URBACT & EUI infopäev 30.01.2024 Tallinnas

Alates 10. jaanuarist saab taotleda osalemist Innovatsiooni Ülekandmise Võrgustike (URBACT Innovation Transfer Networks) konkursil.

URBACT-EUI kontaktpunkt Eestis korraldab esimese selleteemalise infopäeva.

Sihtrühm: KOV esindajad, omavalitsusliidud, arenduskeskused, eksperdid  

 

 

12.00-12.30 saabumine, kerge lõuna 

12.30-13.00 URBACT programmi ja Euroopa Linnaalgatuse (European Urban Initative, EUI) tutvustus ja eesmärgid ​ 

                    Kadri Jushkin, URBACT ja EUI Eesti järelevalvekomitee liige, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium 

                    Kadri Leetmaa, URBACT Eesti kontaktpunkt 

                    Anneli Kährik, EUI Eesti kontaktpunkt

13.00-13.40 URBACT IV programmi uue taotlusvooru „Innovatsiooni Ülekandmise Võrgustike“ (Innovation Transfer Networks) tutvustus (Kadri Leetmaa) 

13.40-14.00 EUI taotlusvoorud ja muud võimalused aastatel 2024 ja 2025 (Anneli Kährik) 

Innovatsiooni investeeringud (kuni 5 milj linna kohta), City-to-City Exchange, Peer-Review, Urban Agenda partnerlused  

14.00-14.20 kohvipaus 

14.20-15.30 Kogemuste vahetamine 

1) Tartu linna kogemused Innovation Transfer Network projektis AS TRANSFER 2021-2022 (Katrin Kask, Tartu Linnavalitsus) 

2) Euroopa Linnaalgatuse (EUI) ja URBACT kogemused  Tallinna näitel: EUI-innovatsiooniinvesteeringu projekti “SOFTacademy” käivitamine (projekti kestus 2023–2027) ning teistes algatustes osalemine (Aado Altmets, Tallinna Strateegiakeskus).  

15.30-16.00 Küsimused ja arutelu 

 

URBACT programm on loodud piirkondade vahelise koostöö ja ühtekuuluvuspoliitika tõhustamiseks. Programmi võrgustikes vahetavad kohalikud omavalitsused kogemusi ja teadmisi, et ühes piirkonnas toimivaid lahendusi saaks edukalt rakendada ka mujal. URBACT programm soodustab teadlikult ka väikeste omavalitsusüksuste omavahelist võrgustumist Euroopas. 

 

Alates 2023. aastast on paralleelselt URBACT programmile loodud ka Euroopa Liidu rahastatav  European Urban Initiative (EUI) ehk Euroopa Linnaalgatus. Enamikes meetmetes toetab EUI igas suuruses KOVe uuenduslike meetmete ja teadmiste suurendamise ning säästva kohaliku arengu poliitika väljatöötamise ja teabevahetusega. Innovatsiooniinvesteeringute programmides saavad aga osaleda Eestist suuremad linnad või KOVide konsortsiumid. 

 

URBACT programmi ja Euroopa Linnaalgatuse Eesti kontaktpunktid asuvad Tartu Ülikoolis geograafia osakonnas ning moodustavad edaspidi ühtse Euroopa linnapoliitikat vahendava kontaktpunkti. Eesmärk on julgustada omavalitsusi kasutama ära Euroopa linnapoliitika võimalusi ja tugimeetmeid ning olema KOVina nähtavad Euroopa tasandil. Meie uudiskirjaga saab liituda siin. 

 

10. jaanuarist kuni 20. märtsini 2024 saab taotleda osalemist URBACT Innovatsiooni Ülekandmise Võrgustike (Innovation Transfer Networks) taotlusvoorus. Sel korral saavad juhtpartneriteks olla kõik need linnad, mis on eelmisel finantsperioodil osalenud Urban Innovative Action programmis innovatsiooniinvesteeringu saajana. Võrgustikud pannakse kokku eesmärgiga nende kogemusest õppida. Täpsem konkursi info on saadaval siin. Juba on avatud ka partneriotsingu platvorm siin

 

Euroopa Linnaalgatusel (EUI) on avatud mitmed taotlusvoorud:  

·         Innovatsiooniinvesteeringute voorud (toetus kuni 5 miljonit € linna kohta)  

Kandideerida saavad alates 50 000 elanikuga omavalitsused või omavalitsuste grupid. Võimalus muuta piirkondade ambitsioonikad ja loovad ideed pilootprojektideks, mida saab innovatsiooniinvesteeringuna katsetada päris linnakeskkonnas.  

·         Piirkondlik infovahetus (City-to-City Exchange) 

Infovahetusvoorus viiakse kokku 1) piirkonnad, mis seisavad silmitsi säästva linnaarenguga seotud konkreetse teema rakendamise väljakutsega, 2) piirkondadega, millel on vastava teemaga seotud kogemused. Taotlusvoor on pidevalt avatud ning osaleda saavad erineva suurusega omavalitsused.  

·         Ekspertnõustamine (Peer-review) 

Osalevad piirkonnad saavad nõu oma ala ekspertidelt. Keskendutakse säästva linnaarengu strateegiate kavandamisele ja rakendamisele ühtekuuluvuspoliitika raames.  

·         Urban Agenda partnerlused  

ELi omavalitsuste tegevuskava on uus ning mitmetasandiline töömeetod linnapoliitika väljatöötamiseks. Edendatakse koostööd liikmesriikide, omavalitsuste, Euroopa Komisjoni ja teiste sidusrühmade vahel. 

Lisainfo:

Kadri Leetmaa, kadri.leetmaa@ut.ee, URBACT Eesti kontaktpunkt

Anneli Kährik, anneli.kahrik@ut.ee, EUI Eesti kontaktpunkt

 

 

 

 

 

Submitted by Annika Vaiko on 09/01/2024
author image

Annika Vaiko

See all articles