Przygotuj się do kolejnego naboru URBACT!

Edited on 27/06/2023

Find your next URBACT Network partners

Poznaj nasze narzędzie do wyszukiwania partnerów i znajdź miasta partnerskie dla Twojej przyszłej sieci.

Wraz z zatwierdzeniem programu URBACT IV (2021 - 2027), pojawiła się pierwsza możliwość przygotowania się do pierwszego naboru na Sieci Planowania Działań.  

 

Nabór do sieci zostanie otwarty w styczniu 2023 r., jednak URBACT już dziś udostępnia miastom platformę do kontaktu i zapoznania się z pomysłami na projekty innych miast i do ‘swatania’ miast w dobrym URBACTowym stylu. Zapraszamy do korzystania z platformy do wyszukiwania partnerów Partner Search Tool
 

------- 


Sieci Planowania Działań mogą składać się z 8-10 partnerów miejskich – gmin miejskich lub innych samorządowych władz miejskich, agencji rozwoju ds. rozwoju miast oraz instytucji metropolitalnych lub regionalnych, z różnych obszarów UE. Na czele Sieci znajduje się administracja jednego z miast partnerskich, która pełni rolę Partnera Wiodącego która wraz z wyznaczonym Ekspertem URBACT prowadzą projekt w stronę wprowadzania zmian w miastach i ich lepszego funkcjonowania.  

 

Partnerzy wyruszą w 2,5-letnią wyprawę, podczas której będą zmagać się ze wspólnym dla wszystkich zaangażowanych miast konkretnym wyzwaniem miejskim lub poprawiać lokalną politykę związaną z określonym zakresem tematycznym. Jeśli chodzi o współczesne miasta, istnieje wiele wyzwań, nad którymi mogą pracować sieci. URBACT zawsze zachęca miasta do podejmowania tematów, które są istotne dla przyszłych partnerów.

 

W przypadku najbliższego naboru będzie podobnie, z tą różnicą, że tym razem program skłania potencjalnych beneficjentów do uwzględnienia trzech przekrojowych perspektyw tematycznych: zieleni/środowiska, równości płci i cyfryzacji. Bez względu na to, czy Wasze miasto zamierza zająć się kwestiami mobilności, dziedzictwem kulturowym, inżynierią finansową, transformacją energetyczną czy jakimkolwiek innym tematem, URBACT zachęca do podjęcie dodatkowego wysiłku i rozważenia, czy i w jaki sposób te przekrojowe zakresy tematyczne stoją za określonymi wyzwaniami i czy mogą nawet stanowić ich rozwiązanie?  


 

PRZYGOTUJ SIĘ  


W każdej chwili swój pomysł na projekt będziesz mógł aktualizować i zmieniać informacje zawarte na platformie do zgłaszania pomysłów. Gdy znajdziesz wszystkich potrzebnych partnerów, będziesz mógł na niej zaznaczyć, że Twoje partnerstwo jest już kompletne, żeby nie otrzymywać dalszych zapytań o projekcie czy też wyrazów chęci przystąpienia do niej.  

Kandydaci na Ekspertów Wiodących URBACT IV również mogą się przygotować: nabór na aprobowanych Ekspertów URBACT zostanie otwarty do końca tego miesiąca. Bądźcie więc czujni i zajrzyjcie na naszą stronę!  

 

 

ZACZNIJ TERAZ  

 

Warto skorzystać z opcji filtrowania przy wyszukiwaniu partnerów, aby znaleźć dobre dopasowanie propozycji do Waszego miasta. Więc przeglądaj, zgłaszaj pomysły lub wyraź swoje zainteresowanie odpowiednim projektem!  

 

    

ODKRYJ NARZĘDZIE DO WYSZUKIWANIA PARTNERÓW

Submitted by aldoV on 06/12/2022