Eiropas Komisija izsludināja Jaunu Eiropas Bauhaus aicinājumu vietējām iniciatīvām

Jaunais Eiropas Bauhaus padara Eiropas zaļo kursu par kultūras, uz cilvēku vērstu, pozitīvu un taustāmu pieredzi ikvienam, veicinot mūsu pilsētu pārveidi un pielāgošanos visā Eiropā, izmantojot skaistas, ilgtspējīgas un iekļaujošas vietas.

Ar šo konkursa uzaicinājumu tiks veicinātas trīs Jaunā Eiropas Bauhaus vērtības ikdienas dzīvē, dzīves telpā un pieredzē:

 • Ilgtspējība - veicina klimata mērķu sasniegšanu, cirkularitāti, nulles piesārņojumu un bioloģisko daudzveidību;
 • Estētika – uzlabo pieredzes un stila kvalitāti, pārsniedzot funkcionalitāti;
 • Iekļaušana – veicina daudzveidības, iespējamības un cenu pieejamības novērtēšanu.

Tiks veicināti projekti, ko vada vietējās valsts iestādes un sniedz ieguldījumu Jaunajā Eiropas Bauhaus šādās četrās darbības jomās:

 • Esošo ēku un sabiedrisko telpu renovācija aprites un oglekļa neitralitātes garā;
 • Kultūras mantojuma saglabāšana un pārveidošana;
 • Ēku pielāgošana un pārveidošana pieejamu mājokļu risinājumiem;
 • Pilsētas vai lauku telpu atjaunošana.

Šo uzaicinājumu finansē ES ar Reģionālās un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta starpniecību, un tas tiek īstenots sadarbībā ar Ramboll Management Consulting.

Vairāk informācijas par Jaunās Eiropas Bauhaus koncepciju un daudziem iedvesmojošiem projektiem var atrast šeit.

 

Atbalsts

1. Vai jums ir progresīvs redzējums par to, kā pārveidot esošu infrastruktūru, degradēto teritoriju vai publisko telpu savā teritorijā?

2. Vai jūsu projekts var parādīt lielu potenciālu, gūt labumu no iedvesmojošiem projektiem un kļūt par vienu no Jaunajām Eiropas Bauhaus iniciatīvām, kas ilustrē mūsu estētikas, ilgtspējības un iekļaušanas vērtības?

3. Vai esiet entuziasma pilns par nākotnes drošu un inovatīvu projektu, kas risina mūsu laika vietējās problēmas, bet arī izjūt jaunas pievienotās vērtības lietotājiem, iedzīvotājiem un teritorijām?

4. Vai vēlaties izstrādāt projekta priekšlikumu vietējai Jaunās Eiropas Bauhaus iniciatīvai, kas ir piemērota konkursa finansēšanai valsts un ES līmenī?

Kļūstiet par Jaunās Eiropas Bauhaus līderi, parādiet, kā panākt pārmaiņas, un izplatiet savas iedvesmojošās idejas visā ES!

Tiks atlasīti 20 projekti, kas Tehniskās Palīdzības Programmas ietvaros saņems atbalstu līdz 75 dienām no starpnozaru ekspertiem.

 

Kas var pieteikties?

Īpaši aicinām savus projektus iesniegt mazajām un vidējām pilsētām. Šī iemesla dēļ aicinājums ir paredzēts vietējām pašvaldībām, kuru iedzīvotāju skaits ir mazāks par 100 000, un tas pavērs ceļu līdzsvarotai dažādu telpu un vietu pārstāvniecībai visā ES.

Lūdzu, pārbaudiet, vai atbilstat galvenajām piemērošanas prasībām:

 • Ģeogrāfiskā darbības joma: ES dalībvalsts
 • Organizācijas veids: vietējās valsts iestādes (piemēram, pilsētas, apdzīvotas vietas, rajoni, novadi), kā arī aglomerācijas, pašvaldību grupas un funkcionālās zonas (tostarp pārrobežu teritorijas), kurām ir visas projekta īstenošanai nepieciešamās kompetences
 • Organizācijas lielums: mazāk nekā 100 000 iedzīvotāju (grupas ietvaros katrā no pašvaldībām jābūt mazāk nekā 100 000 iedzīvotāju)
 • Projekta veids: uzlabotas projektu idejas esošās infrastruktūras vai publiskās telpas atjaunošanai
 • Projekta raksturojums:
  • pievērsties visām trim Jaunā Eiropas Bauhaus pamatvērtībām – ilgtspējība, estētika, iekļaušana
  • sniegt ieguldījumu vismaz vienā no četrām darbības jomām
 • Dubultā finansējuma izslēgšana: līdzīgs ES atbalsts netika saņemts
 • Valoda: pieteikums jāiesniedz angļu valodā

 

Kā pievienoties?

Konkursa dalībniekiem ir jāiesniedz tiešsaistes pieteikuma veidlapa, kā arī apliecinošie dokumenti. Pieteikumu valoda ir angļu.

Pieteikumu var iesniegt šeit.

Iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 30. maijs plkst. 14:00 (CET)

Potenciālajiem pretendentiem ir pieejamas vadlīnijas, kurās detalizēti aprakstīts pieteikšanās un atlases process, kā arī var noskatīties video pamācību.

Jautājumu gadījumā par pieteikšanās procesu un atlases kritērijiem var sazināties ar: neb-local-support.helpdesk@adelphi.de

Submitted by adyakova on 19/05/2022