Network referrence
Closed
 • NUP op stap in Heerlen

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  Heerlen City Entrance from Train Station
  09/08/2023

  Als National Urbact Point van Nederland proberen we het verbindstuk te zijn tussen URBACT en de Nederlandse gemeenten. Wat wij vooral zien van de Nederlandse Urbact steden zijn de rapportages, artikelen en verslagen die in de verschillende Urbact-projecten verschijnen. Zodoende waren we aangenaam verrast toen Yvette Petit van Gemeente Heerlen ons uitnodigde om een dag mee te lopen met een excursie van het iPlace-project, waar Heerlen partner city in is, samen met Amarante (lead partner, Portugal) Gabrovo (Bulgarije), Medina del Campo (Spanje), Saldus (Letland), Kočevje (Slovenië), Balbriggan (Ierland), Grosseto (Italië), Pori (Finland), en Pärnu (Estland).

  Closed
  Articles

  Entrance to the City of Heerlen from the Train Station

  Network
  From urbact
  Off

  Op een vroege ochtend in maart vertrekken Martijn Kramer en ik (Ka-chun Lo) vanuit de Randstad naar het Limburgse Heerlen. De eerste hersenspinsel die dag is dat de hoger gelegen stationshal direct op straatniveau uitkomt. Het station in Heerlen blijkt een architectonisch kunstwerk te zijn, want als je rechtsaf richting het centrum loopt blijkt het station daadwerkelijk hoger te liggen dan het omliggende gebied. Dit hoogteverschil biedt een prachtig uitzicht op het centrum van Heerlen. Veel tijd is er niet om van het uitzicht te genieten, want de excursiegroep van iPlace – bestaande uit ambtenaren en beleidsmakers uit heel Europa – liep onze kant op.

  Bus Station Heerlen

  We draaien weer om en sluiten aan bij de rondleiding met voorop Michel Huisman, de kunstenaar die het Maankwartier heeft ontworpen. Hij vertelt over de technische en esthetische overwegingen in het ontwerp van het station en de illusie die hij heeft geprobeerd te wekken met name door het materiaalgebruik, refererend naar de grote massieve stenen die het stationsgebouw bekleden, maar hol blijken wanneer hij erop klopt. "Het stationsgebied moest niet alleen mooi, maar ook functioneel zijn!“ Ook zijn in het stationsgebied klimaatadapatiemaatregelen getroffen, het meest in het oog springende voorbeeld is het massief gegalvaniseerde metalen raamwerk waaronder het busstation is gevestigd. De hele structuur is in de warmere maanden volledig begroeid, wat koelte en schaduw moet brengen voor de wachtende busreizigers. Ook zijn onder het stationsgebied enorme waterbassins geïnstalleerd die water opvangen, wat weer wordt gebruikt voor het groen in het gebied, maar ook als buffer dient ten tijde van hevige regenval.

  Shopping Facades HeerlenMichel vertelt in zijn atelier verder over de filosofie en werkwijze voor het gebied. Nu het station helemaal klaar is heeft hij zijn ogen gericht op de binnenstad. Sinds de mijnbouw uit Heerlen is vertrokken door de transitie naar aardgas in de jaren ‘60, heeft de stad te maken gehad met verloedering – een belangrijk onderwerp die de gemeente probeert aan te pakken door onder andere de binnenstad te vernieuwen. Lopend door de binnenstad worden we gewezen op renovaties die de binnenstad aantrekkelijker maken, met name de vernieuwde gevels springen in het oog en geven volgens de aanwezigen de winkels een nieuwe allure.

  Under construction HeerlenOveral in de binnenstad is wel iets gaande, een plein dat wordt gerenoveerd, plotten land waar woningen moeten komen voor jonge gezinnen, maar ook een leegstaand pand dat door Zuyd Hogeschool als dependance wordt gebruikt voor een zogenaamde ‘living lab’. Het laatstgenoemde wekt enthousiasme op, want Wessel, lead expert van het iPlace-project, roept onmiddelijk de Finse delegatie naar zich toe: “Look, this was your idea in Finland and they implemented the concept here in the Netherlands!”.

  Wessel Badenhorst

  Wessel Badenhorst – lead expert van iPlace – roept iedereen bijeen en geeft de opdracht om na te denken over wat ze tot nu toe hebben gezien in Heerlen: “wat is goed, wat moet je doorpakken, wat gaat minder, en waar moet je mee stoppen?” Veel gehoorde zinnen onder de deelnemers zijn: “ze hebben het hier goed voor elkaar, ze moeten niks veranderen en vooral zo doorgaan!

  Over iPlace

  Wessel Badenhorst 2

  Aanvullend aan het bezoek hebben we gesproken met Wessel Badenhorst en Melanie Cardoso, projectmanager van iPlace in Amarante, Portugal. In dit gesprek is dieper ingegaan op het iPlace-project, wat de steden van elkaar hebben geleerd en wat zij als trekkers hebben gedaan om het project echt van de grond te krijgen.

  Het iPlace-project gaat over kleinere steden die ideeën en concepten uitwisselen om de lokale economie nieuw leven in te blazen. De economische geschiedenis en locatie van de stad staan centraal, enerzijds om lessen te trekken uit wat de stad ooit groot heeft gemaakt, anderzijds om juist deze geschiedenis te benutten om nieuwe economische kansen te ontdekken en door te ontwikkelen. De achterliggende gedachte is dat elke stad – hoe klein die ook is – competitief kan zijn in de wereld. De steden hebben goed gekeken naar hun ‘strategische ligging’ in het gebied en zetten hierop in om ondernemers en instanties naar de stad te trekken.

  Over het proces

  Het eerste woord dat uitspringt is ‘familie’, Wessel en Melanie beschrijven hoe het netwerk met elkaar is verbonden als een soort familie en zo gedragen de steden zich naar elkaar toe. “Zelfs als er fysieke bijeenkomsten zijn gaan mensen door met hun conversatie zonder dat ze eerst (on)gemakkelijk met elkaar moeten kennismaken”, aldus Wessel. Ze beschrijven hoe ze hebben ingezet op het creëren van een atmosfeer waarin de drempel tot communicatie, leren en kennisdelen zo laag mogelijk is.

  In coronatijd werd alles vermoeilijkt, maar zelfs dan hebben we manieren gevonden om de verbinding met elkaar op te zoeken. Voor één van onze transnationale bijeenkomst had iedereen opeens een cadeautje in de brievenbus ontvangen. Tijdens de bijeenkomst hebben we de cadeautjes uitgepakt en dat zorgde voor een prachtige manier van verbinden ten tijde van lockdown”. Grappend biecht Melanie op dat zij de schuldige was, waar Wessel aangenaam door werd verrast: “so it was you who did this!”.

  Van buitenaf lijkt de verbondenheid alleen maar sterker, want de steden spreken elkaar aan alsof ze jarenlange vrienden zijn – iets wat ze inmiddels over het beloop van het project daadwerkelijk zijn geworden! Volgens Wessel is er nauwelijks formele organisatie meer nodig: "de steden nodigen elkaar uit om op bezoek te komen, de ene stad neemt juist haar bestuurders mee om hen te overtuigen dat de nieuwe ideeën voor hun stad elders al een succes is. Deze interactie helpt ook het bestuur om meer open te staan voor nieuwe ideeën en concepten, zeker als deze succesvol blijken in andere steden”.

  Van elkaar leren

  Waarom specifiek kleine steden? De EU bestaat niet alleen uit megasteden zoals Parijs en Berlijn, maar juist uit kleinere steden waar het gros van de EU-bevolking woont. De schaalgrootte van kleine steden brengt voordelen met zich mee: leren gaat sneller dan in grotere steden, er is meer integratie en je voelt meer dat je als gehele stad gezamenlijk aan iets werkt. “Things always happen in small cities”.

  Een voorbeeld van wat de steden van elkaar hebben geleerd is de eerdergenoemde living lab in Heerlen – naar het voorbeeld van Pori in Finland – om de hogere scholen en universiteiten naar Heerlen centrum te trekken. Tevens geeft de living lab de scholen een directe verbinding met de samenleving, de locatie is namelijk middenin het centrumgebied.

  Afsluitend geeft Wessel mee dat het uiteindelijk mensenwerk is. Hij benoemt in het bijzonder Richard van Beek van de gemeente Heerlen, die een belangrijke rol heeft gespeeld om de juiste sfeer te zetten voor de hele groep. Hij is altijd degene die hardop roept: “isn’t this trip fantastic? For us as the Netherlands we saw and learned so much!” Zo heeft hij de hele groep uit hun schulp weten te halen en is onze leercultuur ontstaan. Richard is momenteel ziek en strijdt voor zijn leven, waardoor hij afwezig is tijdens de excursie. Namens de NUP Nederland wensen we Richard en zijn familie en de gemeente Heerlen sterkte toe.

  iPlace wordt 8 juli 2022 afgesloten met een eindbijeenkomst in Amarante, Portugal. Er zijn ideeën om deze verbondenheid vast te houden, wellicht in een URBACT IV-call die dit najaar opent. Ben je benieuwd geworden naar iPlace? Of wil je meer voorbeelden wat de steden van elkaar hebben geleerd en ontwikkeld? Dan kun je het beste naar de iPlace-website: https://urbact.eu/iplace

   

 • ACCESS maakt de culturele sector toegankelijk voor heel Amsterdam

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  02/08/2023

  Acht Europese hoofdsteden - Amsterdam, Dublin, Lissabon, Londen, Sofia, Riga, Tallinn, Vilnius - werken samen om nieuw beleid voor culturele integratie te creëren. Het doel is om een echte verschuiving teweeg te brengen in de culturele beleidsvorming in Europa en daarmee de toegang tot cultuur voor alle burgers te verzekeren. Het netwerk brengt praktijkmensen, stadsbestuurders, gekozen vertegenwoordigers, ngo's, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld samen.

  Wat kan de gemeente Amsterdam doen om cultuur in Nieuw West, Noord en Zuidoost mogelijk te maken en te ontwikkelen door een inclusieve benadering van cultuur in de hele stad te creëren?

   

  Closed
  Articles
  Network
  From urbact
  Off

  Via ACCESS wil de gemeente Amsterdam werken aan culturele uitdagingen met een bijzondere focus op publieksbetrokkenheid, de verspreiding van cultuur door de stad en het verzamelen en gebruiken van gegevens als bewijsbasis voor het vinden van oplossingen. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan het vinden van benaderingen om rechtstreeks van stadsbewoners te leren over hun culturele behoeften en ambities, evenals de betrokkenheid van lokale belanghebbenden. ACCESS zal een drijvende kracht zijn bij het ontwikkelen van nieuwe strategieën en binnen dit netwerk kan de stad bestaande projecten versterken en nieuwe acties en initiatieven ontwikkelen om de culturele participatie te vergroten. Het creëren van een nieuwe duurzame langetermijnstrategie voor culturele inclusie. Met ACCESS legt de gemeente Amsterdam sterk de nadruk op de ontwikkeling van cultuur in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost.

  Access Amsterdam 1

  Amsterdam Noord

  De eerste ambitie van Noord is om alle kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken. Daarom werken ze aan een cultuurkaart die verankerd is op wijkniveau in de wijk. Dit betekent prioriteit geven aan de buurtbewoners en minder aandacht besteden aan de uitbreiding van de binnenstad naar het noorden. Leiding geven aan bestaande initiatieven en instellingen uit Noord. Lokale sociale groepen zijn essentieel voor het succes en de ondersteuning van het cultuurbeleid. Het is noodzakelijk dat zij betrokken zijn en zich betrokken voelen bij het proces. Veel culturele instellingen zijn gebundeld in de Cultuurtafel en een van hun boodschappen is, verwijzend naar wijlen volkszanger Ramses Shaffy, ‘niet zonder ons’.

  Access Amsterdam 2

  Amsterdam Nieuw-West

  Stadsdeel Nieuw-West heeft vijf doelen gesteld op het gebied van kunst en cultuur.

  1. De leefbaarheid van de wijken vergroten door middel van kunst en cultuur, wat kan bijdragen aan dialogen, ontmoetingen en diversiteit
  2. Cultuurparticipatie vergroten
  3. Realiseren van een passende culturele infrastructuur
  4. Jongerencultuur stimuleren en talentontwikkeling stimuleren
  5. Nieuwe ruimte, kansen en mogelijkheden bieden aan makers uit Nieuw-West

  De specifieke doelvraag voor ACCES om een meer inclusief aanbod van kunst en cultuur te realiseren is: Wat zijn de culturele wensen en behoeften van de bewoners, op wijk- en wijkniveau.

  Access Amsterdam 3

  Amsterdam Zuidoost

  Zuidoost speelt een belangrijke rol bij het realiseren van inclusie en diversiteit in Amsterdam en wil de ervaring en expertise op het gebied van diverse en multiculturele organisatie en programmering graag delen met de rest van Amsterdam. Zuidoost versterkt al lokale kunstinitiatieven en ondersteunt kunst- en cultuurorganisaties met subsidie; versterkt de financiële slagkracht van kunst- en cultuurprofessionals; versterkt cultuureducatie in Zuidoost; gebruikt lokale identiteiten als branding; promoot kunst en cultuur om de lokale bevolking en toeristen te bereiken; ondersteunt successen van eerdere evenementen; en versterkt de positie van kunst in de openbare ruimte.

  Wat Zuidoost probeert te doen, is om de tafel gaan zitten met het culturele veld en hen het gesprek laten leiden, om te kijken welke uitdagingen aandacht nodig hebben. Blijf in gesprek, ook ondanks de corona-lockdown. Het gaat om de zichtbaarheid van de instellingen en de makers voor de bezoekers en de culturele partners in de stad. Hoe borgen we deze zichtbaarheid, hoe kunnen we samenwerken? Weten de culturele partners genoeg van Zuidoost en hun mogelijkheden? Onze ambitie is om voor Amsterdam een cultureel product samen te stellen waar iedereen trots op kan zijn.

  Access Amsterdam 4

  Inzicht krijgen in de cultuur van de stad

  Om het inzicht in cultuurparticipatie te vergroten en te verdiepen, bundelt amsterdam & partners de krachten met belangrijke stakeholders uit de stad, waaronder de Amsterdammers, diverse culturele instellingen en de afdelingen Kunst en Cultuur, Innovatie, Onderzoek, Informatie & Statistiek en Diversiteit van de Gemeente Amsterdam gaat een nieuw datamodel voor cultuurparticipatie in Amsterdam ontwikkelen. Het Datamodel Cultuurparticipatie Amsterdam heeft tot doel inzicht te geven in (nog) niet bereikte bewoners en lokale doelgroepen, hun interesses en behoeften op het gebied van kunst & cultuur, kansen te signaleren voor culturele organisaties in Amsterdam en hen in staat te stellen hun inspanningen gericht op het vergroten van culturele deelname.

  Geïnspireerd door Rotterdam

  Als inspiratiebron voor de pilot wordt een bestaand initiatief gebruikt. Rotterdam Festivals en Whooz hebben met succes het (nog niet) culturele publiek in Rotterdam in kaart gebracht. Vanuit dit model werkt de culturele sector in Rotterdam samen aan haar gezamenlijke missie om de participatie van bewoners te vergroten. Met een eenvoudige en zeer laagdrempelige aanpak, gebaseerd op de analyse van postcodebestanden, wordt stadsbreed onderzoek gedaan en wordt inzicht verkregen in de cultuurparticipatie en voorkeuren van de Rotterdammers. Deze inzichten bieden praktische handvatten om de inspanningen van de verschillende stakeholders te verbeteren en interne en externe benchmarks mogelijk te maken.

  Pilot

  De pilot start met de actieve betrokkenheid van 25 Amsterdamse culturele instellingen verspreid over de stad op basis van historische kijkcijfers. Hierdoor kan de sub-ULG van Amsterdam de waarde van dit instrument toetsen en indien nodig aanpassen aan de lokale context en behoeften van Amsterdam.

  Er wordt gewerkt op basis van postcode-analyses in combinatie met inzichten in demografie, leefstijl en gedrag. Dit maakt gerichte communicatie met (nieuwe) publieksgroepen mogelijk, zonder met hagel te schieten, waardoor het targeten van huidige en nieuwe bezoekers effectiever en efficiënter wordt. Door de postcodebestanden van de culturele instellingen door het model te halen, krijgen de instellingen praktisch en gedetailleerd inzicht in hun bezoekers, maar ook inzicht in de kernprestaties op het gebied van onder meer toegankelijkheid en inclusie, en deze te benchmarken.

  Om maximaal draagvlak te krijgen en te behouden wordt een adviesraad ingesteld met daarin vertegenwoordigers van belangrijke stakeholders, waaronder bewoners, culturele instellingen, onderzoeksinstituten en de gemeente Amsterdam. Met de adviesraad en door middel van participatieve methoden worden de behoeften van Amsterdam in kaart gebracht en besproken, inclusief het idee om de huidige definities van culturele participatie in Amsterdam te herijken.

  Access Amsterdam 5

  Ontwerpen van Small Scale Actions (SSA’s) in Amsterdam

  In het verleden hadden bewoners vaak het gevoel dat de gemeente niet voor hen sprak. Hierdoor is de onderlinge relatie beschadigd en gaan ze onderzoekers en gemeentebestuurders wantrouwen. Om de kloof te overbruggen zouden we ze moeten beschouwen als de professionals van hun eigen buurt. We waarderen deze gesprekken en moedigen aan om over deze zorgen te spreken, die ons scherp houden en ons leren over de geschiedenis en de omstandigheden van de bewoners. Samen willen we deze lessen doorvoeren in de totstandkoming van de kleinschalige acties door de bewoners actief te betrekken bij de aanleg van de SSA's en te leren van de ervaringen van zowel de bewoners als de actieve hulpverleners in de wijk. We hopen dat dit het tij kan keren en kan helpen bouwen aan een duurzame methode om het wederzijdse vertrouwen in de stad te vergroten.

  De ideeën zijn vertaald in een enquête, waarbij alle deelnemers per wijk konden stemmen op hun drie favoriete ideeën. In de enquête konden de respondenten ook aangeven bereid te zijn om bij te dragen aan de uitvoering van de SSA's.

  Met deze resultaten in handen, gingen we op zoek naar de juiste projectmanager voor elk van de drie SSA's. We hebben expliciet gezocht naar iemand van de ULG, die bekend is met en in de wijk, die dicht bij de bewoners staat en hen begrijpt, en – misschien wel een belangrijke factor – die geen deel uitmaakt van de gemeente en bereid is om dit SSA samen te stellen in samenwerking met de bewoners, het Amsterdam ACCESS team en de toegewezen wijkbeheerders.

  Met deze strategie hopen we een democratische methode te hebben gecreëerd voor het bedenken en samenstellen van onze SSA's, terwijl we tegemoetkomen aan de vraag om de sleutels uit te delen door de verantwoordelijkheid voor het bouwen van een gemeenschapsproject te delen met iemand buiten het gemeentebestuur. Met deze werkwijze willen we de drempel verlagen om de bewoners te benaderen, door de SSA's een vorm te geven die past bij hun waarden en behoeften.

   

 • Breda wordt in 2030 een stad in het park: zo gaat dat gebeuren!

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  09/05/2023

  URBACT Health & Greenspace

  Breda (NL) wil in 2030 als eerste Europese stad een stad in een park zijn en doet aan Urbact mee met het planproces voor de herontwikkeling van het huidig kazerneterrein Seelig-Zuid naar een openbaar stadspark: het Seelig Park. Om deze ambitie waar te maken, zullen echter concrete maatregelen moeten worden genomen, deze zijn te lezen in het nieuwe Groenkompas. Het Groenkompas is de uitwerking van één van de pijlers van het Verhaal van Breda, Groen, Grenzeloos en Gastvrij en een belangrijk onderdeel van de Omgevingsvisie. Daarin wordt onder meer uitgelegd hoe straten bij renovatie altijd 10% groener moeten, hoe bij nieuwbouw minimaal 20% van de nieuwe wijk openbaar groen moet zijn en welke nieuwe parken Breda de komende jaren rijker gaat worden.

  Closed
  Articles

   

   

  Network
  From urbact
  Off

  De ambitie van Breda is al langer duidelijk: een stad in een park worden. Maar hoe Breda dat precies wil doen, was nog onduidelijk. De koers wordt uitgezet met het Groenkompas. “Groen in en om de stad is van groot belang voor de gezondheid van de inwoners en voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze stad en de dorpen. En groen is essentieel om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden”, legt wethouder De Beer uit. “In het Groenkompas staat een heldere koers hoe Breda het komende decennium het bestaande groen wil beschermen en uitbreiden, hoe we ervoor zorgen dat groen voor iedereen op loopafstand is en waarin groen niet het sluitstuk wordt, maar de leidraad voor de ruimtelijke ordening. ontwikkelingen”.

  Nieuwe ontwikkelingen

  Het Groenkompas geeft met concrete percentages aan hoe Breda groener wordt naarmate de stad zich ontwikkelt. Het streven is dat elke straat die wordt herontwikkeld 10% groener wordt. En bij de ontwikkeling van een nieuw project moeten ontwikkelaars minimaal 20 tot 35% van de wijk aanwijzen als openbaar groen. Ook ontwikkelaars en woningcorporaties moeten 'natuurinclusief' ontwikkelen. Dit betekent dat gebouwen moeten bijdragen aan de biodiversiteit, bijvoorbeeld door nestkasten te plaatsen.

  Bestaand groen beschermen en uitbreiden

  Als er ergens in Breda groen verdwijnt, moet dat groen altijd in de buurt gecompenseerd worden. Dit nieuwe compensatieprincipe moet ervoor zorgen dat de hoeveelheid groen in Breda niet meer afneemt. Daarnaast breidt Breda de ecologische verbindingszones verder uit. “De voordelen zijn groot: mensen voelen zich beter, brengen meer tijd met elkaar door en ervaren minder last van hittestress en de leefomgeving voor plant en dier wordt versterkt”, aldus de gemeente. Rondom de binnenstad komen nieuwe parken, namelijk het Luciapark, Seelig en 't Zoet. En in de wijken en dorpen komen buurtparken. “Bestaande bossen worden uitgebreid en er komen tiny forests en voedselbossen bij.”

  https://www.youtube.com/watch?v=-fzXThmTc-w

  Ook aan de bereikbaarheid wordt gewerkt. Dat gebeurt onder andere met nieuwe omleidingen en fietsroutes. Ook natuurspeelplekken, groene schoolpleinen en plukroutes maken groen voor iedereen toegankelijk.

  https://www.youtube.com/watch?v=fzQ3ooMug2o

  Samenwerking

  Om echt ‘een stad in een park’ te worden heeft Breda ook hulp nodig van overheden, bedrijven en bewoners. Op deze manier kan een grote stap worden gezet in het vergroenen van tuinen. Zo is in de wijk Schorsmolen slechts 4% van de tuinen groen. De gemeente informeert en stimuleert daarom partijen en bewoners om op hun eigen terrein een bijdrage te leveren. “Met hulp van de gemeente ontstaat er een community ‘Breda, een stad in een park’. Actieve bewoners en bedrijven zoeken elkaar op en stimuleren elkaar om met concrete acties en projecten voor groen invulling te geven aan de ambitie van Breda. Mensen die willen bijdragen kunnen meedoen.”

  Lees Breda's Integrated Action Plan hier!

   

 • Resourceful Cities

  LEAD PARTNER : The Hague - Netherlands
  • Mechelen - Belgium
  • Patras - Greece
  • Ciudad Real - Spain
  • Zagreb - Croatia
  • Oslo - Norway
  • Vila Nova de Famalicao - Portugal
  • Bucharest 3rd district - Romania
  • Cáceres - Spain
  • Opole - Poland

      

  Summary

  Timeline

  • Phase 1: Kick-Off Meeting 1, The Hague 3-4 Oct

   

  • Phase 1: Kick-Off Meeting 2, Mechelen 12-14 Feb
  • Phase 2: Kick-Off Transnational meeting 1, online 7-8 Jul; Transnational meeting 2 *Stimulating Collaboration* 25-26 Nov
  • Phase 2: City-to-City Session *Scoping the eco system* 9 Sep; City-to-City Session *Scaling up local circular economy* 14 Dec
  • Transnational meeting 3 *The role of the city* 27-28 Jan
  • City-to-City Session *Circular Economy and territorial food systems* 18 Feb
  • Transnational meeting 4 *Education, Awareness & Engagement* 30-31 March
  • Transnational meeting 5 *Funding, Monitoring & Risk Assessment * 29-30 June
  • Phase 2: Final event in The Hague

  RESOURCEFUL CITIES is an URBACT Action Planning Network of ten European cities. This project seeks to develop the next generation of urban resource centres, so they can serve as catalysts of the local circular economy, by adopting a participative and integrated approach. The resource centres strive to promote the positive economic, environmental and social impacts, notably for the circular economy. Thus, the network facilitates waste prevention, reuse, repair and recycling. The centres also work as connection points for citizens, new businesses, researchers and the public sector to co-create new ways to close resource loops at the local level. By bringing together interested actors to work alongside, the goal is to promote the change of values and mindset.

  Resourceful Cities APN logo
  Spaces for circular co-creation & action
 • Város-vidék kapcsolatrendszer minőségbiztosítással – interjú a Food Corridors hálózat hazai képviselőjével, Bertényi Gáborral

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  szecseny_foodcorridors
  08/12/2022

  Felismerve az európai területi együttműködés előnyeit, Szécsény és vonzáskörzete 2019-ben került egyedüli magyarországi mintarégióként az URBACT Food Corridors alprogramjába, melynek kitüntetett célja, hogy organikus módon elősegítse a sok esetben periférikus vidéki és városi alrendszerek egymásra találását, szervesülését, a fenntartható élelmiszertermelés mind szélesebb gazdálkodói körben való elterjesztését. Interjúnk során Bertényi Gábort /Agri Kulti Kutatóműhely/ kérdeztük a Szécsény térségében zajlott Food Corridors akcióról.

  Closed
  Articles

   

  • Kik a szécsényi FoodCorridors projekt partnerei és a helyi URBACT csoport (ULG) tagjai?

  Az Agri Kulti Kutatóműhely Szécsény várossal konzorciumi partnerséget alkotva vesz részt az URBACT városhálózati projektben.

  A projekt keretében 2019-ben elkészült Szécsény és vonzáskörzetének alapos erőforrásleltára, amelynek egyik fontos pillére és gazdasági entitása az Agri Kulti helyben üzemelő gyümölcsfeldolgozó és préslé üzeme. A Szécsényi járás legfontosabb általunk azonosított agrárgazdasági szereplőivel az URBACT projektpartnerek személyesen is találkozhattak és megismerkedhettek a 2019-es magyarországi terepbejárás során.

  A Food Corridors projekt időszaka alatt 9 tematikus ULG (URBACT Local Group/Helyi URBACT Csoport) meetingen  szakértők bevonásával megtörtént a kistérség agrárgazdaságának teljes körű átvilágítása, a lokális erőforrások feltérképezése, a legfontosabb stakeholderek és jegyzett kisléptékű termelők, vállalkozók beazonosítása, agrárpiaci helyzetük elemzése, kiértékelése.

  1

   

  ULG tagok: Maszlik Zoltán, Dezsény Zoltán, Szalai Ferenc, Őry Barnabás, Horváth Boldizsár, Baranyi Adrienn és Murányi Bálint (Nógrád Megyei Önkormányzat), Bertényi Gábor, Halász Gergely

  Partnerszervezetek: Szécsény Város Önkormányzata, Agri Kulti Kutatóműhely, Vedd a Nógrádit! (a Nógrád Megyei Önkormányzat kistermelői érdekvédelmet szolgáló ernyőszervezete), Farm2Fork (foodhub), Funky Forest (préslé üzem) és HáziCool közösségi hűtőház vezetése, SVÉT

   

  • Milyen tevékenységeket tűzött ki az akcióterv?

  A kisléptékű termelők és termékelőállítók alkotják a szécsényi Food Corridors projekt célcsoportját, az érintettek fejlesztése tudatos és összehangolt módon, 3-4 egymást támogató, egymással szinergiát alkotó szakmai szálon történt (minőségbiztosítási rendszer, érzékszervi kóstolók szervezése, study visit videók).

  Nógrád megye egészére - természetföldrajzi és klimatikus adottságai miatt – jellemző a kiemelkedő minőségű, egészéges és magas beltartalmi értékkel bíró primer mezőgazdasági javak, alapanyagok előállítása, e téren komoly agrár-hagyományokkal rendelkezik a térség. Ennek ellenére a gazdák jelentős része piacszerzési és értékesítési nehézségekkel küzd a rendszerváltás óta. A Szécsény Team a problémára sajátos koncepcióval kínál megoldási alternatívát. Budapest földrajzi közelsége (110km), és a minőségi, válogatott alapanyagokat igénylő prémium vendéglátás szélesebb szegmense lehetővé teszi, hogy a Nógrád megyei termelők a főváros vendéglátóhelyeinek beszállító partnereivé váljanak. Mindez hosszútávú kölcsönös előnyökkel jár mindkét szektor számára: a gazdaságok bevételei tervezhetővé válnak, az értékesítés kiszámíthatóvá, a prémium vendéglátás pedig ellenőrzött forrásból hozzájut a kiemelkedő minőségű és a működéséhez szükséges mennyiségű hazai alapanyaghoz.

   

  Symbioo minőségbiztosítási rendszer

  Az Agri Kulti Kutatóműhely a hazai agrárgazdasági kínálat és kereslet hatékony összekapcsolására – állami közreműködéssel - egy önállóan fejlesztett, Magyarországon eddig hiánypótlónak számító fenntarthatósági szempontokat kiemelten alapul vevő AgriToolKit minőségbiztosítási rendszerrel kívánja transzparenssé és skálázhatóvá (összehasonlíthatóvá) tenni a vidéki kisgazdaságok agrár-aktivitását, termelő és menedzsment tevékenységét és a teljes, a termelő és vásárló közötti rövid ellátási láncot. A minőségbiztosítási rendszer éppúgy vizsgálja a farmok működésének, működtetésének környezeti, mint a társadalmi és gazdasági jellemzőit. A rendszer farm-mérettől és gazdálkodási volumentől függetlenül alkalmazható. A cél a minőségbiztosítási rendszer hazai agárágazatba való integrációja, szakmai szűrőként való beépítése, így az egyes átvilágítások során kapott eredmények standardizáltnak tekinthetőek és jelentéstartalommal bírnak a teljes vertikum számára - éppúgy a termelők, mint a keresleti piac egyes aktorai és a szakpolitika számára is. A minőségbiztosítási rendszer fejlesztése és cizellálása folyamatosan zajlik.

  2022. június 24-én Szigetmonostoron egy környékbeli és Nógrád megyei termelőknek és budapesti séfeknek tartott workshop és szakmai közös gondolkodás keretében debütált az Agri Kulti Kutatóműhely által fejlesztett Symbioo rendszer.

   

  Érzékszervi kóstoltatás

  A minőségbiztosítási rendszer környezeti-fenntarthatósági értékelése mellett kiemelten fontosnak tartjuk a gasztronómiai szempontok bevonását is, vagyis az értékesített kistermelői termékek gasztronómiai szempontok alapján történő minősítését is. A gasztronómiai minőségbiztosítás abban segít, hogy a magas minőséget igénylő vendéglátó-célpiac kiszolgálható legyen, illetve, hogy a minőségingadozás elkerülhető legyen. Megalapozó kutatásunk egyik legfontosabb tapasztalata, hogy a célpiac részéről az egyik leggyakoribb panasz a kisgazdálkodói termékekkel szemben azok minőségének kiszámíthatatlansága és szállításról szállításra vagy szezonról szezonra történő fluktuációja. A gasztronómiai minőségbiztosítás gyakorlati megvalósítására jellemzően vidéki termelők és fővárosi séfek széles körű bevonásával érzékszervi termék-kóstoltatásokat végzünk. Ez a leghatékonyabb módja annak, hogy a gazda és az alapanyaggal a későbbiekben dolgozó séf egymás gondolkodásmódját, igényeit közvetlen módon megismerje és a termelési folyamat tudatosan a kereslet minőségi és mennyiségi igényeihez igazodhasson.

  A Food Corridors keretében 2021 júliusában szerveztünk egy próba-kóstolóalkalmat, amely módszertanunk gyakorlati alkalmazhatóságának bizonyítását, tesztelését szolgálta. A tesztalkalomra célpiaci szereplőket, séfeket, illetve termelőket nem tartottunk indokoltnak meghívni, ugyanis a cél nem a jövőbeli termékkör minősítése, hanem inkább a bírálatok módszertanának és lebonyolíthatóságának első ellenőrzése volt. A bírálók így laikusok voltak, akiket a gasztronómia és a fenntarthatóság iránt érdeklődő személyes ismeretségi körünkből választottunk ki. A kóstolón tizenöt résztvevő volt jelen, mivel a tesztalkalom júliusra esett, nyári terményeket kóstoltak a bírálók: paprikát, paradicsomot és babot. A termékeket a kapcsolati hálónkba tartozó termelők kínálatából választottuk ki, illetve különböző rövid ellátási láncokon keresztül szereztük be. A bírálók összesen nyolcféle paprikát, hétféle paradicsomot és hatféle babot kóstoltak. A bírálók egy 1-5 skálán értékelhették íz, illat, szín és textúra (az összbenyomásra adható pontszám mellett) alapján a termékeket. A kóstolók során nem kiemelt cél az elért pontszámok alapján a különböző termékek közötti rangsor felállítása, inkább a termékek kategóriákba sorolása (prémium minőségű, jó minőségű, közepes minőségű, stb.) fontos.

   

  2

  Ezt követően 2021 októberében már szakmabeliek számára szerveztük a következő kóstoló alkalmat, 11 gyakorlott séf bevonásával. A termékpaletta az édesburgonya, cékla, káposzta, bab spektrumon mozgott. 9-9 féle édesburgonya és káposzta került terítékre, 5 féle cékla és 6 féle bab. A kóstoló kiértékelése egy októberi ULG meeting keretében történt, ahol a séfek és termelők közösen kiértékelhették tapasztalataikat, a szakmai kerekasztal beszélgetés értékes konklúzióval szolgált minden résztvevő számára.

   

  3

  Farmlátogatások, gazdaságbejárások és Study visit (PR) videók

  A Food Corridors program keretében szakmai farmlátogatásokat és gazdaságbejárásokat szerveztünk Nógrád megye agrárgazdaságának és agroturisztikájának meghatározó, innovatív szemléletű szereplőinél. Az érintettekről kisfilmeket forgattunk. Elkészítettük négy kiemelkedő fenntarthatónak tekinthető példaértékű gazdaság és egy regionális működésű foodhub promóciós videóját. Valamint a Nógrád Megyei Önkormányzat területfejlesztési munkacsoportjának - Vedd a Nógrádit! – kistermelőket és kisléptékű termékelőállítókat összefogó ernyőszervezetét is bemutattuk egy tematikus kisfilmben.

   

  4

  A gazdaságok a maguk területén nívós jó gyakorlatnak minősülnek. Az alapító tulajdonosok ars poeticáját a fenntarthatóság szemléletmódja határozza meg, így a gazdaságok szervezésénél is ez a legfőbb vezérelv érvényesül. A kisvideókból megismerhetjük a tulajdonosok hitvallását, de átfogó képek kapunk az adott gazdasági tevékenységről, annak kialakulásáról, a sikerekről, nehézségekről és a gazdaságszervezés komplexitásáról, jövőbeni tervekről, célokról. A videók hozzájárulnak az adott brand erősítéséhez, támogatják a vállalkozások online térben való megjelenítését, Nógrád megyei és térségen túli ismertségük és reputációjuk erősítését és közvetetten a piaci részesedésük növelését. A videók az adott gazdaságot fenntartható entitásként pozícionálják, ami egy jelentős értéktöbbletet, viszonyulási pontot jelent és a szakma többi szereplője számára is kijelöli a követendő progresszív irányvonalakat. Mi több, PR jellegük révén Nógrád megye hírnevét is öregbítik a megye agrár-imázsát javítják, erősítik.

  A kisfilmeket 2021. novemberében a 9. – Budapesten szervezett – ULG meetingünkön a budapesti top gasztro-szcéna meghatározó szereplőinek bemutattuk, ezzel is hozzásegítve a vidéki termelőket, hogy hosszútávon a minőségi alapanyagot preferáló fővárosi vendéglátóhelyek beszállító partnereivé válhassanak és a budapesti élelmiszerrendszerek kiszámíthatóbb felvevő piaci vérkeringésébe integrálódjanak.

   

  5

  Az általunk készített videókból minden gazdaságnak/vállalkozásnak szabad felhasználásra rendelkezésére bocsátottunk egy saját logós, corporate brandre optimalizált verziót, ezzel szerettünk volna támogatni és sikeresebbé tenni a céges megjelenéseiket és marketing tevékenységüket.

  Study visit videók tematikus bontásban:

   

  Együttműködés kialakítása a Vedd a Nógrádit! szervezettel

  A Food Corridors projekt egy sikeres térségi együttműködés kialakításával zárult: szakmai fúzióra léptünk a Nógrád Megyei Önkormányzat területfejlesztési munkacsoportjának - Vedd a Nógrádit! - szerveződésével, amely a térség lokális léptékben gondolkodó gazdálkodóit, kis- és őstermelőit integráló és érdekérvényesítésüket, piacszerzésüket támogató salgótarjáni szakmai platform. 

  • Milyen csatornákon zajlott a fogyasztók szemléletformálása?

  Az projektkommunikáció az online térben 3 főbb csatornán zajlott:

  1. Folyamatos közösségi média beszámolók (képriportok és az elkészült PR videók közzététele) az abszolvált mérföldkövekről az Agri Kulti Kutatóműhely social media felületein – FB és Youtube csatorna: https://www.facebook.com/AgriKulti/, https://www.youtube.com/@agrikulti
  1. Angol nyelvű cikkek és szakmai beszámolók az URBACT Food Corridors hivatalos nemzetközi webfelületén: https://urbact.eu/networks/food-corridors
  1. ULG partnereink az általunk készített PR videókat saját social media felületeiken is megosztották, ezzel is növelve a Szécsényi Helyi Akciócsoport tevékenységének társadalmi transzparenciáját

   

  • Milyen mértékű volt a helyi élelmiszer termeléssel foglalkozó közösség támogatása, részvétele a projekt lefutása alatt?

  A projektidőszak alatt sikeresen elértük és együttműködést építettünk Nógrád megye és Szécsény város térségének legfontosabb, fenntarthatósági szempontból leginkább kiemelkedő és innovatív szemléletű családi gazdaságaival, termelőivel, valamint a megyei adminisztráció és civil szféra szakmai érintettjeivel.

   

  6Az interjú elkészítésében Bertényi Gábor interjúalany, az Agri Kulti Kutatóműhely alapítója működött közre.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Network
  From urbact
  Off
 • Generációk összefogása két társadalmi probléma kezelésére

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  kecskemét
  02/12/2022

  Kecskemét 2019-2022. között az URBACT SIBdev Akciótervezési Hálózatban (Action Planning Network - APN) való részvételével kidolgozott egy részmegoldást a város két legégetőbb társadalmi problémájára: az elvándorlásra, ami elsősorban a 18-25 éves kor közötti fiatalokra jellemző; és a munkavállalók elöregedésére.

  Closed
  Articles

  A városnak a – többi partnervároshoz hasonlóan - hálózatban való tevékenységének két fő eleme volt: az Integrált Akcióterv (Integrated Action Plan - IAP) elkészítése, valamint egy kisléptékű akció végrehajtása (Small Scale Action - SSA).

  A kecskeméti Helyi URBACT Csoport (URBACT Local Group - ULG) tagjait szakmai alapon választotta ki a városvezetés és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatársai. A csoporttagok az URBACT programban és a kisléptékű helyi akcióban megvalósuló tématerületekkel korábban mind érintettek voltak és szakmailag foglalkozott. A Helyi URBACT Csoport tagjai közé tartoznak:

  • Kecskemét Város Önkormányzata – ULG koordinátor és szervező szereppel
  • CédrusNet Kecskemét Program - egy olyan innovatív és tenni akaró közösség Kecskeméten, akik új irányokat mutatnak az idősödéssel szembeni sztereotípiák helyett és lehetőséget biztosítanak azok számára, akik aktívak akarnak maradni
  • Neumann János Egyetem - Az intézmény küldetése a gazdasági és társadalmi élet változásaihoz igazodó, folyamatosan megújuló, versenyképes képzés megvalósítása
  • BKMKI- Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – többek között óvja az üzleti forgalom biztonságát és a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesítését látja el.
  • AIPA Kft. - Az AIPA Nonprofit Kft. egyik fő célja támogatni az induló vállalkozásokat és a felsőoktatási duális képzést, a diákok tanulmányai folytatása közben releváns szakmai tapasztalat szerezésének érdekében.
  • Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Foglalkoztatási Paktumiroda – elsődleges céljuk a hátrányos helyzetű álláskeresők térségi munkavállalásának biztosítása, demokratikus állampolgári jogok hozzáférhetőségének biztosítása, képzésekben, képességfejlesztésekben való részvétel biztosítása által.

  Az Helyi URBACT Csoport a partnervárosokkal való egyeztetések során rengeteget tanultak humánerőforrás, a kapcsolati tőke ráfordítás, nemzetközi projektekben való tapasztalatok és szervezettség terén.

  Kecskemét Integrált Akciótervének kiemelt célja a város szakemberhiányának enyhítése a strukturális munkanélküliség csökkentésén keresztül. A strukturális munkanélküliség legfőbb okai a fiatalok és az idősek hátrányos munkaerő-piaci helyzete. A munkáltatók vonakodnak mind a pályakezdő fiatalok, mind pedig az idősek felvételétől, amelynek oka, hogy az 50 év feletti munkavállalók tudása régi vagy akár elavult, valamint digitális és nyelvi készségeik is gyengébbek lehetnek, mint a fiataloké. A fiataloknak pedig nincs gyakorlati tapasztalatuk, továbbá gyakran nem rendelkeznek olyan kommunikációs és szociális készségekkel, amik megkönnyítenék a pályakezdést. A cél összhangban van Kecskemét idősügyi programjával is az elöregedő társadalom hatásainak kezelésére, miszerint a város innovatív eszközöket és megoldásokat keres az idősödők munkahelyen és munkaerőpiacon tartására, hogy az idősek tapasztalatait hasznosítani tudják, és támogassák élettapasztalataik és szaktudásuk átadását.

   

  k

  A fentebb leírtakra egyik megoldásként szolgáló kisléptékű helyi akciót hajtott végre Kecskemét a SIBdev Akciótervezési Hálózatban lévő tevékenysége során, amelynek során egy generációk közötti mentorprogramot valósítottak meg. A mentorprogram nagyobb távlatban és nagyobb kontextusban részmegoldásnak tekinthető a szakemberhiánynak enyhítése a strukturális munkanélküliség csökkentésén keresztül az elvándorlás és a társadalom elöregedésének kezelésére. A mentorprogramot a Neumann János Egyetem, valamint három helyi középiskola diákjai körében hirdették meg. A meghatározott 12 mentorált létszáma hamar betelt. A diákokat nyolc mentor segítette, akik olyan 50 év feletti szakemberek voltak, akiknek pedagógus képzettsége és/vagy tanítási, mentori tapasztalatai voltak. Mind a mentoráltak, mind pedig a mentorok számára hasznosak voltak a foglalkozások, hamar megtalálták egymás között a hangot a közel 40 év korkülönbség ellenére is, a diákok fejlődése mellett a mentorok is sokat profitáltak, megújulásra késztette őket a mentori szerepkör, új látásmódot kaptak. A generációk közötti mentorprogram a tanulók számára kívánt segítséget nyújtani a későbbi elhelyezkedéshez, a munkahelyi kultúrába történő beilleszkedéshez szükséges soft skillek (azaz a nem szakmai jellegű, személyes, szociális készségek) fejlesztésében. A munkahelyi szocializációt segítő soft skillek fejlesztésének hangsúlyos célja, hogy csökkentsék a tanulók lemorzsolódását, illetve későbbi pályaelhagyását. Ezek a készségek: kritikus gondolkodás és elemzés, érzelmi intelligencia, meggyőzés és tárgyalási készségek, kommunikáció, időgazdálkodás, kapcsolati tőke, protokoll készségek, felelősségérzet, döntéshozatal, rendszerszemlélet, komplexitásban való gondolkodás, analitikus gondolkodás, komplex problémamegoldó készség, érvelés, ötletgenerálás, precíz, függetlenebb munkavégzés.

  2

  A program során 8-10 alkalommal találkoztak a mentor-mentorált párosok online vagy személyesen. A foglalkozások 1-1,5 órás időtartamúak voltak és a tematikának megfelelően a kiemelt készségek bemutatása történt meg, valamint gyakorlati példákon keresztül megismerték az adott készség fontosságát, alkalmazási területeit is a mentoráltak. A mentoráltak kérdéseikre is választ kaptak, illetve egy-egy feladaton keresztül gyakorolhatták az egyes készségeket. A mentorok a mentoráltak élethelyzete, igényei, érdeklődése szerint alakíthatták az átadott ismereteket, a kiadott feladatokat. A program folytatása esetén további - akár csoportos - gyakorlati lehetőségek beépítése szükséges, de a mentorprogram így is elérte célját: a mentoráltak megismerkedtek az egyes készségekkel, azok gyakorlati fontosságával, alkalmazási területeivel. Iskoláik befejeztével felkészültebben, tudatosabban indulhatnak el a munka világába.

  3

  A projekt sikerét követően az ULG tagok együtt szeretnék a kialakult munkamódszert továbbfejleszteni, hiszen a mentorprogram más intézkedésekkel és tevékenységekkel együttesen tudja csak a hosszútávú hatását kifejteni, valamint további partnereket és résztvevőket is terveznek bevonni. Az ehhez szükséges anyagi forrást és finanszírozási lehetőségeket a város még keresi városi és nemzetközi pályázatok keretein belül is.

  Az interjút Szabó Annamária a CédrusNet Kecskemét Szenior Tudásbankjának szakmai koordinátora és Nemcsik Mátyás önkormányzati képviselő információi alapján írtuk.

   

  Network
  From urbact
  Off
 • Comment les datas peuvent rendre les parcs plus sûrs

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  Mechelen (BE)

  Tous les soirs, des employés municipaux passent dans les 18 parcs publics de Malines (BE) pour en fermer les grilles. L'entrée est interdite jusqu'au lendemain matin. Ce rituel vise à prévenir les nuisances bien connues, le vandalisme et les déchets sauvages, qui affectent si souvent les parcs. Cependant, ces comportements inappropriés persistent au cours de la journée. La municipalité a dès lors décidé de s'attaquer aux racines du problème.

   

  Les praticiens de la ville ont rapidement compris qu'ils devaient examiner la question de plus près en recueillant des connaissances sur le pourquoi, le quoi, le où et le comment des nuisances. Ce n'est qu'ensuite qu'ils ont pu réfléchir à la manière de transformer ces informations en actions. Au cours de ce processus, ils ont exploré un large éventail de mesures - la conception du parc, le type et l'emplacement de son mobilier, les moyens d'influencer les comportements, entre autres aspects.

   

  En 2019, la ville de Malines rencontré l’opportunité idéale de poursuivre son travail sur cette question en rejoignant le réseau URBACT UrbSecurity. Ce réseau de planification des actions visait à concevoir des solutions et des mesures pour prévenir la ségrégation et les comportements antisociaux et, par conséquent, améliorer la qualité de vie des citoyens. L'objectif global était d'augmenter la perception de la sécurité et de la sûreté urbaines pour les habitants.

   

  Tout au long de cette aventure, Malines a été accompagnée par huit villes : la ville de Pella (EL), la municipalité de Madrid (ES), le Szabolcs 05 (HU), la ville de Lonford (IE), la municipalité de Parme (IT), l'Union de Romagna Faentina (IT) et la ville de Michalovce (SK). La municipalité de Leiria (PT) a guidé tous ces partenaires dans ce voyage.

  Closed
  Articles
  The city of Mechelen

  Pour la ville de Malines, URBACT a été une occasion unique de s'inspirer des bonnes pratiques et de renforcer les partenariats locaux et internationaux, tout en relevant les défis urbains existants. La volonté publique et politique d'améliorer les parcs municipaux était déjà présente, UrbSecurity a simplement permis de créer l'environnement favorable nécessaire au changement.

  Mechelen Workshop

   

  L’idée initiale était d’ajouter un peu de « science » au projet par la collecte de données. Depuis 2018, la ville recueillait déjà des données sur la fréquentation, les plaintes et la propreté dans les parcs publics. Cela a été fait pour mieux orienter les efforts et évaluer les effets des politiques existantes. En outre, des études ont été menées pour vérifier les tests de faisabilité pour réduire les nuisances, en plus des tentatives d'influencer la prise de décision en se basant sur des expériences de science comportementale par nudging.

   

  Ces méthodes se sont avérées utiles dans plusieurs contextes et ont été bien documentées. Pour guider les habitants, la municipalité a créé différents panneaux et bannières en collaboration avec les bars voisins. L'idée était de conduire les gens vers les toilettes publiques, les cendriers publics et d'éviter les dépôts sauvages. Satisfaite de ces expériences, la ville de Malines a profité de la réunion des partenaires UrbSecurity qui s'est tenue chez elle pour partager ses idées avec les autres villes. 

   

              Example of nudging                         Example of nudging

   

  Au cours de cette réunion, les acteurs locaux de Malines - qui étaient également membres du Groupe local URBACT - ont également été invités à une session "nudging for dummies". Pieter Raymaekers, de l'Université de Louvain, considéré comme une autorité nationale dans ce domaine, a dispensé cette formation. L'idée était de mettre ces méthodes à l'épreuve dans un parc où les données, les informations et les projets en cours permettraient d'évaluer les effets produits.

   

  "Le premier projet pilote que nous avons mené dans le cadre du réseau de planification d’actions, en tant qu'action à petite échelle, était l'installation d'un logiciel hard-& nous permettant d'avoir une vue claire et des données utilisables sur quand et combien de personnes ont visité le parc. Le système de comptage a été installé en janvier 2021", explique Coeman Erwin, responsable de la communication de ville de Malines. Une fois ce dispositif installé, le parc Hofke est devenu l'endroit idéal pour mener des expériences.

   

  Solar bench

   

  De plus, un autre département de la ville avait déjà envisagé un réaménagement pour revitaliser ce parc, le contexte était dès lors opportun pour les partenaires d'UrbSecutiy afin de créer un environnement plus sûr. Par ailleurs, des décisions ont été prises pour remplacer l'ancien terrain de football par un terrain plus petit et mieux équipé, avec une surface plus douce, créant ainsi plus d'espace pour une nouvelle aire de jeu aventureuse - comprenant un mur d'escalade, un sentier à suivre et des éléments de jeu naturels pour les enfants de différents âges. Des bancs creux et ombragés ont également été installés près de l'aire de jeux, ainsi qu’une cabane dans les arbres et un coin fantaisie avec une cuisine extérieure.

   

  Grâce à la contribution d'experts et aux conclusions du réseau de planification des actions, des éléments de nudging seront progressivement intégrés au parc. De plus, l'entretien et la gestion seront organisés en collaboration avec les organisations de jeunesse et les agents de prévention afin de stimuler le sentiment de propriété de ce parc. Créer un sentiment d’appartenance est le moyen le plus efficace de réduire le vandalisme. Dans ce même ordre d’idée, Malines a également installé des bancs intelligents et durables fonctionnant à l'énergie solaire, avec une connexion wi-fi et la possibilité de recharger des téléphones et des tablettes, ce qui donne une raison supplémentaire aux habitants de prendre soin de cet endroit.

   

  Grâce au travail effectué en amont et aux actions entreprises au cours du processus, les membres de l'équipe de Malines UrbSecurity ont beaucoup appris. En tant que nouveaux venus dans le programme URBACT, ils ont dû rattraper les autres participants qui étaient déjà familiarisés avec le programme et la Méthode URBACT. Néanmoins, avec le soutien de la ville de Leiria, la période d'expérimentation qui a suivi a donné des résultats significatifs.

   

  Alors que la sûreté et la sécurité urbaines dans les parcs publics figuraient déjà dans l'agenda politique de la municipalité de Malines avant le dernier appel URBACT pour les Réseaux de planification d'action en 2019, UrbSecurity a offert un cadre cohérent pour rassembler les connaissances, les personnes et tester de nouvelles solutions. Il a donné un véritable coup de pouce à l'initiative locale et a permis à la municipalité d'aller de l'avant avec de nouveaux projets, tout en essayant des actions pilotes.

   

  En effet, les actions à petite échelle se sont avérées être un véritable succès, renforçant les liens entre toutes les organisations impliquées et incitant les gens à suivre l'ensemble du processus. Elles ont également permis d'attirer l'attention des politiciens locaux sur les défis auxquels la ville est confrontée et sur l'importance de la collaboration verticale et horizontale. Le nudging a fourni des outils bon marché, rapides et ludiques aux praticiens de la ville, ce qui confirme l'importance de la liaison avec les experts et les universitaires qui connaissent bien cette technique.

   

  Les données ont clairement joué un rôle dans toute cette histoire et elles restent une nécessité pour Malines. Comme l'a dit un participant au projet, "nous pouvons spéculer sur beaucoup de choses, mais la seule façon de s'assurer d'une conclusion avec des arguments est de disposer de données".

  Network
  From urbact
  Off
 • Jövőbe való befektetés a vállalati társadalmi felelősségvállaláson keresztül

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  01_budaors_0
  28/11/2022

  Budaörs ugyan erős helyi gazdasággal rendelkezik, viszont az önkormányzat, a cégek között csak laza kapcsolat volt tapasztalható, a közöttük lévő együttműködések ad hoc jelleggel bírtak. Ezt az állapotot gyökeresen megváltoztatta Budaörs - URBACT partnervárosként - Cities4CSR (Cities for Corporate Social Responsibility - Városok a Vállalati Társadalmi Felelősségvállalásért) akciótervezési hálózatban végzett erőfeszítései és eredményei.

  Closed
  Articles

  A projekt 2019-ben indult és 2022. augusztus 7-én zárult. Budaörs fő céljai a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának közösségi koordinálása, az önkormányzat, a cégek és a közösség közötti kapcsolatok erősítése a helyi szinergiák kihasználásával, valamint a várost érintő egyes kihívásokra – pl. városi közösség összetartása, környezeti problémák – hosszútávú megoldása voltak. Budaörs mellett még Milánó (vezetőpartnerként), Guimaraes, Molina de Segura, Nantes, Kekava, Pozsony, Rijeka, Szófia és Vratsa voltak az együttműködés partnerei. A budaörsi „Helyi URBACT Csoport” (ULG) – amely többek között önkormányzati szereplőkből, cégek elkötelezett munkatársaiból és szakértőkből állt – a többi partnervárossal való együttműködés során számos jópéldát ismert meg úgy, mint a Milánó széleskörű CSR tevékenységét, Nantes CSR platformját vagy a pozsonyi CSR együttműködéssel kapcsolt fásítási programot és támogatói kör építését. Az egyes „Helyi URBACT Csoportokat” segítő vezető szakértőktől a folyamatok koordinált intézményesítését, az értékmérőket és kockázati tényezőket illetően kaptak támogatást a nemzetközi sztenderdek alapján.

  ulg_ules_budaors_csr

  „Helyi URBACT Csoport” (ULG) meeting Budaörsön

   

  A projekt során két fő akció valósult meg: egy ún. „kisléptékű akció” (SSA – small scale action) végrehajtása és az integrált akcióterv (IAP – integrated action plan) kidolgozása. A projekt során a pandémia alatt sokáig csak online formában volt kommunikáció az érdekeltek között, ami bizonyos mértékben személytelennek bizonyult és hatékonyság szempontjából is nehézséget jelentett. Ezen felül, kezdetben nehéz volt kommunikálnunk egy új dolgot, és hogy miért szükséges csatlakozniuk helyi cégeknek a projekthez, mi lesz annak kifutása, ahogy egyébként az önkormányzat számára is kísérlet volt a projekt. A kommunikáció és a jógyakorlatokkal kapcsolatos tudásátadás döntő kérdés volt ezen a ponton, majd a célok és a várható közösségi haszon feltisztulásával egyre jobban felgyorsultak az események és a kisléptékű akció kereteiben történő fásítási programban már 10 helyi partner vett részt – köztük civil szervezetek, kereskedelmi, ingatlanfejlesztési, ügyvédi és gyártó tevékenységű cégek -, amelyet egy klímavédelemmel kapcsolatos szemléletformáló kampány követett.

   

  A kisléptékű akció tárgyaként a „Helyi URBACT Csoport” (ULG) kezdetben az e-mobilitásban (elektromos roller) és levegőminőséget monitorozó eszközben is gondolkodott, azonban ezeket végül elvetették a résztvevők. Budaörs 2020-ban fogadta el a SECAP tervét (Sustainable Energy and Climate Action Plan) 2021-ben pedig a Helyi Klímastratégiáját, amelyek a CO2 és üvegház hatású gázok kibocsátásának nagyarányú csökkentését irányozzák elő 2030-ig. Egy lakossági kérdőíves felmérés az első helyen a fásítást jelölte meg elsődleges klímavédelmi tevékenységnek, végül ezen okok miatt Budaörs fásítása lett a kisléptékű akció tevékenysége, amely során 2021-ben több száz fát ültettek el. A megvalósítást egy a helyi cégeknek és szervezeteknek szóló kommunikációs kampány előzte meg.

  faultetes_budaors_csr

  Faültetés Budaörs egyik zöldterületén

   

  A projekt 2022. augusztus 7-én zárult, de csak papíron, a gyakorlatban intenzíven folytatódik és bővül a projekt. Útjára indult a „Budaörs Közösség – Közösségi CSR” kezdeményezés, amelynek célja a város életében, hogy a helyi vállalkozások és civil szereplők bevonásával rendszeres és intézményes együttműködés bontakozzon ki a közös felelősségvállalás, a CSR tevékenység, a szolidaritás mentén. A kezdeményezés bizonyítja, hogy a városnak egyaránt fontosak a lakói, a helyben működő vállalkozások és civil szervezetek. 2022. október 18-án az önkormányzat és kilenc cég (Colas Alterra Zrt., Húsznegyven Egyesület, IKEA, Neuronelektród Kft., Nhood Kft., Primanima Kft, SPG Sportcikk Kft. (Intersport), Terrapark Kft., Wamatec Hungary Kft.) ezzel kapcsolatos értéknyilatkozatot írt alá, amivel deklarálták a Budaörsi CSR tevékenység jövőbeli aktív és koordinált folytatását. Hosszútávú cél a Budaörs Közösség – Közösségi CSR Platform kibővítése.

  erteknyilatkozat_budaors_csr

  Értéknyilatkozat aláírói a budaörsi Városházán , 2022.10.18.

   

  Budaörs kitűnően szemléltette, hogy egy város egy rövid időlefutású projekt keretén belül milyen érdemi változást képes megvalósítani, amely nemcsak a környezeti problémákra nyújt megoldást, de a város közösségét is szorosabbra fűzi egymással és a városvezetéssel egyaránt, valamint a hatások és eredmények hosszútávon is érvényesülnek.

   

  A cikket Szabó Sándor, a Cities4CSR akciótervezési hálózat budaörsi projektkoordinátorának információi alapján írtuk.

   

  Network
  From urbact
  Off
 • SIBdev család: Az utazás vége?

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  tnm-aarhus-group_2400_0
  24/11/2022

  A korábbi cikkünkben arról számoltunk be, hogy a SIBdev partnerség félúton van a társadalmi hatáskötvények (SIB) feltárása felé. Lássuk, hol tartanak a résztvevő városok a projekt végén!

  Closed
  Articles

  Ha többet szeretnél megtudni a társadalmi hatáskötvényekről, olvasd el a projekt indulásáról szóló cikket.

   

  A SIB-ekről értesült városok

  Aarhus (Dánia), Baia Mare (Románia), Fundão (Portugália), Heerlen (Hollandia), Kecskemét (Magyarország), Pordenone (Olaszország), Vőru (Észtország) és Zaragoza (Spanyolország) különböző háttérrel és egy-két kivételtől eltekintve minimális tapasztalattal, de annál nagyobb kíváncsisággal vágtak bele a projektbe. Ezért a városoknak meg kellett ismerniük a SIB-eket. Ez olyan mesterkurzusokon történt, amelyeken a SIB-ek terén nagy tapasztalattal rendelkező szakértők osztották meg tudásukat. A projekt indulásakor ezek a foglalkozások a SIB-ek általános elméleti megértésére összpontosítottak. Később a városok megismerkedtek az eredmények mérésével és azzal, hogy a SIB-ek hogyan használhatók a társadalmi változás és innováció eszközeként. A negyedik és ötödik mesterkurzus a SIB-ekről mint beruházási eszközről szólt, valamint arról, hogyan járulhatnak hozzá a közbeszerzés innovációjához. A Voruban és Zaragozában tett látogatások során a városok bepillantást nyerhettek az észt és a spanyol szociális befektetési szcénába is. Végül az utolsó mesterkurzus értékes tanulságokkal szolgált a SIB-ek irányításáról. Összesen 24 előadó 30 előadást tartott, összesen 52 óra időtartamban.

   

  A városok tanultak egymástól

  A tudáscsere-folyamat további személyes találkozókkal folytatódott. A projekt első felében Voruban, Pordenonéban és Zaragozában tartott találkozók után a résztvevők 2022 tavaszán Aarhusba, Kecskemétre, Baia Mare-ba és végül Heerlenbe utaztak.

  A kilencedik transznacionális találkozónak Aarhus adott otthont, és helyszíni látogatásokat szerveztek. A partnerek számos jó gyakorlatot ismertek meg, amelyek közül a legkiemelkedőbb a Lépcsőtől lépcsőházig modell volt. További kiemelkedő esemény részeként az aarhusi önkormányzat bemutatta a megvalósítás alatt álló SIB-eket, valamint az aarhusi Szociális Befektetési Alapról szóló előadást.

  A tizedik transznacionális találkozó Kecskemét és Baia Mare együttes városlátogatása volt. A vendéglátó városok a foglalkoztatási vagy szociális területet érintő SSA-ik és jó gyakorlataik bemutatására összpontosítottak.

  A tizenegyedik transznacionális találkozó volt az utolsó alkalom arra, hogy a SIBdev keretében valamennyi partner találkozzon. A találkozó fénypontja a szakértői értékelés volt, ahol a városok bemutatták a saját IAP-jukat (Integrált Akcióterv), és párokban reflektáltak egymás IAP-jára. Heerlen, a házigazda város több helyszíni látogatást is szervezett, ami segített a partnereknek abban, hogy az IAP-jukat és az SSA-t (Kisléptékű Akció) kontextusba helyezzék.

  A személyes találkozók két munkatárscsere is lehetővé tették: Zaragoza Heerlen és Pordenone szociális munkásait, Aarhus pedig Vőru szociális munkásait látta vendégül.

  A projekt végrehajtásának második szakaszában a városok 11 transznacionális (5 online, 6 fizikai) találkozón vettek részt, összesen 120 órában.

   

  Hova jutottak el a városok?

  A városok által elért fő eredmények

  tabla_sibdev2

  Következtetések

  A SIB-ek új eszközökkel kecsegtetnek

  A SIBdevben részt vevő városok fő célja a társadalmi hatáskötvények megismerése volt. A SIB-ek olyan ígéretes új eszköz, amely jelentős potenciállal rendelkezik a magántőke társadalmi változásokba való bevonásában, a megelőző intézkedések finanszírozásában és az innováció közös létrehozásában. Emellett a SIB-ek felhívják a városok figyelmét a hatásra, azaz az eredményeknek arra a részére, amely az erőfeszítéseiknek tulajdonítható, nem pedig azokra a változásokra, amelyek egyébként is bekövetkeztek volna.

   

  Néhány város belevágott a SIB létrehozásába vagy közelebb került hozzá.

  A városok remélhetőleg hosszabb távon beépítik stratégiáikba a mesterkurzusokon szerzett ismereteket. A SIBdev sikere, hogy két város már elkezdte vagy nagyon közel áll a társadalmi hatáskötvények rendszerének létrehozásához. Aarhus a SIBdev projekt során kezdeményezett egy ilyen modellt. Heerlen a SSA révén elegendő tapasztalatot szerzett, amelyre rövid távon támaszkodhat egy SIB létrehozásához. Meg kell jegyezni, hogy Fundão már részt vett egy SIB kialakításában, és Pordenone is jelentősen közelebb került a tervezett SIB megvalósításához.

   

  Egyes városoknak több időre lesz szükségük a SIB létrehozásához.

  A többi város esetében a SIB kidolgozása érthető okokból hosszabb időt vesz igénybe. Egy társadalmi hatáskötvénymodell felállítása jelentős mennyiségű időt és tudást, erős politikai akaratot és sokféle költséges szakértelem bevonását igényli. Emellett a projekt elindítása után felmerülő globális kihívások (Covid-19 járvány, Ukrajna elleni agresszió, energiaválság, növekvő infláció) nagyfokú bizonytalanságot okoztak. Ezek a városok figyelmét a SIB-ről a sürgősebb kérdésekre terelték. Ugyanakkor ezek a városok kétségtelenül profitálnak a hatásméréssel vagy a célcsoportok meghatározásával kapcsolatos megnövekedett tudásukból.

  A társadalmi hatáskötvények végrehajtásával kapcsolatos bizonytalanságok az IAP-kban is tükröződnek. Néhány város kifejezetten a SIB létrehozására összpontosította IAP-ját. Ezzel szemben mások azokra a társadalmi területekre (öregedés, lakhatás, foglalkoztatás, migráció, demencia vagy ezek széles spektruma) összpontosítottak, ahol a SIB-ek eszközként alkalmazhatók.

   

  A kisléptékű akciók sikeres eszközei a tesztelésnek

  Az SSA-k sikeresen lehetővé tették a partnerek számára a kísérletezést, és a városok ezt ki is használták. A kisléptékű intézkedések konkrét, kézzelfogható, látható beavatkozások. Ezzel szemben az IAP értékes, de kissé elvont, a terveket összefoglaló dokumentumnak tekinthető. A kisléptékű egyedi intézkedések végrehajtásának lehetősége pozitívan befolyásolta a városok részvételét.

   

  Az online és a személyes találkozók okos kihasználása javasolt.

  A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy az online találkozók csak bizonyos korlátok között alkalmasak a tudásátadásra és a tapasztalatcserére. A virtuális találkozók kiválóak, ha a résztvevők hozzájárulására kisebb az igény, de rosszul teljesítenek, ha a cél a partnerek közötti tudáscsere. A jó gyakorlatokat vagy beavatkozásokat online lehet bemutatni. A személyes találkozó mégis elengedhetetlen a társadalmi-gazdasági kontextus megértéséhez. A SIBdev-városoknak szükségük volt a személyes találkozókra, és amint az utazási korlátok lehetővé tették, meg merték szervezni azokat. A "SIBdev család", amely kezdetben csak mókának tűnt, a projekt végére valósággá vált, és a résztvevők tartós személyes és szakmai kapcsolatokat építettek ki.

   

  Ez tényleg az utazás vége?

  A SIBdev Network befejezte Urbact Networkként folytatott tevékenységét. Négy város (Aarhus, Heerlen, Pordenone és Zaragoza) azonban közösen kidolgozott egy Interreg Europe projektet, amely a Lépcsőtől lépcsőházig modellre, Aarhus jó gyakorlatára épül. A projekt célja az állampolgárközpontú szociális szolgáltatások létrehozása, a kiszolgáltatott célcsoportok közérdekű szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása. Heerlen, a projekt vezető partnere 2022. május 31-én nyújtotta be a remélhetőleg sikeres pályázatot, amely lehetővé teszi a "SIBdev család" egy részének a további közös munkát.

  Ha többet szeretnél megtudni a SIBdevről, olvasd el a hálózat záró eredményét, a kézikönyvet a SIB-eket fejlesztő városok számára.

   

  Írta: Zsolt Séra

  Eredeti cikk angol nyelven: https://urbact.eu/sibdev-family-end-journey

  Network
  From urbact
  Off
 • Budafok részvétele a Find Your Greatness akciótervezési hálózatban

  Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
  budafok_photo_15
  24/11/2022

  Ez a cikksorozat a városok Find Your Greatness hálózatban való részvételével foglalkozik, kiemelten tárgyalva az egyes városok stratégiai fejlesztési kihívásait, stratégiai márkapozícionálásukat, az integrált akcióterv célkitűzéseit, az integrált akciótervhez kapcsolódó főbb intézkedéseket, az ULG-k szerepét és tevékenységét az integrált akcióterv közös létrehozásában, valamint a FYG akciótervezési hálózatban történő részvétel előnyeit.

  Closed
  Articles

  Minden cikk egy „pillanatkép” a Find Your Greatness projekt keretében végzett tevékenységekről és az eredményekről. A cikkek szerkezete viszonylag merev és csak a 3 perc alatt elolvasható lényeget tartalmazza.

   

  1. A város legfontosabb stratégiai fejlesztési kihívásai

  Budafok célja, hogy a jövőben "Budapest (és Európa) borvidéke" legyen. Minden márkaépítési és marketingtevékenységet úgy tervezünk, hogy ezt a jövőképet szolgálják, hogy a helyi polgárokat és minden látogatót vonzzanak nemzeti és nemzetközi szinten.

  Kulcsfontosságú kihívásként Budafok a következőket azonosította:

  • fenntartható termékek fejlesztése a bor, a borkultúra, a pezsgő és a rendezvények alapján
  • az infrastruktúra és a elérhetőség javítása Budapesten belül
  • a kulturális és ipari örökség, különösen a borospincék és üres épületek revitalizációjának támogatása
  • a vállalkozói kedv és a munkahelyteremtés ösztönzése (a fiatalok oktatásán és képzésén keresztül is)
  • a közterületek használatának növelése és a közösségi szellem erősítése

   

  2. Stratégiai márkapozícionálás

  A Budafok márka az elmúlt évek során számos változáson és fejlesztésen ment keresztül. Az újonnan tervezett logóval együtt számos vizuális és kommunikációs elemet hoztak létre, hogy egyértelmű identitást és üzenetet alakítsanak ki a borral kapcsolatos és egyéb, a kerületben zajló programok számára. Ennek eredményeként Budafokon egy felismerhető ernyőmárka kezdett megjelenni a helyi tevékenységek számára. További lépéseket kell azonban tenni annak érdekében, hogy a szélesebb nyilvánosság számára is kiterjedt, látható és egyedi városmárka jöjjön létre, hatékony marketing- és kommunikációs eszközök és stratégiák alkalmazásával.

   

  3. Az integrált akcióterv céljai

  1. célkitűzés: A helyi turisztikai termékek és szolgáltatások jobb bekapcsolása és fejlesztése

  2. célkitűzés: A közterületek és programok vonzóvá tétele

  3. célkitűzés: Budafok rendelkezzen egyedi, könnyen felismerhető üzenettel és karakterrel.

   

  4. Az integrált akcióterv fő tevékenységei

  1-2. tevékenység: A borhoz kapcsolódó turisztikai termékek és szolgáltatások fejlesztése és erőteljesebb bevonása

  3. tevékenység: A "Magdolna udvar" mint kiemelt kezdeményezés hasznosítása és fejlesztése.

  4. tevékenység: A Budafoki Borvidék ikonikus marketingkampányának megtervezése és elindítása.

   

  5. Az ULG szerepe és tevékenységei az IAP társalkotásában

  Az ULG tagjai Budafokon helyi szinten a FYG projekt szerves részévé váltak. A transznacionális tapasztalatcsere során szerzett tanulságokat az ULG-csapat is átvette, ami integráltabb megközelítést adott az IAP koncepciójának kidolgozásához. Az IAP kidolgozása az alaphelyzet értékelésén alapult, amelyhez az ULG különböző szervezetek hozzájárulását adta. Az intézkedéseket a tagokkal közösen tervezték meg és finomították, és a projekt időtartama után a megvalósítás során közösen követik majd nyomon.

   

  6. Az FYG akciótervezési hálózatban való részvétel előnyei

  Budafoknak az APN-ben való részvétele integrált megközelítésben támogatta az IAP kidolgozását. Az APN-en belüli transznacionális csere és tanulás fő eredménye elsősorban a hatékony márkaépítési stratégiák és kommunikációs eszközök létrehozásával és alkalmazásával kapcsolatos know-how-hoz kapcsolódott. Ez hozzájárult a releváns intézkedések fenntartható fejlesztéséhez innovatív, intelligens megoldások alkalmazásával.

  Feltöltötte: Liviu Stanciu

  Eredeti cikk angol nyelven: https://urbact.eu/lights-budafoks-participation-find-your-greatness-apn

  Network
  From urbact
  Off