PRESKÚMAJTE KAŽDÚ ZO SIETÍ PRE AKČNÉ PLÁNOVANIE URBACT A ICH WEBOVÉ STRÁNKY!

NEW URBACT APN WEBPAGES

Ak ste pozorne sledovali novinky zo sveta operačného programu URBACT, tak už viete, že: dňa 31. mája 2023 Monitorovací výbor operačného programu URBACT IV schválil 30 sietí pre akčné plánovanie, ktoré združujú 252 partnerských organizácií z 28 krajín EÚ (externý odkaz) a dňa 28. – 30. augusta 2023 sa uskutočnilo podujatie URBACT University, ktorého cieľom bolo posilniť zručnosti súčasných zástupcov miest v participatívnej a integrovanej tvorbe politiky a cykle akčného plánovania (externý odkaz)!

V priebehu posledných mesiacov súčasného roka (2023) budú zapojené mestá v sieťach pre akčné plánovanie URBACT IV zaneprázdnené svojimi prvými nadnárodnými stretnutiami s projektovými partnermi, partnerskými návštevami a konsolidáciou štúdie. Rozhodujúcim momentom pre tvorbu miestnych integrovaných akčných plánov (IAP) a uplatňovanie participatívneho prístupu je zriadenie miestnych skupín URBACT (ULG), ktoré sú nosným prvkom v procese spolutvorby, navrhovania aktivít a testovania aktivít malého rozsahu (SSA). Identifikácia správnych ľudí, ktorí sa do zavádzaných procesov a aktivít zapoja, ako aj ich motivácia a angažovanosť z dlhodobého hľadiska je kľúčovým momentom a výzvou pre mestá.

Schválené siete pre akčné plánovanie URBACT v priebehu posledných mesiacov súčasného roka (2023) a začiatkom nového roka (2024) začnú nahrávať obsah na webové stránky, čím sa zabezpečí transparentnosť a informovanie širokej verejnosti o plánovaných, prebiehajúcich a ukončených aktivitách. 

Zoznam schválených sietí pre akčné plánovanie URBACT IV:

Agents of Co-Existence - vedúci partner, Genk (Belgicko); projektový partner, Banská Bystrica (Slovensko),
ARCHETHICS - vedúci partner, Cesena (Taliansko),
- Beyond the Urban - vedúci partner, Creacció Agència d'Emprenedoria of Vic (Španielsko),
- BiodiverCITY - vedúci partner, Dunaújváros (Maďarsko),
- Breaking Isolation - vedúci partner, Agen (Francúzsko),
- Cities After Dark - vedúci partner, Braga (Portugalsko),
- Cities@Heart - vedúci partner, Métropole du Grand Paris (Francúzsko),
- C4Talent - vedúci partner, Nyíregyháza (Maďarsko),
- COPE - vedúci partner, Copenhagen (Dánsko),
- Cities for Sustainability Governance - vedúci partner, Espoo (Fínsko); projektový partner, Košice (Slovensko),
- DIGI-INCLUSION - vedúci partner, Mollet del Vallès (Španielsko),
- EcoCore - vedúci partner, Balbriggan (Írsko),
- ECONNECTING - vedúci partner, Romagna Faentina (Taliansko),
- FEMACT-Cities - vedúci partner, Clermont Auvergne Métropole (Francúzsko),
- GenProcure - vedúci partner, Vila Nova de Famalicao (Portugalsko),
- GreenPlace - vedúci partner, Wroclaw (Poľsko); projektový partner, Nitra (Slovensko),
- In4Green - vedúci partner, Avilés (Španielsko),
- LET'S GO CIRCULAR! - vedúci partner, Munich (Nemecko),
- METACITY - vedúci partner, Fundão (Portugalsko),
- NextGen YouthWork - vedúci partner, Eindhoven (Holandsko),
- One Health 4 Cities - vedúci partner, Lyon (Francúzsko),
- PUMA - vedúci partner, Liepaja (Lotyšsko),
- Re-Gen - vedúci partner, Verona (Taliansko),
- REMOTE-IT - vedúci partner, Dubrovnik Development Agency (Chorvátsko),
- Residents of the future - vedúci partner, Šibenik (Chorvátsko),
- S.M.ALL - vedúci partner, Ferrara (Taliansko),
- SCHOOLHOODS - vedúci partner, Rethymno (Grécko),
- TechDiversity - vedúci partner, Trikala (Grécko),
- U.R. IMPACT - vedúci partner, Commune of Cinisello Balsamo (Taliansko),
- WELDI - vedúci partner, Utrecht (Holandsko).
 

Spomínané webové stránky sú spravované zástupcami zapojených miest, t. z., že sú plne zodpovední za informovanie širokej verejnosti, publikovanie článkov, noviniek a podobne. V súvislosti s tým, ako plynie čas, budú spomínané webové stránky obsahovať čoraz viac obsahu a informácií. 

 

Submitted by Matus Zak on 17/11/2023