URBACT IV został oficjalnie zatwierdzony!

Edited on 05/04/2023

URBACT

 

Oto co program URBACT IV przygotował dla miast w najbliższych latach. 

Rok 2022 jest dla URBACT rokiem przełomowym: ostatnia tura Sieci URBACT III kończy swoje działania a czerwcowy Festiwal Miejskim URBACT był okazją do świętowania osiągnięć miast i symbolicznego powitania kolejnej edycji nowego okresu programowania. Teraz, po przeprowadzeniu procesu konsultacji URBACT IV stał się faktem i został oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską.  

  

Co czeka nas wraz w URBACT IV?  

  

URBACT IV (2021 - 2027) zwiastuje ewolucję, a nie rewolucję. Program będzie nadal wspierał miasta wdrażające zintegrowany i zrównoważony rozwój poprzez współpracę w ramach UE. Kontynuowane będą istniejące trzy rodzaje Sieci:  

Partnerzy Sieci Planowania Działań będą opracowywać lokalne zintegrowane plany działania w celu poprawy sytuacji w swoich miastach.  Partnerzy Sieci Transferu zrozumieją, dostosują i ponownie wykorzystają wybrane dobre praktyki w swoich miastach. Partnerzy Mechanizmu Transferu Innowacji opracują plany inwestycyjne dla inicjatyw powstałych w ramach projektów Urban Innovative Actions i European Urban Initiative.  

Sieci URBACT IV będą współpracować z partnerami z 27 państw członkowskich UE oraz państw stowarzyszonych i krajów IPA: Norwegii, Szwajcarii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Serbii. Miasta z innych krajów będą mogły uczestniczyć w działaniach programu na koszt własny.  

Sieci URBACT IV nadal będą zajmować się szerokim zakresem tematów miejskich, z którego miasta będą mogły korzystać. Wartościowe będzie jednak uwzględnienie przekrojowych tematów programu: green, gender, digital. Oczywiście nie zabraknie działań związanych z budowaniem potencjału miast i kapitalizacją doświadczeń URBACT, jak również flagowych wydarzeń (Festiwale Miejskie, Uniwersytety Letnie), które będą kontynuowane do 2027 roku!

uiv

  

Odliczanie do pierwszego naboru do sieci  

 

Nowy rok, nowy nabór URBACT! Pierwszy nabór w ramach URBACT IV zostanie ogłoszony w styczniu 2023 roku. Miasta i inne podmioty pragnące dołączyć do sieci planowania działań będą mogły zakładać partnerstwa i wysyłać wnioski w ciągu kolejnych trzech miesięcy.  

Niemniej jednak, przygotowywania rozpoczną się wcześniej i zaczną się od Was! W znalezieniu partnerów do projektu lub skontaktowaniu z osobami stojącymi za zgłoszonymi już propozycjami pomogą Wam internetowa platforma poszukiwania partnerów (oraz Krajowy Punkt URBACT). Platforma ta zostanie uruchomiona na stronie URBACT już w październiku, więc będziecie mieli dodatkowy czas na zapoczątkowanie nowych partnerstw i współpracy w tematach istotnych dla Waszego miasta.  

Wsparcie eksperckie będzie nadal centralną częścią działań sieciujących programu, dlatego też od listopada będzie można korzystać z nowej bazy danych ekspertów URBACT. Niezależnie od tego, czy szukasz kogoś, kto będzie Twoim przyszłym Ekspertem Wiodącym Sieci, czy też chcesz zostać Ekspertem URBACT IV miej na uwadze inaugurację aplikacji.  

Przyszli partnerzy Sieci Planowania Działań powinni przygotować się na ekscytującą przygodę z pełną gamą działań i możliwości, uczeniem się, wymianą i wzajemnym napędzaniem się do wprowadzania zmian, ulepszających nasze miasta. Po kilku edycjach odbywających się online w związku z COVID-19, Letni Uniwersytet URBACT powróci do formy bezpośredniej, a to dopiero początek, także zachęcamy do śledzenia nasze kanały informacyjne!  

--  

  

Chcesz wiedzieć więcej?  

 

Zapoznaj się z Programem Współpracy (2021 -2027)

Zapoznaj się również z Podręcznikiem do Programu (wersja jeszcze nie ostateczna)

Dołącz do sesji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast "Przygotuj się na nowy nabór URBACT do sieci planowania działań!" I innych wydarzeń z udziałem URBACT na tym wydarzeniu 

Zapisz się do newslettera URBACT Polska.

Skontaktuj się z Krajowym Punktem URBACT 

 

 

Submitted by aldoV on 05/12/2022