Vill ni lösa en hållbarhetsutmaning i er kommun och hämta bra idéer från Europa?

Den 18 januari bjuder Tillväxtverket, som är svensk kontaktpunkt för URBACT, in till ett informationsmöte om de finansieringsmöjligheter som URBACT erbjuder. På mötet får du information om den kommande utlysningen och om hur du går till väga för att ansöka om finansiering. Utlysningen kommer vara öppen 10 januari till 20 mars 2024. Infomötet ger dig möjlighet att lära dig mer om URBACT och möjligheten att söka projektfinansiering till erfarenhetsutbyte med andra städer inom hållbar stadsutveckling.  

URBACT är ett europeiskt kunskapsutbytesprogram finansierat av EU. Målet är att göra det möjligt för städer att arbeta mer tillsammans och utveckla lösningar på gemensamma urbana utmaningar. Det sker genom nätverk, erfarenhetsutbyte och genom att identifiera de bästa metoderna att förbättra städer. 

Datum: 18 januari 2024 

Plats: Online via Teams

Språk: Svenska 

Varför URBACT?
Ånge kommun har redan tagit chansen. Likaså bland andra Umeå, Gävle och Halmstad. Senaste åren har ett 20-tal svenska kommuner deltagit i likande nätverk. Nästa gång kan det bli er kommun!   

Vad har ni då att vinna på att ansöka? Jo, man får ingå i ett nätverk av europeiska städer, där alla har liknande utmaningar som man vill hitta en lösning på och lära av lyckade resultat från ett initiativ inom programmet Urban Innovative Action. Det kan handla om fler cykelbanor, jämställdhet, digitalisering, grön omställning eller större gemenskap i bostadsområden. Kommunerna deltar i ett URBACT-nätverk och delar med sig av kunskap och erfarenheter de skaffar sig längs vägen. 

För att lyckas är det viktigt att lösa en lokal utmaning och som kommunen ser stora vinster med att lösa. Här finns inspiration från några av våra svenska kommuner.   

Halmstad

Ånge

Umeå


Mötet passar er som... 
Är intresserade av att öka kunskap och få verktyg att lösa en utmaning inom hållbar stadsutveckling. Exempel på aktörer som kan delta är kommuner, kommunalförbund, lärosäten, aktörer i det företagsfrämjande systemet, civilsamhällesorganisationer med flera.  

Är detta intressant för just er kommun och funderar ni på hur ni konkret ska göra? Boka in 18 januari klockan 9-11 och delta på vår infosession om kommande utlysning. 

Anmäl dig här

Submitted by Sara Palo on 10/01/2024