All URBACT articles

Hear from the URBACT community on today’s most pressing challenges and inspiring examples from all around Europe. Find the inspiration you have been looking for to put knowledge into action!

Interested in more thematic content? Check out the URBACT Knowledge Hub.

 

 

 

 • Articles
  Nätverket GenProcure

  Hur integrera jämställdhet i offentlig upphandling på bästa sätt? Umeå söker svaret genom URBACT nätverket Gender Equality in Public Procurement

  Det URBACT finansierade nätverket Gender Equality in Public Procurement (GenProcure) ska främja jämställdhet vid upphandling av varor och tjänster inom offentlig sektor. Nätverkets arbete består i att

 • Articles

  Är er stad stolt över ett initiativ inom hållbar stadsutveckling? Dela då med er av detta senast den 30 juni!

  I URBACTs utlysning för Good Practices, öppen till 30 juni 2024, eftersöks goda exempel inom hållbar stadsutveckling. Exempel på policyområden kan vara social inkludering, grön omställning, energi

 • Articles

  Ny utlysning inom hållbar stadsutveckling - goda exempel sökes

  Utlysningen för Good Practice är nu öppen. Den ger städer en möjlighet att synas på europeisk nivå och vidareutvecklas med hjälp av URBACTs experter.

 • Härnösand formar smarta städer genom URBACT nätverket MetaCity- Virtual Solutions for Real People

  Härnösands kommun deltar i det URBACT finansierade projektet MetaCity. Nätverket syftar till att utforska möjligheter inom metaverse, artificiell intelligens (AI), augmented reality (AR) och virtuell

 • Articles
  Infomöte hållbar stadsutveckling

  Digitalt infomöte 3 maj: Investeringar och Kunskapsöverföring för Hållbar Stadsutveckling

  Välkommen på digitalt informationsmöte om tre aktuella utlysningar inom URBACT och European Urban Initiative! Utlysningarna handlar om insatser för hållbar urban utveckling och ett gemensamt tema är

 • News

  Vill din kommun hjälpa Jablonec i Tjeckien med hur de kan engagera ungdomar i den hållbara stadsutvecklingen? Eller vill du att Roskilde i Danmark ska dela med sig av sina erfarenheter av cirkulära byggprojekt?

  Då är rådet att söka att söka European Urban Initiatives City to City Exchange! Genom EUIs initiativ City to City Exchange får din kommun möjlighet att utbyta kunskap inom olika områden inom hållbara

 • News
  Let’s go circular! workshop Foto: Malmö stad

  Malmö accelererar omställningen till cirkulär ekonomi genom URBACT nätverket Let’s go circular!- Paving the way for a Circular Transition of Cities

  Malmös målsättning är att vara klimatneutralt år 2030 och övergången till en cirkulär ekonomi ses som avgörande för att nå målet. Världen är linjär i sin konsumtion, så även Sverige och Malmö

 • News

  City-to-City Exchanges: online matchmaking event den 11 mars

  European Urban Initiative (EUI) City- to- City Exchanges erbjuder erfarenhetsutbyte inom hållbar stadsutveckling. En stad som står inför en utmaning inom hållbar stadsutveckling får möjlighet att göra

 • News
  C4TALENT Workshop

  Varberg fokuserar på att attrahera och behålla unga talanger genom URBACT nätverket C4TALENT: Where Talent Meets Opportunity - Building Thriving Business Ecosystems

  Inom EU-programmet URBACT arbetar europeiska städer tillsammans i internationella nätverk för att dela erfarenheter och utveckla metoder för hållbar stadsutveckling. Varberg, som ser en utmaning i att