Gradska laboratorija Evropske unije o promjeni navika za zdrav i održiv sistem ishrane

Edited on 13/02/2024

Pridružite nam se u Mouans-Sartouk-u da naučite kako transformacija navika može dovesti do zdravijeg i održivijeg urbanog sistema ishrane!

EU City Lab (Gradska laboratorija Evropske unije) o lokalnim prehrambenim sistemima broj 1 održaće se u Muan Sartu, Francuska, u četvrtak 21. i petak 22. marta 2024. Događaj je prilika za razmjenu znanja koji zajedno organizuju URBACT i Evropska urbana inicijativa (EUI), uz podršku opštine Muan Sart. EU City Lab će se fokusirati na promjenu navika za zdrav i održiv sistem ishrane. Kroz diskusije i razmjenu znanja, tematske sesije, posjete i grupne aktivnosti, događaj ima za cilj da istraži kako promjena navika u ishrani može uticati na sistemsku tranziciju održivosti u evropskim gradovima.

Laboratorija je jedinstvena prilika da posjetioci:

- Više saznaju oo Muansartovskoj dobroj praksi u oblasti kolektivnog školskog ugostiteljstva;

- Istraže kako su drugi gradovi EU slijedili primjer Muan Sarta kroz URBACT BioCanteens i BioCanteens#2 mreža za prenos iskustava;

- Otkriju druge dobre prakse koje sprovode drugi gradovi EU kako bi podstakli održivost u lokalnim sistemima hrane;

- Posjete lokacije u Muan Sartu i razmijene sa lokalnim stanovništvom mišljenja i iskustva o održivosti hrane u cijelom gradu, akcijama angažovanja građana i zajednicama koje uče;

- Razgovarajte o tome kako lokalni projekti ka zdravijim i održivim navikama u ishrani mogu biti sprovedeni u različitim nacionalnim kontekstima;

- Bolje razumiju prehrambene sisteme.

Ovdje možete preuzeti program. 

REGISTRUJTE SE ZA UČEŠĆE 

Da li želite da saznate više o dosadašnjem radu URBACT gradova na izgradnji održivih lokalnih sistema ishrane?

Posjetite URBACT centar znanja o hrani i pročitajte sledeće članke o putovanju BioCanteens Mreže za transfer i dobroj praksi Muan Sartu:

- Jegou, F., Kupovina hrane je zakon o poljoprivredi!, 8. novembar 2022.

- Jegou, F., BioCanteens#2: gradovi angažovani za demokratiju i suverenitet hrane, 13. oktobar 2021.

- Nauči od komšija - Lekcije mreže prenosa BioCanteens. Konačna publikacija BioCanteens#1, jun 2021. O radu URBACT-a u oblasti zdravih i održivih lokalnih prehrambenih sistema na evropskom i međunarodnom nivou:

- Bonneau, M., Gradovi koji njeguju lokalne sisteme ishrane u borbi protiv klimatskih promjena, 10. novembar 2021. (ažurirano 21. decembra 2023.).

- Bonneau, M, Hajde da pričamo o hrani! 24. avgust 2022

- Bonneau, M, Jačanje lokalnih ekosistema hrane: recept za uspjeh? 9. oktobar 2020.

 

 

 

 

Submitted by Borka Ljeskovic on 13/02/2024
author image

Borka Ljeskovic

See all articles