Přihlaste se do výzvy pro sítě měst Innovation Transfer Networks od 10. ledna do 20. března 2024!

Edited on 11/01/2024

Program URBACT vyhlásil 10. ledna 2024 výzvu pro sítě měst Innovation Transfer Networks, která je pro evropská města výjimečnou příležitostí k přenosu a adaptaci inovativního projektu dokončeného v rámci Urban Innovative Actions do jejich místních podmínek.

Přečtěte si všechny informace o výzvě – zadávací podmínky, potenciální Vedoucí města jednotlivých projektů a projektové nápady, které mají být přeneseny, a také termíny informačních seminářů na evropské a národní úrovni na urbact.eu/get-involved

Připravili jsme pro Vás infografiku, ze které se dozvíte více o sítích měst Innovation Transfer Networks a příležitostech, které nabízejí!

 

Submitted by Markéta Horská on 11/01/2024
author image

Markéta Horská

See all articles