URBACT, retrospectiva anului 2023

Edited on 10/04/2024

1

Vizită pe teren în cadrul EU City Lab în Viladecans (Spania).

Pentru URBACT, acest an a marcat noi începuturi, cu noi rețele, oameni, parteneriate și evenimente semnificative!

Înainte de a-și îndrepta atenția către un nou an și noi priorități, URBACT trece in revistă reperele și momentele-cheie care au condus programul către noi orizonturi tematice și geografice. De asemenea, veţi descoperi câteva indicii despre ce ne rezervă anul 2024.

 

URBACT aprobă prima rundă de Rețele de Planificare a Acțiunilor.

Un total de 254 de parteneri în proiect s-au alăturat Programului URBACT IV, după aprobarea a 30 de Rețele de Planificare a Acțiunilor de către Comitetul de Monitorizare al programului. Noii beneficiari reprezintă în principal orașe mici și mijlocii din 28 de state europene. De la aspecte tehnice la aspecte practice, de la abordări holistice la abordări segmentate: acești parteneri din cadrul proiectelor vor dezvolta Planuri de Acțiune Integrate pentru a aborda provocările locale comune.

Aruncaţi o privire la cele 30 de rețele ale căror obiective variază de la planuri de mobilitate durabilă pentru zonele urbane și rurale, acțiuni climatice bazate pe loc și incluziune digitală, până la reînnoirea industrială, sprijinul migranților, egalitatea de gen, creșterea verde și achizițiile publice.

 

Universitatea URBACT salută ediția 2023

În perioada 28-30 august, s-a desfășurat la Malmö (SE), Universitatea URBACT. Ediția din anul 2023 a marcat prima întâlnire în persoană a celor 430 de parteneri din cadrul Rețelelor de Planificare a Acțiunilor recent aprobate.

Continuând tradiția edițiilor anterioare, evenimentul de referință de dezvoltare a capacităților din acest an a oferit participanților instrumente și îndrumări despre cum să-și definească mai bine provocările locale și viziunea pentru schimbare, cu ajutorul societății civile. În prima zi, participanții s-au familiarizat cu instrumente precum Arborele Problemelor și Ziarul de Mâine, urmate de cartografierea și implicarea părților interesate în ziua a 2-a și de un nou instrument (Canvasul de Planificare a Acțiunii) în cea de-a treia zi.

Citiți concluziile principale și urmăriți videoclipul pentru mai multe momente importante, inclusiv un tur cu bicicleta ce a avut ca scop descoperirea nițiativelor de dezvoltare urbană durabilă din Malmö!

Universitatea URBACT din anul 2023 a fost una deosebită, dar nu prima de acest gen. În perspectiva anului 2024, vor avea loc evenimente naționale ,,campus” pentru beneficiarii rețelelor.

 

  1. URBACT se alătură primului Laborator Urban al Uniunii Europene.

În perioada 23-24 noiembrie, a avut loc la Viladecans (ES) primul City Lab UE privind Tranziția Energetică. Acest eveniment tematic, co-organizat de URBACT și Inițiativa Urbană Europeană (EUI), face parte dintr-o serie de laboratoare menite să reunească părțile interesate de la nivel local, național și european pentru a-și îmbunătăți cunoștințele privind bunele practici legate de energie, alimentație și alte provocări urbane conexe.

Acest eveniment a reunit specialiști în energie și reprezentanți ai orașelor europene. Agenda încărcată pe parcursul celor două zile a inclus prezentări din partea Viceprimarului din Viladecans, Jordi Mazon, reprezentanți URBACT, EUI, Alianța Europeană pentru Cercetare în Domeniul Energiei, precum și informații valoroase despre practicile locale de învățare, comunitățile energetice și guvernanța. Excursiile pe jos au constituit un punct culminant în cadrul programului evenimentului, incluzând vizite la compania de energie Vilawatt, clădirile municipale, piața municipală și Școala Enxaneta.

 

3

Cum vor sprijini Laboratoarele Urbane ale UE orașele să abordeze presiunile provocate de provocările sociale și de mediu? Parcurgeți articolul și luați act de subiectele care vor fi abordate. Începând cu martie 2024, în Mouans-Sartoux (FR), următorul Laborator Urban al UE va explora rolul orașelor în schimbarea comportamentelor în ceea ce privește producția și consumul de alimente. Mai multe subiecte urmează să fie anunțate!

 

Punctele Naționale URBACT transformă cuvintele în fapte

Metoda URBACT este despre a oferi orașelor instrumentele și și sprijinul necesare pentru a aborda provocările locale. Cu toate acestea, nu este o surpriză faptul că limbajul poate constitui o barieră în calea acestori tipuri de schimburi transfrontaliere.

În decursul ultimului an, 25 de Puncte Naționale URBACT (PNUs) au fost active, acordând sprijin partenerilor locali din orașe europene și, recent, din Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia, prin intermediul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA).

În acest an, majoritatea Punctelor Naționale URBACT au fost desemnate să îndeplinească și rolul de Puncte de Contact Urbane pentru Inițiativa Urbană Europeană, astfel oferind informații pentru ambele entități localizate în țările lor.

Puteți identifica PNU pe site-ul URBACT sau căutați „@URBACT_abrevierea_țării” pe rețelele de socializare.

 

Secretariatul URBACT salută noii veniți

Anul acesta, ca în fiecare an, echipa URBACT este aici pentru a sprijini orașele. Acum, cu 16 membri ai personalului, Secretariatul lucrează la capacitate maximă, iar echipa continuă să se extindă! Găsiți o față familiară sau una nouă aici.

Interesați să încurajați schimbări pentru orașe mai bune? Verificați cele mai recente oportunități pentru a vă alătura echipei URBACT.

 

4

 

Se întrevăd ... mai multe rețele URBACT!

Se prefigurează multe activități, prima dintre acestea fiind lansarea apelului URBACT pentru Rețelele de Transfer de Inovație (ITNs) în data de 10 ianuarie 2024. Prin intermediul acestor rețele, orașele finanțate anterior în cadrul inițiativei Acțiunile Urbane Inovatoare își vor împărtăși proiectele inovatoare cu alte orașe din întreaga UE, precum și din Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Macedonia de Nord și din Serbia.

Interesat să transferi un proiect inovator în orașul tău? Descoperă ce urmează și vizitează urbact.eu/get-involved pe 10 ianuarie pentru a afla chiar mai multe. Și nu în ultimul rând, salvează data pentru prima sesiune online de informare pe data de 16 ianuarie.

5

 

 

Submitted by Simona Arghire on 29/12/2023
author image

Simona Arghire

See all articles