs projekta pārstāvji

 

11:10 – Radošās sesijas (meditācija vai ātrais kurss franču valodā)

 

11:45 – Atpūtas pauze

 

13:00 - Eiropas Pilsētiniciatīvas Pilsētu savstarpējo apmaiņu konkursa iespējas

  Jautājumi un atbildes

  Eiropas Pilsētiniciatīvas kontaktpunkts Latvijā, VARAM

 

13:30 – Eiropas Pilsētiniciatīvas (European Urban Initiative) Inovatīvo Darbību 3. konkursa izziņošana

  Jautājumi un atbildes

  Eiropas Pilsētiniciatīvas kontaktpunkts Latvijā, VARAM

  EUI Pastāvīgais sekretariāts no Francijas

 

14:00 – Noslēgums

 

Submitted by Anastasija Bizjajeva on 15/04/2024
author image

Anastasija Bizjajeva

See all articles