All Urbact articles

Hear from the URBACT community on today’s most pressing challenges and inspiring examples from all around Europe. Find the inspiration you have been looking for to put knowledge into action!

Interested in more thematic content? Check out the URBACT Knowledge Hub.
 • Articles

  Plzeňské děti dokazují, že hudba spojuje napříč městy, státy, národy i etniky

  Město Plzeň se v loňském roce rozhodlo využít hudbu jako nástroj sociální změny a v rámci OP URBACT III se společně s dalšími šesti městy zapojilo do Česko-slovenské iniciativy pro přenos dobré praxe

  Markéta Horská

  See more
 • Articles

  Broumov odstartoval díky tanci sociální změnu ve městě

  Díky Česko-slovenské iniciativě pro přenos dobré praxe OnStage, která je realizována v rámci OP URBACT III, chce Broumov podpořit integraci a dát příležitost sociálně znevýhodněným osobám, aby mohly

  Markéta Horská

  See more
 • Articles
  Roman Krouzecky

  Neratovice díky skupinové výuce hudby usilují o změnu ve společnosti

  Neratovice se ve snaze o zlepšení politiky soudržnosti společnosti ve městě zapojilo do Česko-slovenské iniciativy pro přenos dobré praxe OnStage. Hlavní vizí města je zlepšení inkluze sociálně

  Markéta Horská

  See more
 • Iniciativa a úsilí českých měst v naplňování SDGs

  V roce 2015 nás vyrazilo 193 na cestu s cílem naplnit SDGs

  Markéta Horská

  See more
 • Města pro všechny: co přináší perspektiva genderové rovnosti?

  Proč bychom měli chtít víc žen-starostek? Jak se v gentrifikovaných městských čtvrtích bydlí osamělým seniorkám? A proč se zabývat plánováním jiných dětských hřišť? Tento článek nastiňuje, kde všude

  Markéta Horská

  See more
 • České a slovenské deti zažívajú úspech vďaka iniciatíve OnStage

  V septembri 2022 si české a slovenské mestá zapojené do Česko-slovenskej iniciatívy na prenos dobrej praxe OnStage v rámci Operačného programu URBACT vymenili svoje poznatky, skúsenosti, úspechy a

  Markéta Horská

  See more
 • Brněnské programy sociální inkluze pomocí skupinové výuky hudby se staly vzorem pro česká a slovenská města

  Město Brno se v letech 2018 – 2021 zapojilo do sítě přenosu OP URBACT III s názvem OnStage – Music Schools for Social Change (Hudební školy jako nástroj sociální změny). Vedoucím městem této sítě a

  Markéta Horská

  See more
 • Přijeďte na URBACT City Festival 2022!

  Zajistěte si své místo na festivalu pro evropské obce a města. Festival se bude konat od 14. do 16. června, tentokrát už osobně v Paříži! A co víc, celá akce bude ve znamení uhlíkové neutrality…

  Markéta Horská

  See more
 • Jihlava zavádí nové trendy v oblasti spolupráce s developery

  Každá nová výstavba ve městě zvyšuje nároky na okolní oblasti. Jde například o dopravní infrastrukturu, sociální a zdravotní služby, ale i další prvky potřebné pro fungování městské společnosti

  Markéta Horská

  See more