EU City Lab - europejskie laboratorium miejskie na temat zmiany nawyków w kierunku zdrowego i zrównoważonego systemu żywnościowego w Mouans-Sartoux - Francja

Edited on 20/02/2024

Dołączcie do nas w Mouans-Sartoux we Francji, gdzie dowiecie się, jak zmiana nawyków może prowadzić do zdrowszego i bardziej zrównoważonego miejskiego systemu żywnościowego!

Wydarzenie EU City Lab on Local Food Systems #1 odbędzie się w Mouans-Sartoux, we Francji, w czwartek 21 i piątek 22 marca 2024 roku. Jest to wydarzenie służące wymianie wiedzy, współorganizowane przez URBACT i Europejską Inicjatywę Miejską (EUI), przy wsparciu gminy Mouans-Sartoux.

AGENDA WYDARZENIA

Praktyczne informacje, które pomogą Ci zorganizować podróż do Mouans-Sartoux i przygotować się do uczestnictwa.

To laboratorium EU City Lab skupi się na zmianie nawyków produkcyjnych, organizacyjnych i konsumpcyjnych na rzecz zdrowego i zrównoważonego systemu żywnościowego w miastach. Poprzez dyskusje i wymianę wiedzy, sesje tematyczne, warsztaty i zajęcia grupowe, wydarzenie ma na celu zbadanie, w jaki sposób transformacja nawyków żywieniowych może wpłynąć na systemową transformację zrównoważonego rozwoju w europejskich miastach.

Laboratorium jest wyjątkową okazją do:

- dowiedzienia się więcej o dobrych praktykach Mouans-Sartoux w zakresie zbiorowego żywienia w szkołach

- Zbadania, w jaki sposób inne miasta UE poszły za przykładem Mouans-Sartoux poprzez sieci transferu URBACT BioCanteens i BioCanteens#2.

- Poznania innych dobrych praktyk wdrożonych przez miasta UE w celu wspierania zrównoważonego rozwoju lokalnych systemów żywnościowych.

- Odwiedzenia kilku miejsc w Mouans-Sartoux i dyskusji z mieszkańcami na temat zrównoważonego rozwoju żywności w całym mieście, działań angażujących obywateli i  uczących się społeczności.

- Omówienia sposobów, w jakie lokalne projekty na rzecz zdrowszych i bardziej zrównoważonych nawyków żywieniowych mogą być realizowane w kontekście różnych krajów i miast.

- Lepszego zrozumienia europejskiego kontekstu systemów żywnościowych.

Wydarzenie w Mouans-Sartoux będzie pierwszym z serii trzech laboratoriów miejskich UE poświęconych lokalnym systemom żywnościowym, badających systemową transformację żywności w europejskich miastach z różnych perspektyw tematycznych. Kolejne laboratoria zostaną zorganizowane w 2024 roku:

- Zamówienia publiczne na rzecz bardziej lokalnej, sezonowej i zrównoważonej żywności - Liège, Belgia, 29 i 30 maja 2024 r.

- Zrównoważone użytkowanie gruntów na cele rolno-spożywcze (miejsce i data zostaną wkrótce podane).

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o serii EU City Lab.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o dotychczasowej pracy miast URBACT nad budowaniem zrównoważonych lokalnych systemów żywnościowych?

Odwiedź platformę wiedzy URBACT na temat żywności i przeczytaj poniższe artykuły:

O projekcie Sieci Transferu  BioCanteens i dobrej praktyce miasta Mouans-Sartoux:

- Jégou, F., Zakup żywności to działanie rolnicze!, 8 listopada 2022 r.

- Jégou, F., BioCanteens#2: miasta zaangażowane na rzecz demokracji i suwerenności żywnościowej, 13 października 2021 r.

- Naśladowanie sąsiadów. Lekcje sieci transferu BioCanteens. Publikacja końcowa BioCanteens#1, czerwiec 2021 r.

 

Prace URBACT w dziedzinie zdrowych i zrównoważonych lokalnych systemów żywnościowych oraz kontekst europejski i międzynarodowy:

- Bonneau, M., Cities nurturing local food systems to fight climate change, 10 listopada 2021 r. (aktualizacja 21 grudnia 2023 r.).

- Bonneau, M., Porozmawiajmy o żywności, 24 sierpnia 2022 r.

- Bonneau, M., Wzmacnianie lokalnych ekosystemów żywnościowych: przepis na sukces?, 9 października 2020 r.

Submitted by aldoV on 19/02/2024