OTVOREN POZIV ZA DOBRE PRAKSE!

Edited on 16/04/2024

""

 

Poziv  programa URBACT IV za dobre prakse, koji traje od 15. aprila do 30. juna 2024. godine, traži postojeće lokalne prakse koje su uticajne, participativne, integrišuće, relevantne za Evropsku uniju i prenosive na druge evropske gradove.

 

Gradovi iz 27 članica Evropske unije, partnerskih država (Norveška i Švajcarska), gradovi iz zemalja korisnica Instrumenta za pretpristupnu podršku EU (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija), kao i iz Ukrajine i Moldavije, pozvani su da prijave svoje dobre prakse za učešće u Pozivu. Odabrane prakse će imati koristi od različitih akcija vidljivosti i promocije, pri čemu će URBACT festival gradova od 8. do 10. aprila 2025. u Vroclovu (Poljska) biti jedan od istaknutih događaja.

U pitanju su prakse koje obuhvataju oblast održivog urbanog razvoja (ekonomski razvoj, socijalna inkluzija, zelena tranzicija, energetska tranzicija, digitalna tranzicija, rodna jednakost, kulturno nasljeđe, migracije, itd.). Takođe, da bi neka praksa bila izabrana kao dobra urbana praksa, ona treba da bude ima uticaj, da je participativna i integrišuća, da je relevantna za Evropsku uniju, kao i da se može prenijeti na druge gradove. 

Svaki grad čija dobra praksa bude izabrana i prepoznata kao adekvatna u okviru ovog poziva dobiće oznaku „Dobra praksa URBACT-a“. Osim toga, taj grad će dobiti priliku da bude promovisan širom Evrope, da predstavi svoju dobru praksu na događaju URBACT festival gradova, koji je planiran da se održi od 8. do 10. aprila 2024. godine u Vroclavu, Poljska, kao i da tu praksu prenese drugim gradovima u okviru narednog poziva za kreiranje mreža za prenos, u okviru kojeg će moći da nastupi i kao vodeći partner. 

Kriterijumi odabira dobrih praksi su:

1) relevantnost na nivou Evropske unije, odnosno način na koji ta praksa služi ciljevima Kohezione politike EU 2021-2027, ciljevima održivog razvoja, ili temama Urbane agende za EU;

2) kako se podudara sa principima integrisanog i participativnog urbanog razvoja;

3) koji je njen uticaj na lokalnom nivou; 

4) prenosivost. 

 

Otkrijte ostale detalje poziva i sve benefite za odabrane URBACT dobre prakse u dokumentu o uslovima poziva.

Submitted by Borka Ljeskovic on 16/04/2024
author image

Borka Ljeskovic

See all articles