Country
Geolocation
POINT (15.59124 49.3961)
 • Iniciativa a úsilí českých měst v naplňování SDGs

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  10/12/2022

  V roce 2015 nás vyrazilo 193 na cestu s cílem naplnit SDGs

  Articles

  Ti (193 členských států), kdo se v roce 2015 na Valném shromáždění OSN zavázali naplňovat Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj – globální rozvojový program, který stanovuje 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs, Sustainable Development Goals), se nyní nachází v půlce cesty na jejich dosažení. Tato cesta má společný cíl, ale pro každého na ní čeká něco jiného.

   

  SDGs_cz

   

  Hybná síla v podobě místních samospráv

  Vliv a transformační síla místních samospráv v roli naplňování SDGs není reflektována pouze v samotném cíli 11 „vytvořit bezpečná, odolná a udržitelná města a obce“, ale je zde přesah i v ostatních SDGs. Tento cíl zde není náhodou, ale je výsledkem četných vyjednávání o podobě Agendy 2030. Jak odpovědnost za naplňování SDGs přebírá kromě státu také město? Města řeší kulturu, sociální problémy, plánování a územní rozvoj, energetiku či dopravu a zodpovídají za realizaci vlastních investic. Globální závazky tak aplikují na lokální úrovni, a co víc, mají nejlepší předpoklad zapojit do plnění těchto závazků místní komunity.

  SDGs je fenomén uplatnitelný nejen ve strategickém plánování pro obce, města, regiony a stát, ale i v samostatně působících organizacích a společenstvích. Přináší kompletní nákupní seznam a pomáhá neopomenout žádnou z rozvojových oblastí. SDGs jsou aplikovatelná ve strategickém plánování, monitoringu (sledování indikátorů udržitelného rozvoje), při plánování soukromých i veřejných investic, slouží jako jednotný jazyk v případě mezinárodní spolupráce, která prostřednictvím SDGs může hledat řešení a sdílet zkušenosti v konkrétních oblastech. Jihlava se např. připojila do pilotní sítě 19 evropských měst: Global Goals for Cities (Globální cíle pro města). Tento projekt pomáhá zapojeným městům nejen s výměnou zkušeností při akceleraci dosahování SDGs, ale i s přípravou integrovaného akčního plánu.

  Že lze aktivně podpořit adaptaci, mitigaci, kulturu, vyřešit mnohé soc. problémy, zajistit základní služby nebo cirkulatritu a minimalizaci odpadů aj. na místní úrovni, nám ukazují česká města prostřednictvím svých různorodých aktivit. Města navíc do svých aktivit zapojují i soukromý sektor – firmy, občanskou společnost, školy a jiné instituce. Místní samosprávy jsou tvůrci regionálních politik, které navazují na ty národní a jsou katalyzátory změn. Nikdo nepochybuje o jejich přední úloze v prosazování udržitelného rozvoje na místní úrovni.

   

  Krajina a emise v rukou měst

  Města se připravují na klimatickou změnu (SDG 11 a 13) tak, aby snížila možná rizika a dopady s ní spojené (adaptace) nebo se snaží aktivně přispět a dostát globálním klimatickým závazkům (mitigace). Začněme u strategií, které své vize proměňují ve skutečné projekty. Každé město se v rámci svého strategického plánování může individuálně připravovat na rizika spojená s klimatickou změnou a snížit svou zranitelnost např. kvalitně zpracovanou adaptační strategií. Adaptační strategie statutárního města Jihlavy, která pečlivě zpracovala analytickou a implementační část, jež navrhuje konkrétní řešení v podobě projektů týkajících se proměn v krajině, využití smart prvků např. prostřednictvím používání automatizovaného měření v rámci městské senzorické sítě, příp. revitalizace budov či veřejného prostoru.

   

  elektrobus v Jihlavě
  Fotografie č. 1: Elektrobus v Jihlavě (vlastní fotodokumentace

   

  Dalším řešením je jít cestou adaptace a aktivního přičinění (mitigace) a zpracovat klimatický plán, který cíleně „draftuje“ cestu za snižováním emisí města – např. jako hl. město Praha. Ten přináší své řešení v podobě konkrétních projektů: zelené střechy na Praze 7, využívání dešťové vody, tvorba míst kombinujících rekreační prvky a přírodě blízkých řešení v krajině, nahrazování vozidel s konvenčními pohony za nízkoemisní až bezemisní atd. Město se však neskládá pouze ze zastavěné části, ale i krajiny. K základnímu pochopení krajinného rázu, jejího rozvoje či ochrany pomáhá tzv. územní studie krajiny (ÚSK), kterou si město může pořídit pro území svého celého katastru (SDG 11, 13, 15). Kvalitně zpracovanou ÚSK má např. pro svůj správní obvod město Černošice. Takto kvalitní podklad může být využit v dalších rozvojových aktivitách města s cílem ochránit cenné ekosystémové funkce krajiny.

  Město nastaví strategii, ale realizaci již může nechat v rukou příslušných organizací, expertů či škol. To platí i v případě obnovy krajinných prvků. Např. spolek Mokřady z. s. od roku 2012 začal s péčí o lokalitu Lesnovské mokřady (poblíž Jihlavy). Místo je tak revitalizované, probíhají zde čas od času edukační procházky a slouží veřejnosti i ohroženým druhům zvířat (viz fotografie č.2).

   

  mokřad
  Fotografie č. 2: Lesnovské mokřady (vlastní fotodokumentace)

   

  Město tvoříš ty, ty i ty

  V Jihlavě se aktivně hlásí k SDGs a Agendě 2030. Za poslední roky zde vyrostlo velké množství zajímavých projektů a město podporuje principy udržitelného rozvoje nejen v rámci realizace místní Agendy 21, členstvím v Národní síti Zdravých měst, ale i podporou participativních mechanismů. Zapojení veřejnosti do dialogu o městě a tvorby městského prostoru je přitom klíčové.

  Že partnerství veřejného a soukromého sektoru má smysl, ukázala např. spolupráce předního zaměstnavatele BOSCH DIESEL (SDG 4, 11, 17) a Jihlavy. I soukromý sektor může mít pozitivní vliv na rozvojové aktivity města. Navíc forma spolupráce na jediném projektu dokáže navzájem vyřešit hned několik problémů na obou stranách. Město Jihlava postrádalo volná místa pro děti v mateřských školách, na druhé straně chtěla firma BOSCH DIESEL zatraktivnit technické vzdělávání dětí či svým zaměstnancům pohlídat děti ve školce „o něco déle“. Tato spolupráce dala vzniknout internátní školce Bystrouška (viz fotografie č.3).

   

  materska skolka
  Fotografie č. 3: školka Bystrouška (vlastní fotodokumentace)

   

  Veřejný prostor slouží pro odpočinek, vzdělávání, setkávání či sport – slouží tedy lidem. Některé podpořené projekty radnic cílí na komunity (SDG 11), volný čas i „zvelebování“ právě onoho veřejného prostoru. Mnohé unikátní projekty vznikají právě v rámci partnerství nejrůznějších aktérů (SDG 17). Jako příklad můžeme uvést projekt Plechárny na Praze 14 nebo spolupráci občanů, knihoven s městem, která dala vzniknout integračním, edukačním a poradenským místům v celé ČR.

   

  Kvantová teleportace – sdílení zkušeností v udržitelnosti mezi městy

  Dobré myšlenky a realizace je potřeba sdílet, a to nejen mezi městy v ČR ale i s těmi zahraničními. Nejen program URBACT pomáhá rozvíjet a sdílet vědomosti, které jsou nezbytné pro rozvoj udržitelných lidských sídel. Je zde celá řada dalších iniciativ a sdružení, a ta síťují mnohá města mezi sebou (SDG 11, 17). Jaká to jsou? Města se mohou připojit např. k Národní síti zdravých měst, Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima nebo k partnerství v rámci Městské agendy EU. Společný cíl si mnohá města určují prostřednictvím různých iniciativ. Pokud se město připojí, získá partnery na společné cestě, demonstruje svůj postoj ke konkrétnímu tématu nebo obecně buduje vlastní „image“. Na mnohé tak zapůsobil např. Liberec, který se zapojil do EU Mise – 100 klimaticky neutrálních měst. Této neutrality by měla EU města dosáhnout do r. 2030. Mimo jasně stanoveného cíle, networkingové aktivity a velmi pozitivní „image“ města, získají také poradenství na míru a příležitost zapojit se do velkých inovačních projektů v celkové hodnotě 360 mil. eur z prostředků Horizont Evropa. Města tak nyní musí zpracovat celkový plán na dosažení této neutrality v odvětvích jako je např. nakládání s odpady, doprava či energetika. Je dobře vidět, že se i česká města aktivně snaží o odpovědný přístup a přijímají globální závazky.

  Města jsou zkrátka iniciačně-kreativními středisky, kde rozvijí nejrůznější aktivity a svým angažmá přímo i nepřímo, vědomě i nevědomě navazují na cíle udržitelného rozvoje, ukazují svůj odpovědný přístup k rozvoji území, pečují o krajinu, napomáhají řešit sociální nerovnosti a starají se, aby se u nás dobře žilo.

  vysocina
  Fotografie č. 4: Vysočina (vlastní fotografie)

   

  Autorka článku: Bea Hanousková

   

   

   

   

   

   

   

   

  Network
  From urbact
  Off
 • Global Goals for Cities

  Lead Partner : Tallinn - Estonia
  • Klaipèda - Lithuania
  • Braga - Portugal
  • Bratislava - Slovakia
  • Gävle - Sweden
  • Glasgow
  • Heraklion - Greece
  • La Rochelle - France
  • Manresa - Spain
  • Reggio Emilia - Italy
  • Schiedam - Netherlands
  • Veszprém - Hungary
  • Solingen - Germany
  • Mouscron - Belgium
  • Trim - Ireland
  • Ozalj - Croatia
  • Jihlava - Czech Republic
  • Dzierżoniów - Poland
  • Véliki Preslav - Bulgaria

  Summary

  Timeline

  • Kick-off meeting
  • Participation at the 2022 World Urban Forum in Katowice (PL)
  • Localising Sustainable Development Goals Conference in Manresa (ES)

  Library

  Articles

  blank

  • How EU cities can localise SDGs through integrated action planning

   Global Goals For Cities Lead Expert Stina Heikkila shows URBACT cities taking steps to link local and global sustainability goals.

  • Senioral policy in Dzierżoniów and the goals of sustainable development

   The Sustainable Development Goals have been defined by the United Nations (UN) in the document Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. This document lists 17 Sustainable Development Goals and related activities that are planned to be achieved by UN member states. The goals are achieved not only at the government level - the sectors of science, business, non-governmental organizations and ordinary citizens also have a great influence.

  • From Vision to Transformative Actions for the SDGs: co-creation of integrated actions in Manresa

   Around one hour and a half from Barcelona by train, in a hilly area of the Bages county, is Manresa - a small-sized city with around 78 000 inhabitants - one of several partners of similar size in the Global Goals for Cities network. On 21 April, I had the chance to stop by and attend one of Manresa’s URBACT Local Group (ULG) meetings organised by the local coordination team. Here, I share a few highlights of how the ULG and the participatory process is helping to shape the priorities of the Manresa 2030 Agenda and the integrated action plan that is currently in the making.  

  • Video from the transnational meeting in Gävle

   A very nice and colorful short movie showcasing our three full workdays in Gävle.
   #TransnationalMeeting7
   Authors: partners from Mouscron, Christophe Deneve.

  • Insights from REGGIO EMILIA

   The city of Reggio Emilia (Italy) was the co-host of the 7th Transnational Meeting, which was held between 23-25 May 2022 in Sweden, along with the cities of Gävle (Sweden) and Dzierżoniów (Poland).

  • Video from transnational meeting in Solingen

   A short video of our first physical meeting in Solingen, Germany.
   The meeting was dedicated to the next phase of action planning and implementation on governance, partnerships, and policy coherence levels.

  • First face-to-face meeting in Solingen

   Together with the cities of Tallinn and Heraklion the TM#6 was hosted by Solingen and was held from April, 6 to April, 8 in the Theater and Concert Hall in Solingen. After one year of work in
   the GG4C project participants from 14 different countries took the chance to meet in person.

  • Insights from Heraklion, the co-host of TM6

   The city of Heraklion was the co-host of the 6th Transnational Meeting which was held between 5-8 April 2022 in Solingen, Germany along with Solingen and Tallinn.

  • SDG Story: Gävle

   Gävle and the other 18 cities (from 19 countries) of the EU URBACT pilot network ”Global Goals in Cities” (GG4C) are already one year into the 20 months project on localising the SDGs.
    

  • SDG Story: Mouscron

   Just halfway towards our goals following the marked route, the AGRI-URBAN Network (URBACT III Programme) held a transnational meeting in the Swedish city of Södertälje from 21 to 24 May 2017. A turning point in the agenda of this project, the meeting focused on the AGRI-URBAN topics linked to the experience of this city and also put the emphasis on shaping the Integrated Action Plans of all partners of the project with the participation of their respective URBACT Local Groups. Watching this video, produced after the visit, you can discover how inspirational was this Swedish city in the project design and later, fostering innovative actions in other partner cities involved in the development of local food systems.
  • SDG Story: Tallinn

   Guidelines for the implementation and monitoring of the sustainable development goals in the framework of Tallinn 2035 Development Strategy.

  • SDG Story: Jihlava

   Jihlava vision concept: aim is to be safe, socially cohesive, green and accessible city.

  • SDG Story: Bratislava

   Where are we coming from?

   Even though the first mention of Bratislava appears in 907, Bratislava is one of the youngest capitals in Europe (1993).

  • SDG Story: Reggio Emilia

   Where are we coming from? The city profile.

   Reggio Emilia is renowned in educational circles, with the philosophy known as the “Reggio Emilia Approach”; for pre-school and primary school children developed in the city shortly after World War II. At the same time, contemporary art, ancient monuments, and exhibitions such as Fotografia Europea have made the city rich in culture and social change —supported by the business community, services and the university. The city is connected by high-speed train to Milan, Bologna and Florence, and is within 45 minutes’ reach to all those cities. Reggio is the city of relations with Africa, the city of cycle paths and of Parmigiano Reggiano.

  • SDG Story: Veliki Preslav

   The third newspaper of tomorrow is here and it's from Veliki Presav, Bulgaria.
   Very inspirational article of how the city looks like beyond 2030, and as they declare - Veliki Preslav will be the most sustainable small city in their land.

  • SDG Story: Klaipėda

   In the visioning phase of our network, partners worked hard to co-create their visions for localizing the SDGs in their cities. The stories tell their vision for how to localise the SDGs in their cities.
   Here you can get a glimpse of Klaipėda - vibrant, smart, inclusive.

  • SDG Story: Heraklion

   In the Visioning phase of our URBACT Global Goals for Cities network in the second half of 2021, partners worked hard to co-create their visions for localizing the sustainable development goals in their cities.
   We’re happy to launch our ,campaign showing the diversity and creativity of the 19 stories.
   First up: Newspaper of future Heraklion -smart, resilient and livable city.

  • The RFSC a relevant tool for the city partners of the GG4C network

   In the course of the life of the Global Goals for Cities (GG4C) network, the 19 city partners used an existing self-assessment tool: the RFSC, or Reference Framework for Sustainable Cities. Based on European principles for sustainable and integrated urban development, the tool available online was used during the diagnosis and visioning phase of the network (as an analytical tool), and partners will use it again in the planning phase (as a planning tool). What is the RFSC? And what did it bring to the network?

  • The Citizen Committee of the La Rochelle Territory Zero Carbon project: How to build trust?

   On January 25, La Rochelle Urban Community presented to the Global Goals for Cities partners its ‘La Rochelle Territory Zero Carbon’ (LRTZC) project towards 2040, highlighting the following main characteristics and innovations : a shared and multilevel governance, an evaluation and financing tool 'the Carbon Cooperative', and a citizen co-construction approach through the establishment of a Citizen Committee.

  • Debating the future of Schiedam

   The future of the city of Schiedam is a recurring topic in the city council and the executive board and, of course, also in the city. These views and discussions have been reflected in the city vision for some time now.

  • Jihlava's successful collaboration with developers

   Every new construction in the city burdens the surrounding area with growing demands on transportation, social and health infrastructure, and other needs for a functioning urban society. Such externalities can be relatively reliably quantified, predicted or simulated. However, cities often must develop and maintain the infrastructure themselves. Is there a method to share costs with private developers and collaborate to build more sustainably with the needs of the citizens in mind?

  • Glasgow’s Journey towards the 2030 Agenda

   Race to net zero and climate resilience: localising the SDGs through meaningful participation and co-creation.

  • Manresa 2030 Agenda: localising the SDGs through meaningful participation

   Since the end of 2018, Manresa is working on its local 2030 Agenda: an integrated sustainability strategy to respond to the environmental, social, and economic challenges of the current decade. A strategy whose design, implementation and monitoring must be shared with all the local stakeholders and citizens.

  • Awareness-raising around the SDGs – a practical example from La Rochelle Urban Community

   On 25 November, Stina Heikkilä had the opportunity to participate in an exciting event organised by our Global Goals for Cities partner La Rochelle Urban Community: the bi-annual Participatory Forum for Actors for Transition (Forum Participatif des Acteurs de la Transition). For this Forum, the team from La Rochelle Urban Community had planned an “SDG edition” with the aim of raising awareness about the 2030 Agenda and the SDGs among local stakeholders.

  • Ozalj best practices on meaningful participation

   The city of Ozalj was the co-host of the 4th Transnational Meeting which was held virtually between 24-26 November 2021 along with Manresa and Glasgow. Our main theme was Meaningful participation and co-creation and each co-host city shared best practices and introduced other cities to local customs.

  • Trim: Raising awareness of the SDGs

   The courthouse in Trim stands in the centre of the town, with the castle in the background, it is a reminder of the history and heritage of Trim. Both grey stone buildings have been here longer than us and could tell a story or two.

  • In Swedish: Gävle is developing urban sustainability

   Nätverket Global Goals for Cities arbetar med Agenda 2030 och de globala målen. Gävle kommun ska tillsammans med 18 andra städer i nätverket under kommande två år skapa och dela kunskap för att utveckla den urbana hållbarheten.

  • Klaipeda Case Study: Virtual hackathon “Unlock SDGs”

   To achieve Agenda 2030 and make sure that we leave no one behind, everyone needs to get involved in the work towards a more sustainable world. Youth continuously are an important factor in this work. The Klaipeda city has Forum of Youth Ambassadors, which is a new body put in place with the hope of creating lasting and strong youth engagement. The forum is designed to generate ideas for the Youth Affairs Council of Klaipėda, which consists of 7 youth representatives and 7 municipal representatives.  This process is in progress according to national law.

  • Mouscron: Story of Transnational Meeting

   On September 28th, the transnational meeting with the co-host cities of Trim, Mouscron and Klaipeda was held by videoconference (thanks to covid…). Nevertheless, it was an opportunity for us to practice our English. 
   Through this activity, we were able to learn more and discover local traditions. We were therefore able to introduce other cities to our customs and to share with them our culture. 

  • URBACT cities join forces in a quest for global sustainability

   A new URBACT network aims to lead the way in delivering on the UN SDGs in cities. Find out why this matters.

  The 2030 Agenda for Sustainable Development and its Sustainable Development Goals, adopted by all United Nations Member States in 2015 as a universal call of action to protect our planet, end poverty and ensure peace and prosperity for all by 2030. "Global Goals for Cities” is a pilot network and strategic partnership aimed at accelerating progress towards achieving the Sustainable Development Goals in 19 cities of the EU, through peer learning and integrated action planning. The partnership is funded through the European Regional Development Fund's URBACT III European Territorial Cooperation programme.

  Strategic partnership for peer learning and planning to localise SDGs
  Ref nid
  16049