Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ES Pilsētprogrammas vārdā lūdz pašvaldības iesaistīties pētījuma par zaļo infrastruktūru izstrādē!

Edited on 22/01/2024

ES Pilsētprogrammas ietvaros aktīvi darbojas tematiskā partnerība “Greening Cities” jeb “Zaļākas pilsētas”, kura tuvāko 2 gadu laikā izstrādās darbības plānu, kas iezīmēs konkrētus pasākumus, lai atbalstītu Eiropas Savienības pašvaldības problēmu risināšanā, kas identificētas zaļās infrastruktūras jomā.

 

Lai darbības plāns atbilstu visu valstu realitātēm, lūdzam atbildēt uz pētījuma jautājumiem, nodrošinot Latvijas viedokļa pārstāvniecību.

Lai piekļūtu anketai, spiediet ŠEIT.

Anketa ir angļu valodā, un tā balstīta 4 apakštēmās:

- Finansējums;

- Datu apkopošana un rādītāji;

- Zaļās infrastruktūras praktiska ieviešana un dabā balstīti risinājumi  

- Metodika zaļās infrastruktūras pieprasījuma mērīšanai vietējā mērogā. 

Anketas mērķis ir apkopot informāciju, tajā skaitā izaicinājumus un labās prakses piemērus no nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa pārvaldes iestādēm. Šī informācija apgādās tematisko partnerību ar pašreizējiem datiem un ļaus izpētīt aktuālākās problēmas, izvirzot iespējamos uzlabojumus. Lai partnerība varētu izstrādāt un īstenot konkrētu darbības plānu, sniedzot priekšlikumus labākam regulējumam, finansējumam, kā arī labākai zināšanu un pieredzes apmaiņai zaļās infrastruktūras jautājumos, Jūsu ieguldījums, pieredze, ekspertīze un domas ir ļoti nepieciešamas.

ES Pilsētprogrammas viens no galvenajiem īstenošanas mehānismiem ir partnerības, ko veido ap ES Pilsētprogrammā identificētajām ES mēroga prioritātēm, izpētot to aktuālākās problēmas un nākot klajā ar iespējamiem uzlabojumiem. Partnerību ietvarā jāizstrādā un jāīsteno konkrēts darbības plāns. Partnerības ir brīvprātīgas un tās veido pilsētas, ES dalībvalstis, Eiropas institūcijas, citas organizācijas un eksperti. Līdz šim ir tikušas izveidotas 18 partnerības par dažādām ES Pilsētprogrammas prioritātēm, no kurām 11 ir noslēgušās, 5 turpinās, bet 2 uzsāk savu darbu. Tās sniegušas priekšlikumus labākam likumdošanas ietvaram un finansējumam ES līmenī, kā arī vairojušas zināšanas attiecīgajos jautājumos.

Lai uzzinātu vairāk par ES Pilsētprogrammas partnerību “Greening cities” (“Zaļākas pilsētas”), apmeklējiet tās mājaslapu.

Lai iepazītos ar uzsaukumu par anketu angļu valodā, lasiet Eiropas pilsētiniciatīvas mājas lapā, ES Pilsētprogrammas sadaļā.

Anketa (angļu valodā) pieejama - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GCSurveyUrbanAuthorities

Termiņš anketas aizpildīšanai ir 2024. gada 31. janvāris.

 

Informāciju sagatavoja:

Lana Radčenko

Eiropas Pilsētiniciatīvas kontaktpunkts Latvijā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

67026926

lana.radcenko@varam.gov.lv  

 

Submitted by Anastasija Bizjajeva on 22/01/2024
author image

Anastasija Bizjajeva

See all articles