INFORMAČNÉ DNI OPERAČNÉHO PROGRAMU URABCT

Edited on 28/04/2023

Vážené dámy, vážení páni,

srdečne Vás pozývame na informačné dni k vyhlásenej výzve na tvorbu sietí pre akčné plánovanie URBACT, ktoré sa uskutočnia vo viacerých mestách! 

V rámci podujatí Vám predstavíme:

Operačný program URBACT IV (2021 - 2027),

Plán obnovy a odolnosti SR - Komponent 2,

Operačný program ESPON 2030.

Z dôvodu obmedzenej kapacity Vás prosíme o vyplnenie registračného formuláru: https://forms.office.com/r/rz9UckR4hp

Tešíme sa na Vašu účasť!

Submitted by Matus Zak on 23/01/2023