All URBACT articles

Hear from the URBACT community on today’s most pressing challenges and inspiring examples from all around Europe. Find the inspiration you have been looking for to put knowledge into action!

Interested in more thematic content? Check out the URBACT Knowledge Hub.

 

 

  • Articles

    VYHODNOTENIE PRIESKUMU INFORMOVANOSŤ O OP URBACT V PODMIENKACH SR

    Európska únia pred viac ako 20 rokmi predstavila operačný program URBACT, ktorého hlavným cieľom je umožniť mestám vzájomne efektívne spolupracovať, vymieňať si skúsenosti a osvedčené postupy naprieč

  • Articles

    PUBLIKÁCIA "PRENOS DOBREJ PRAXE ... PREČO NIE V MOJOM MESTE?" BOLA PRÁVE VYDANÁ