Sooblikujte prihodnost programa URBACT

Edited on 23/04/2024

Posvetovanje o teritorialnem sodelovanju po letu 2027: izrazite svoje mnenje in postavite mesta v ospredje!

Določanje smernic za kohezijsko politiko EU po letu 2027

 

Evropska komisija je vse evropske programe teritorialnega sodelovanja povabila, da se pridružijo posvetovanju o prihodnosti kohezijske politike po letu 2027 (INTERREG Consultation 2024). URBACT bo ta posvetovalni proces začel z anketo na portalu EUSurvey. Anketa poteka od 26. marca do 31. julija 2024 in je na voljo tukaj.

Čeprav je anketa programa URBACT namenjena mestom vseh velikosti in njihovim potrebam, je odprta tudi za širšo javnost. K izpolnjevanju vprašalnika so vabljeni vsi. Vzporedno z raziskavo bo potekala vrsta posvetovalnih dogodkov in razprav, ki bodo namenjeni evropskim državljanom, zlasti mladim.

»Pomembno je, da skupaj oblikujemo prihodnost programa URBACT,« je dejal Teofil Gherca, direktor sekretariata URBACT. »Naše poslanstvo je podpirati izmenjavo znanja in dobrih praks med mesti iz vse Evrope. Raziskava nam bo pomagala prikazati koristi takšnega sodelovanja in izboljšati našo ponudbo za mesta. Mesta najbolje vedo, kaj potrebujejo za izboljšanje kakovosti življenja in blaginjo ljudi.«

Rezultati ankete bodo predstavljeni javnosti in predloženi Evropski komisiji ter tako vključeni v razpravo o prihodnosti kohezijske politike in njeni podpori sodelovanju med mesti.

 

Ne sprašujte, kaj lahko vi naredite za URBACT, ampak kaj lahko URBACT naredi za vas

 

URBACT od leta 2002 spodbuja spremembe po vsej Evropi, saj omogoča sodelovanje in izmenjavo znanja med mesti v okviru tematskih mrež. V programu URBACT je do zdaj v več kot 150 mrežah mest, na več kot 20 nacionalnih kampusih, evropskih poletnih univerzah in festivalih sodelovalo več kot 1000 mest, ki delijo skupno razumevanje in skupno vizijo trajnostnega in celostnega urbanega razvoja.

Tekom let so se te mreže vselej odzivale na potrebe mest, saj so krepile spretnosti lokalnih deležnikov pri oblikovanju in izvajanju celostnih in participativnih politik ter izmenjavi urbanih dobrih praks. V prejšnjem programskem obdobju, v URBACT III, je na primer mreža URGE oblikovala nove politike o krožnosti v gradbenem sektorju, ki je velik porabnik surovin. Partnerska mesta so uspela poglobljeno razumeti krožnost in razvila prilagojeno metodologijo za vključevanje krožnih principov v velike gradbene projekte. V okviru sedanjega programa URBACT IV mreža LET’S GO CIRCULAR! v skladu z evropskim zelenim dogovorom in akcijskim načrtom EU za krožno gospodarstvo pristop k krožnemu gospodarstvu prenaša na naslednjo raven. Deset partnerskih mest pripravlja inovativne rešitve za vsa vprašanja, pomembna za krožne mestne ekosisteme, kot so plastika, tekstil, e-odpadki, hrana, voda, embalaža, baterije in vozila, ter tako utira pot resničnemu krožnemu prehodu mest.

 

Pogled v prihodnost: rezultati ankete in naslednji koraki

 

Po izteku roka za izpolnitev ankete (31. julij 2024) se bo URBACT lotil povzemanja in analize rezultatov. Prve ugotovitve bodo predstavljene jeseni 2024. Rezultati bodo objavljeni v poročilu, ki bo dokončano do konca leta, v njem pa bodo oblikovani zaključki in priporočila za kohezijsko politiko EU po letu 2027. Nato bodo rezultati predloženi nadzornemu odboru URBACT in Evropski komisiji.

Časovnica je pomembna, saj bo Evropska komisija že leta 2025 pripravila svoje predloge za uredbe po letu 2027. Rezultati raziskave bodo tudi pomemben prispevek k oceni uspešnosti sedanjega programa in razgledom, kako se bo URBACT razvijal v prihodnje.

»Program URBACT se ponaša z zagotavljanjem skladne ponudbe, ki je blizu potrebam mest, hkrati pa prispeva k prednostnim nalogam EU. Prispevek čim večjega števila mest in lokalnih oblasti je ključnega pomena za oblikovanje naslednje generacije programov teritorialnega sodelovanja v okviru kohezijske politike EU,« je izjavil Eric Briat, namestnik vodje organa upravljanja programa URBACT IV.

 

Povejte svoje mnenje

 

Želite sodelovati pri oblikovanju programa URBACT v prihodnje in širšega okvira evropskega teritorialnega sodelovanja?

Do 31. julija 2024 tukaj izpolnite anketo o prihodnosti programa URBACT. Bogatejše kot so povratne informacije, več se lahko naučimo in izboljšamo podporo programov INTERREG za mesta, deležnike in blaginjo ljudi.

 

IZPOLNI ANKETO

 

Submitted by opoetra on 23/04/2024