Přihlaste se do výzvy pro sítě měst Innovation Transfer Networks od 10. ledna do 20. března 2024!

Program URBACT vyhlásil 10. ledna 2024 výzvu pro sítě měst Innovation Transfer Networks, která je pro evropská města výjimečnou příležitostí k přenosu a adaptaci inovativního projektu dokončeného v rámci Urban Innovative Actions do jejich místních podmínek.

Přečtěte si všechny informace o výzvě – zadávací podmínky, potenciální Vedoucí města jednotlivých projektů a projektové nápady, které mají být přeneseny, a také termíny informačních seminářů na evropské a národní úrovni na urbact.eu/get-involved

Připravili jsme pro Vás infografiku, ze které se dozvíte více o sítích měst Innovation Transfer Networks a příležitostech, které nabízejí!

 

Submitted by Markéta Horská on 11/01/2024
author image

Markéta Horská

See all articles