Dni Informacyjne poświęcone pierwszemu naborowi do Sieci Planowania Działań URBACT IV

Edited on 05/04/2023

W związku z trwającym naborem do Sieci Planowania Działań URBACT w najbliższym czasie zorganizujemy kilka spotkań informacyjnych, na które serdecznie zapraszamy. 

Oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską w 2022 r. program URBACT IV aktywnie wspiera miasta we wdrażaniu zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju poprzez współpracę w ramach UE. Ułatwia dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami między miastami i z innymi poziomami władzy. Jego celem jest promowanie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz poprawa polityk miejskich i skuteczności polityki spójności w miastach. 

W programie URBACT IV zaplanowano trzy rodzaje projektów: 

 1. Sieci Planowania Działań będą opracowywać lokalne zintegrowane plany działania w celu poprawy sytuacji w swoich miastach.
   
 2. Sieci Transferu dostosują i ponownie wykorzystają wybrane dobre praktyki w swoich miastach.
   
 3. Mechanizm Transferu Innowacji będzie służyć opracowaniu planów inwestycyjnych dla inicjatyw powstałych w ramach projektów Urban Innovative Actions i European Urban Initiative. 

Nabór do Sieci Planowania Działań ogłoszono 19 stycznia i będzie trwał do 31 marca 2023 r. Dziś chcieliśmy się podzielić terminarzem Spotkań Informacyjnych, dedykowanych trwającemu naborowi:

 1. 31 stycznia 2022r. (wtorek), godz. 10.00–13.30, Katowice ul. Dąbrowskiego 23, Budynek Urzędu Marszałkowskiego, Sala Kolumnowa
  LINK DO REJESTRACJI NA SPOTKANIE 
  LINK DO AGENDY SPOTKANIA (DOC)

   
 2. Dzień Informacyjny URBACT ONLINE 2 luty 2023 r. (czwartek) godz. 10.00–13.00 
  LINK DO SPOTKANIA na ZOOM
  Identyfikator spotkania: 986 3029 0778 
  Kod dostępu: 197428
  LINK DO AGENDY SPOTKANIA (PDF)

   
 3. 3 luty 2023 (piątek), godz. 12.00–15.00 Gdańsk, ul. Okopowej 21/27, w Sali Okrągłej im. L. Bądkowskiego, w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  LINK DO REJESTRACJI NA SPOTKANIE

   
 4. 13 luty 2023 (poniedziałek), 10.00-13.00 Toruń, Plac Teatralny 2, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Sala 200
  FORMULARZ REJESTRACYJNY
  Wypełniony formularz w wersji elektronicznej należy przesłać na adres d.wisniewski@kujawsko-pomorskie.pl
  Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lutego br. (piątek) do godz. 13.00.
  Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
   
 5. 9 marca 2023 (czwartek), 10.00-13.00 Konferencja on-line „Finansowanie ochrony środowiska z Programów UE”
  FORMULARZ REJESTRACYJNY
  LINK DO AGENDY SPOTKANIA (PDF)
  Rejestracja zostanie zakończona w dniu 8 marca 2023 r. o godz. 12.00. Liczba uczestników jest organiczna, dlatego zachęcamy do jak najszybszego zarejestrowania. W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z Organizatorem Konferencji – Krajowym Punktem Kontaktowym LIFE w NFOŚiGW: life@nfosigw.gov.pl.

Serdecznie zapraszamy! Kolejne spotkania informacyjne w poszczególnych województwach będą organizowane w lutym. Na pewno będziemy w Toruniu w Kujawsko-Pomorskim w połowie lutego. Niniejszy artykuł z informacjami o kolejnych spotkaniach informacyjnych będziemy uaktualniać na bieżąco. Prosimy często tu zaglądać. 

Sieci URBACT IV będą współpracować z partnerami z 27 państw członkowskich UE oraz państw stowarzyszonych i krajów IPA: Norwegii, Szwajcarii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Serbii. Miasta z innych krajów będą mogły uczestniczyć w działaniach programu na koszt własny. 

Sieci URBACT IV nadal będą zajmować się szerokim zakresem tematów miejskich, z którego miasta będą mogły korzystać. Wartościowe będzie jednak uwzględnienie przekrojowych tematów programu: transformacja zielona, równość płciowa w mieście, transformacja cyfrowa. Oczywiście nie zabraknie działań związanych z budowaniem potencjału miast i kapitalizacją doświadczeń URBACT, jak również flagowych wydarzeń (Festiwale Miejskie, Uniwersytety Letnie), które będą kontynuowane do 2027 roku! 

Submitted by aldoV on 26/01/2023