Πρόσκληση σχηματισμού Δικτύων Μεταφοράς Καινοτομίας: Τα πρώτα στοιχεία από τις υποβληθείσες αιτήσεις

Edited on 02/04/2024

URBACT Innovation Transfer Networks 2024

Το πρόγραμμα URBACT IV συγκέντρωσε συνολικά 19 προτάσεις για σχηματισμό Δικτύων Μεταφοράς Καινοτομίας, προερχόμενες από 109 εταίρους μεταξύ 25 ευρωπαϊκών χωρών.

Η πρόσκληση σχηματισμού Δικτύων Μεταφοράς Καινοτομίας (Innovation Transfer Networks – ITNs) του προγράμματος URBACT IV παρέμεινε ανοικτή, από τις 10 Ιανουαρίου έως τις 20 Μαρτίου 2024, για υποβολή προτάσεων από συμπράξεις πόλεων, στις οποίες επικεφαλής εταίροι είχαν τεθεί πόλεις που είχαν προηγουμένως υλοποιήσει έργα Αστικών Καινοτόμων Δράσεων. Πόλεις της ΕΕ, της Νορβηγίας, της Ελβετίας, της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, του Μαυροβουνίου, της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας είχαν το δικαίωμα να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στα προτεινόμενα θεματικά δίκτυα ως εταίροι έργων. Καθώς η διαδικασία επιλογής και έγκρισης των υποψηφίων δικτύων ITNs βρίσκεται σε εξέλιξη, ας ρίξουμε μια ματιά στους φορείς που αιτήθηκαν την ένταξή τους στα δίκτυα αυτά καθώς και σε ποια θεματικά πεδία αποφάσισαν να δηλώσουν ενδιαφέρον.

Τα Δίκτυα Μεταφοράς Καινοτομίας με λίγα λόγια

Τα (εγκεκριμένα) Δίκτυα Μεταφοράς Καινοτομίας του προγράμματος URBACT IV θα ξεκινήσουν επίσημα τις δράσεις τους τον Σεπτέμβριο του 2024. Οι εταίροι θα συνεργαστούν στενά, για μια περίοδο άνω των δύο ετών, στο πλαίσιο μιας σύνθετης διαδικασίας κατανόησης, προσαρμογής και επανάχρησης των καινοτόμων πρακτικών που έλαβαν προηγουμένως χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αστικών Καινοτόμων Δράσεων. Θα λάβουν μέρος σε δραστηριότητες ανταλλαγών και εκμάθησης, θα συνεργαστούν με τις Τοπικές Ομάδες URBACT για την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων για τις πόλεις τους (στην περίπτωση των επικεφαλής εταίρων καταρτίζονται σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας) και θα επωφεληθούν από ευκαιρίες ανάπτυξης ικανοτήτων και απόκτησης τεχνογνωσίας του προγράμματος URBACT IV.

Κορυφαία θέματα και ενδιαφέροντα ανά χώρα

Οι κύριες θεματικές κατηγορίες των υποβληθεισών προτάσεων έργων είναι οι εξής: α) «Θέσεις εργασίας και δεξιότητες στην τοπική οικονομία» και «Αστική φτώχεια» (με τρεις αιτήσεις η καθεμία κατηγορία), β) «Πολιτισμός και πολιτιστική κληρονομιά», «Ψηφιακή μετάβαση» και «Αστική ασφάλεια» (με δύο αιτήσεις η καθεμία κατηγορία). Η ποικιλία των θεματικών κατηγοριών των υποψηφίων δικτύων ITNs δεν περιορίζεται στις προαναφερθείσες, καθότι έχουν υποβληθεί, επίσης, προτάσεις με αντικείμενα δράσης όπως η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η προστασία του περιβάλλοντος ή η στέγαση και η κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων.

Με όρους γεωγραφικής κάλυψης ως προς τις 19 συνολικά υποβληθείσες αιτήσεις σχηματισμού δικτύων, η Πορτογαλία έχει τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση, με 15 αιτούντες εταίρους, ενώ Ισπανία και Ιταλία ακολουθούν κατά πόδας, με 14 αιτούντες εταίρους η κάθε χώρα. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελλάδα, με 11 αιτούσες πόλεις. Να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, σε κάθε εταιρικό σχήμα δεν επιτρέπεται να υπάρχει δεύτερος εταίρος έργου από την ίδια χώρα.

 

Συμμετοχές στην πρόσκληση ITN

 

Τα επόμενα βήματα

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και προτάσεων από ενδιαφερόμενους φορείς της Ευρώπης, στο πλαίσιο της ανοικτής πρόσκλησης του URBACT IV για σχηματισμό Δικτύων Μεταφοράς Καινοτομίας, το πρόγραμμα έχει περάσει πλέον στη φάση της τελικής επιλογής και έγκρισης των δικτύων που θα δημιουργηθούν και θα δραστηριοποιηθούν. Ειδικότερα, η Γραμματεία URBACT έχει ήδη διενεργήσει τους απαραίτητους ελέγχους επιλεξιμότητας και σύντομα η Ομάδα Εξωτερικής Αξιολόγησης θα ξεκινήσει το έργο της αξιολόγησης των αιτήσεων.

Εν συνεχεία, οι αξιολογημένες προτάσεις θα κοινοποιηθούν για εξέταση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος URBACT IV, η οποία, στις 28 Ιουνίου 2024, θα προχωρήσει στην τελική επιλογή τουλάχιστον δέκα δικτύων ITNs.

Στα εγκεκριμένα δίκτυα ITNs θα έχουν δυνατότητα συμμετοχής και πόλεις της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, κατόπιν μιας ξεχωριστής ανοικτής πρόσκλησης προς τις πόλεις των εν λόγω χωρών για υποβολή αιτήσεων, η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί τον Ιούνιο του 2024.

Submitted by mpapoutsi on 02/04/2024