ZAPOJTE SA DO AKTIVÍT EUI !

EUI

Naši partneri z EUI (Európskej Urbánnej Iniciatívy) vyzývajú mestá, aby sa zapojili do ich aktivít! 


Výmena znalostí a skúsenosti medzi mestami (City-to-City Exchanges)

Máte záujem a chcete diskutovať s mestskými odborníkmi o špecifickej výzve, ktorej čelíte? Máte záujem o budovanie kapacít v integrovanom, participatívnom a miestnom prístupe k udržateľnému rozvoju miest? Zapojte sa do výzvy EUI (Európskej Urbánnej Iniciatívy), ktorá sa zameriava na výmenu znalostí a skúsenosti medzi mestami! Podrobnejšie informácie nájdete na tomto odkaze: https://www.urban-initiative.eu/capacity-building/pilot-call-c2c-exchanges.


Vzájomné hodnotenia (Peer Reviews)

Máte záujem budovať kapacity v oblasti navrhovania a/alebo implementácie stratégií udržateľného mestského rozvoja? Chcete zlepšiť stratégiu Vášho mestského úradu a zároveň sa stretávať s ďalšími mestskými odborníkmi? Preskúmajte výzvu EUI (Európskej Urbánnej Iniciatívy) na predkladanie žiadosti pre mestá, ktoré sú predmetom vzájomného hodnotenia a výzvu zameranú na prvé partnerské hodnotenie, ktoré sa uskutoční dňa 28. - 29. júna 2023 v Solúne (Grécko). Podrobnejšie informácie nájdete na: https://www.urban-initiative.eu/capacity-building/pilot-call-peer-reviews a https://www.urban-initiative.eu/capacity-building/call-peers-1.


Podujatia zamerané na budovanie kapacít (Capacity-building events) 

Poskytovanie vysokokvalitného miestneho rozvoja prostredníctvom CLLD, 7. - 9. júna 2023, Timisoara (Rumunsko)

Podujatie EUI (Európskej Urbánnej Iniciatívy) zamerané na budovanie kapacít v oblasti komunitne vedenému miestnemu rozvoju (CLLD) v mestských oblastiach. Ak ste zapojený do CLLD, toto podujatie je pre vás! Program a registrácia sú k dispozícii na nasledujúcom odkaze: https://www.urban-initiative.eu/events/delivering-high-quality-community-led-local-development-urban-areas. Cieľom tohto podujatia je zvýšiť kapacitu mestských orgánov a zainteresovaných subjektov, poskytovať vysokokvalitné CLLD v mestských oblastiach prostredníctvom politiky súdržnosti EÚ na obdobie rokov 2021 – 2027.

Podpora integrovaného prístupu k trvalo udržateľnému rozvoju miest, 4. – 5. júla 2023, Ľubľana (Slovinsko)

Zastupujete mestský úrad malého alebo stredne veľkého mesta a máte záujem preskúmať hlavné princípy integrovaného prístupu k rozvoju miest? Potrebujete podporu na budovanie inovatívnych a integrovaných projektov udržateľného rozvoja miest s využitím fondov politiky súdržnosti? Rezervujte si dátum! Registrácia bude otvorená 19. mája 2023 a bude prístupná na tejto stránke: www.urban-initiative.eu/news-events/events.
 

EUI2. výzva zameraná na inovatívne aktivity: témy sú zverejnené! 

S indikatívnym rozpočtom 120 miliónov EUR z ERDF je táto druhá výzva na predkladanie návrhov zameraná na 3 hlavné témy:

Ekologické mestá: experimentovanie a poskytovanie hmatateľných inovatívnych riešení v oblasti zelenej infraštruktúry v mestách EÚ.
Udržateľný cestovný ruch: financovanie a podpora dlhodobej zelenej a digitálnej transformácie a odolnosti ekosystému cestovného ruchu.
Využitie talentov v zmenšujúcich sa mestách: podpora miest pri testovaní nových riešení na udržanie a prilákanie talentov.

Referenčný rámec/Podmienky výzvy v SK jazyku nájdete TU. 

Výzva na predkladanie návrhov sa otvorí v máji 2023. Zaregistrujte sa na nadchádzajúce semináre žiadateľov: 15. jún 2023, Brusel (uzávierka registrácie 11. júna), 28. jún 2023, Varšava (uzávierka registrácie 21. júna), 06. júl 2023, Ľubľana (uzávierka registrácie 29. júna).
Podrobnejšie informácie nájdete na: https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/second-call-proposals-innovative-actions.


EUI sa na Vás obracia s prosbou o vyplnenie krátkeho prieskumu, ktorý prispeje k dolaďovaniu funkcií platformy „Portico“.

Portico“ je znalostná platforma vyvinutá EUI (Európskou urbánnou iniciatívou) a financovaná EÚ na podporu lepšieho návrhu, implementácie a mainstreamingu urbánnej politiky a jej stratégií. Táto platforma spája komunitu mestských aktérov,  mestských odborníkov a tvorcov politík v celej EÚ s cieľom vytvorenia priestoru na spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti udržateľného rozvoja miest. V prípade ak chcete prispieť k dolaďovaniu funkcií platformy „Portico“, vyplňte nasledujúci prieskum na tomto odkaze: https://www.urban-initiative.eu/help-us-design-Portico

Submitted by Matus Zak on 12/05/2023