INFORMOVANOSŤ O OPERAČNOM PROGRAME URBACT V PODMIENKACH SR

SURVEY SK

URBACT - Slovenské kontaktné miesto sa na Vás obracia s prosbou o vyplnenie krátkeho prieskumu, ktorý Vám zaberie maximálne 5 minút a nám v budúcnosti pomôže zlepšiť komunikačné aktivity.

Európska únia už pred viac ako 20 rokmi predstavila operačný program URBACT, ktorého hlavným cieľom je podpora integrovaného a udržateľného rozvoja v mestách vytváraním podmienok na to, aby európske mestá spoločne vyvíjali riešenia podobných urbánnych výziev, vymieňali si skúsenosti a zdieľali osvedčené postupy medzi sebou. Od svojho vzniku si viac ako 7 000 zainteresovaných subjektov a 1 000 európskych miest z 30 krajín Európy vyskúšalo pridanú hodnotu operačného programu URBACT, ktorý vďaka nadnárodnej spolupráci, prenosu osvedčených postupov a uplatňovaniu participatívneho prístupu k tvorbe politiky prispel k dôležitým transformáciám na miestnej úrovni.

S cieľom skvalitňovania činností URBACT - SLOVENSKÉHO KONTAKTNÉHO MIESTA, ktoré vykonáva rôznorodé činnosti v podmienkach Slovenskej republiky sme si pre Vás pripravili sériu otázok, ktoré sa týkajú informovanosti o operačnom programe URBACT. Cieľom prieskumu je pomôcť NÁRODNÉMU KONTAKTNÉMU BODOU zohľadniť a zlepšiť budúce komunikačné aktivity, ktoré sa týkajú informovanosti o operačnom programe URBACT v podmienkach Slovenskej republiky. 

Kliknutím SEM sa Vám zobrazí prieskum, na ktorý môžete odpovedať do 30. novembra 2023. 

Submitted by Matus Zak on 28/10/2023