Stalo se Vaše město partnerem v sítích APN? Pak je právě pro Vás určena URBACT Univerzita!

Edited on 12/06/2023

URBACT University 2023, která se bude konat v Malmö (Švédsko) od pondělí 28. srpna do středy 30. srpna 2023, je jednou z hlavních událostí na budování kapacit pro zástupce měst URBACT z celé Evropy. Jejím cílem je předat 500 zástupcům URBACT sítí měst Action Planning Networks vědomosti užitečné pro vypracování integrovaných akčních plánů, které způsobí změny ve Vašich městech. Školení bude probíhat v angličtině.

Co získáte, když se zúčastníte? 

Účast na URBACT University 2023 odstartuje Vaši cestu v programu URBACT a připraví Vás na další kroky v rámci Vaší sítě měst Action Planning Network (APN). Rozvinete své profesní dovednosti a seznámíte se s řadou nástrojů užitečných pro vypracování integrovaného akčního plánu (IAP). Poprvé se osobně setkáte s partnery sítě a navážete kontakty s mnoha evropskými městy. Nakonec posílíte své dovednosti v oblasti participativní a integrované tvorby politik, a to vše v hravém a tvůrčím vzdělávacím prostředí.

Připravte se na to, že budete mít vliv a stanete se tvůrcem změny ve Vašem městě!

Kdo by se měl zaregistrovat? 

Univerzity by se měli zúčastnit města a vedoucí experti všech schválených sítí APN. Vzhledem k omezenému počtu volných míst prosím rozhodněte předem, koho na akci za své město vyšlete. Pravidla pro registraci jsou následující: 

      ➞ Vedoucí partnerská města v sítích APN mohou na akci zaregistrovat 2 osoby

      ➞ Partnerská města v sítích APN by měla určit jednoho hlavního účastníka, který se na akci zaregistruje. V případě zájmu lze určit také zástupce, který se univerzity v případě volných míst bude moci zúčastnit.

      ➞ Vedoucí experti současných URBACT sítí měst APN

     ➞ Národní kontaktní místa URBACT: jeden zástupce za každou zemi. 

Čeká vás praktické školení, takže je nutný aktivní přístup a dobrá úroveň angličtiny!  
Registrujte se rychle, počet míst je omezen!  

 

Pozvánka k registraci bude brzy zaslána cílové skupině akce.

 

Submitted by Markéta Horská on 12/06/2023
author image

Markéta Horská

See all articles