Община Разлог – добра европейска практика

Edited on 29/08/2023

Новаторски пилотни действия от последната вълна приключили мрежи за съвместно планиране

Община Разлог е включена в европейския каталог на добрите практики от последната група мрежи за съвместно планиране по Програма УРБАКТ.

Съвместната работа по мрежите между стотици европейските градове и общини се осъществи в периода 2019-2022 г., като всеки партньор имаше на разположение скромен бюджет за пилотни дейности.

Секретариатът на Програма УРБАКТ е подбрал 12-те най-интересни и новаторски пилотни действия със значим обществен резултат, като община Разлог е отличена за използването на модерните ИТ технологии за мониторинг на качеството на въздуха и своевременно предупреждение/ангажиране на гражданите.

Каталогът с добри практики е достъпен на адрес: https://urbact.eu/whats-new/stories/testing-activities-ssa