Eesti omavalitsused õpivad üksteiselt uues haridusvõrgustikus

2021. aasta suvel alustas  tööd uus haridusvõrgustik, kuhu kuuluvad  kaheksa omavalitsust üle Eesti. Tegemist on pilootprojektiga, mis viiakse ellu Euroopa Liidu URBACT programmi raames. Projekti eesmärgiks on luua Eesti kohalikest omavalitsustest haridusvaldkonna kogemuste ja lahenduste jagamise võrgustik, mis toetab laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamist ja elulist õpet, kaasates erinevaid kogukonna liikmeid nagu lapsevanemad, ettevõtjad, MTÜ-d jne.

Projekti juhtpartneriks on Tallinna linn ning liitunud on Elva vald, Kambja vald, Kohila vald, Narva linn, Rae vald, Saue vald, Viru-Nigula vald, kes õpivad Tallinna linna URBACT On Board rahvusvahelise võrgustiku ning kohalike haridusasutuste koostöövõrgustiku loomise kogemusest. Samas jagatakse ühistel kohtumistel omavahel ka juba olemasolevaid häid haridusvaldkonna praktikaid. Kogemuste vahetamine toimub seejuures nii üle-eestilisel kui ka kohalike omavalitsuste (KOV) tasandil.  Lisaks KOV-ide vahelisele suuremale võrgustikule, loob iga KOV ka oma kohaliku haridust toetava koostöövõrgustiku. Kohaliku võrgustiku liikmeteks saavad olema haridusastused (koolid, lasteaiad, noortekeskused), kohalikud ettevõtjad, poliitikakujundajad, lapsevanemad, õpilased, MTÜd jms kohaliku hariduseluga seotud organisatsioonid.

Poolteist aastat kestva projekti raames toimub kokku vähemalt kaheksa suuremat üle-eestilise võrgustiku kogemuste jagamise seminari ning vähemalt seitse KOV tasandi väiksema võrgustiku kohtumist. Üle-eestilistel seminaridel kogutakse uusi teadmisi koostöö ning laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamise teemadel. Arutatakse, kuidas haridusasutused saaksid tõhusamalt kaasata ettevõtteid ja lapsevanemaid. Lisaks vaadeldakse, kuidas on ettevõtlikkuse arendamine võimalik juba alushariduse tasemel. Kuidas paremini soodustada noortevaldkonna ning formaalhariduse ja mitteformaalse hariduse koostööd.

 

13.-14. oktoobril 2021 Saue vallas toimunud seminaril osales kokku ligi 40 inimest üle Eesti. Seminaril jagasid KOV esindajad, kuidas on kohaliku võrgustiku loomine edenenud ning millised eesmärgid sellele on seatud. Seminari võõrustaja Saue vald tutvustas osalejatele kahe päeva jooksul erinevaid valla hariduselu arendamisega seotud asutusi ning kohalikke häid praktikaid. Seminari lõpetas inspireeriv koosloome töötuba, mille viis läbi Rasmus Pedanik Sotsiaalse Innovatsiooni Laborist. Töötoas mõtestati, kuidas võrgustikutöös mõista erinevate osapoolte vajadusi. Järgmine kahepäevane seminar toimub erandolukorras veebis 2. detsembril 2021 ja siis kohapeal Rae vallas 11.-12. jaanuar 2022.

 

URBACTi võrgustikud toimivad põhimõttel, et partnerid jagavad oma häid ja töötavaid lahendusi ning teised võrgustiku osapooled kohandavad seda vastavalt oma võimekusele ja vajadusele. Kuigi URBACT Eesti Haridusvõrgustik kutsutakse ellu 2021. aasta juunist 2022. aasta detsembrini kestva projekti raames, on pikemaajalisem eesmärk, et KOV-des tegutsevad kohalikud võrgustiku jätkavad tööd ka peale projekti lõppu.

 

 

 

Submitted by Madli-Johanna Maidla on 15/11/2021
author image

Madli-Johanna Maidla

See all articles