Varberg fokuserar på att attrahera och behålla unga talanger genom URBACT nätverket C4TALENT: Where Talent Meets Opportunity - Building Thriving Business Ecosystems

Edited on 27/06/2024

C4TALENT Workshop

C4TALENT Workshop 

Inom EU-programmet URBACT arbetar europeiska städer tillsammans i internationella nätverk för att dela erfarenheter och utveckla metoder för hållbar stadsutveckling. Varberg, som ser en utmaning i att få nyutexaminerade studenter att stanna i staden, har gått med i ett nätverk vars syfte är utforska hur en stad kan arbeta med talangattraktion. Genom utbyte med andra europeiska städer har Varberg nu möjligheten att hitta strategier för att attrahera talang och få studenter att stanna kvar i staden efter studietiden. 

Ett aktivt arbete med talangattraktion har blivit allt viktigare. Om välutbildade individer flyttar till större mer utvecklade städer kan det utgöra en utmaning för mindre städer. Varberg har nu fått möjligheten att tillsammans med städer i Europa utforska hur man kan arbeta med talangattraktion.

Campus Varberg, genom Alexandersoninstitutet, är en av tio europeiska partners som tillsammans arbetar med att undersöka hur små och medelstora städer kan bidra till att attrahera och behålla talanger bland annat genom att stimulera entreprenörskap och skapa bättre förutsättningar för att fler ska få upp ögonen för lokala och regionala arbetsmöjligheter.

Elisabet Klingenstierna, utvecklingsledare på Alexandersoninstitutet, berättar om sina erfarenheter från nätverket så här långt.

Vilken utmaning vill Varberg lösa genom deltagande i nätverket?  

Det förs en kamp om humankapital, alla vill komma åt de bästa hjärnorna.  Det skapar bättre förutsättningar för en stads attraktivitet, konkurrenskraft och utveckling. Många förknippar Varberg med sommar, hav, surf och hälsa. Vi vill bygga på den bilden genom att undersöka hur vi kan göra Varberg till en plats där nyexaminerade studenter vill arbeta eller starta eget företag. Vi har en fin livsplats och många spännande företag som söker kvalificerad arbetskraft. Vi tror att en anledning till att studenter inte stannar i Varberg efter sin utbildning är att de inte känner till vilka arbetsmöjligheter som finns eller inte vet hur deras kompetens och utbildning kan vara till nytta för lokala verksamheter och organisationer. Vi ser att vi på Campus Varberg kan bli ännu bättre på att mäkla möjligheter för våra studenter.

Samtidigt handlar det inte bara om jobb, livet är så mycket mer! Den här yngre målgruppen vill kunna göra saker året om och hitta sociala sammanhang så det är också en viktig faktor att ta i beaktning – man stannar där man känner sig hemma. Sen är det såklart också en fråga om boende. Många av våra hitflyttade studenter hyr ofta sommarstugor under vinterhalvåret, men inför sommaren får de ge plats åt sommargäster.  Med andra ord är det en bred utmaning som kräver ett holistiskt perspektiv. Vi har valt att börja nysta i utmaningen hos den grupp som står oss närmast, våra studenter.

Vad kommer ni att göra under projekttiden? Berätta om upplägget.

Vi jobbar primärt med och mot studenter. Många studenter är redan hitlockade genom våra utbildningar, en konkret utmaning inom ramen för det här projektet är hur vi ska få dem att stanna efter examen. Ansatsen är bred och vi arbetar med alla utbildningar på Campus där vissa utbildningar har ett bättre utgångsläge än andra. Våra YH-utbildningarna är framskrivna i samverkan med regionala näringslivet, vilket skapar goda förutsättningar för att studenterna får jobb i regionen efter avslutad utbildning. Våra högskoleutbildningar har inte samma koppling och där behöver vi utforska och testa nya sätt för att bygga broar mellan studenter och näringslivet.

URBACT ger möjligheten att testa olika aktiviteter som kan stärka oss i vår mäklarroll mellan studenter och näringslivet. I november anordnade Campus Varberg ett hackathon tillsammans med studenter och Varberg Energi. Ett hackaton är en lagtävling där det gäller att utforska en teknisk lösning under en kort period, hos oss fick de två dygn på sig! Under dessa dygn fick studenter från yrkeshögskoleutbildningarna IT-projektledare och Systemutvecklare tillsammans komma på idéer och koda fram nya hållbara förslag och lösningar. Eventet var ett sätt för studenter att få upp ögonen för lokala arbetsmöjligheter och knyta kontakter och för företaget var det en chans att träffa möjliga framtida kollegor och få nya kreativa idéer från utomstående. Detta hackathon var det första av flera som förväntas genomföras på Campus Varberg de kommande åren.

Utöver detta har jag fått möjligheten att engagera studenter vid Event managementprogrammet från Högskolan i Borås. Under en kurs ska studenterna utforska hur Varberg kan bli förstahandsvalet när nyexaminerade studenter ska ut i arbetslivet eller starta företag. Det ska mynna ut i en kampanj som de ska presentera i mitten på mars, det ser jag verkligen fram emot!

Vilka är enligt dig fördelarna med att ingå i ett URBACT nätverk?

Det är lärorikt att få utforska talangattraktion från olika perspektiv. De deltagande städerna har liknande utmaningar men såklart lokala avvikelser. Jag inspireras och lär mycket av nätverket eftersom vi får dela erfarenheter och perspektiv med varandra.  Dessutom så får vi genom URBACT tillgång till en expert i sakfrågan vilket är väldigt givande. Vår expert heter Bela Kezy och han har besökt oss i samband med projektets uppstart. Då gjorde han, genom intervjuer, en kartläggning av situationen och gav oss möjliga utvecklingsområden som vi nu är redo att ta oss an!

Submitted by Lovisa Petersson on 05/02/2024
author image

Lovisa Petersson

See all articles