Urbane rešitve v konfliktih: Ukrajinska mesta odslej v programu URBACT

Edited on 25/04/2024

Teče že tretje leto ruske invazije na Ukrajino. Ukrajinska mesta so še vedno na fronti oboroženega spopada in se soočajo s posledicami in motnjami v vsakdanjem življenju.
 

Vse od začetka vojne so bila evropska mesta zelo dejavna pri zagotavljanju podpore ukrajinskim beguncem in mestom iz Ukrajine. Od letošnjega leta lahko ukrajinska mesta skupaj z moldavskimi uradno sodelujejo pri dogodkih in aktivnostih programa URBACT ter se pridružijo URBACT mrežam.

Ukrajinska mesta se v nenehno spreminjajočih se razmerah soočajo z edinstvenimi izzivi. Sekretariat URBACT se je o ukrajinskih mestih, njihovih potrebah in pričakovanjih glede programa URBACT pogovarjal z Rostyslavom Tomenchukom in Yano Romaniuk, predstavnikoma Oddelka za koordinacijo mednarodne tehnične pomoči sekretariata kabineta ministrov Ukrajine, ki bo koordiniral program URBACT v Ukrajini.

Spodaj objavljamo povzetek pogovora.
 

Kakšna so pričakovanja ukrajinskih mest pri vključevanju v programe EU, kot je URBACT?
 

Pristop k programu URBACT in drugim programom EU lahko ukrajinskim mestom prinese pomembne koristi. Ukrajinska mesta bodo lahko pridobila dostop do strokovnega znanja, finančnih sredstev in mrež, ki jim bodo pomagali pri obnovi in razvojnih prizadevanjih.

S programom URBACT se mesta pridružijo mrežam skupaj z drugimi urbanimi območji, ki se soočajo s podobnimi izzivi, kar jim omogoča, da se z izmenjavo idej in izkušenj učijo iz uspehov in neuspehov drugih mest. Ukrajinska mesta bodo lahko sodelovala s kolegi iz drugih evropskih držav pri razvoju rešitev, prilagojenih njihovim edinstvenim potrebam pri obnovi. Posebno korist jim lahko prinese tudi dostop do najnovejših raziskav, metodologij in najboljših praks na področju urbanističnega načrtovanja, okoljske trajnosti, socialne vključenosti in gospodarskega razvoja.

URBACT odpira tudi možnosti za financiranje, ki je lahko ključnega pomena za ukrajinska mesta, ki se soočajo s finančnimi težavami pri obnovi. To financiranje lahko podpira različne projekte, od razvoja infrastrukture do socialnih programov, in pomaga mestom pri izvajanju inovativnih rešitev, razvitih v okviru URBACT.

Ukrajinska mesta bodo lahko tudi izmenjala izkušnje z drugimi evropskimi mesti, kar bo spodbudilo sodelovanje in podporo. Ta izmenjava znanja je ključnega pomena za mesta, ki si prizadevajo za učinkovito in trajnostno obnovo ter razvoj.

Ali v okviru programa URBACT obstajajo posebne teme, s katerimi se želijo ukrajinska mesta ukvarjati?
 

Trenutno lahko rečemo, da so ukrajinske regije potrdile svoj interes za sodelovanje v programu. Vse prednostne naloge kohezijske politike EU so pomembne za ukrajinske potencialne partnerje. To pomeni skupno zavezanost bolj konkurenčni, bolj zeleni, povezani, socialni in v državljane usmerjeni družbi. V okviru teh prednostnih nalog naši partnerji že sodelujejo v programih čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja ter razvijajo skupne projektne zamisli.

Ukrajinska mesta se še posebej veselijo usposabljanja in razvoja veščin na področjih, kot so vodenje projektov, vključevanje deležnikov in oblikovanje politik. Zanimivi so tudi celostni akcijski načrti, ki so strateški dokumenti, v katerih je opisan celostni pristop k razvoju mest. Za ukrajinska mesta bi se ti načrti lahko osredotočili na obnovo, krepitev odpornosti in trajnostni razvoj ter obravnavali tako takojšnje potrebe kot dolgoročne cilje.

Kako lahko program URBACT in mesta v EU še naprej pomagajo ukrajinskim mestom?
 

Program URBACT povezuje mesta s strokovnjaki z različnih področij urbanega razvoja, pri čemer je velik poudarek na krepitvi zmogljivosti lokalnih uprav in spodbujanju trajnostnega razvoja. Nadaljnja solidarnost in podpora evropskih mest bosta imeli ključno vlogo pri pomoči Ukrajini pri prizadevanjih za okrevanje in obnovo. Pridružitev k programu URBACT lahko ukrajinskim mestom zagotovi celovit podporni sistem, ki ne bo pomagal le pri takojšnjih prizadevanjih za obnovo, temveč tudi pri postavljanju temeljev za trajnostni, odporni in vključujoči urbani razvoj na dolgi rok.

Submitted by opoetra on 25/04/2024