Mreža FEMACT-cities: O enakosti spolov in opolnomočenju žensk v Postojni

Edited on 25/10/2023

O enakosti spolov govori že več dokumentov EU, a žal njihova implementacija poteka zelo počasi. Tudi na nacionalnih ravneh je na papirju napisano že veliko, a je izvedba na lokalnem nivoju šibka. 

Partnerska mesta, združena v akcijsko mrežo FEMACT-cities želijo preko izmenjave izkušenj, praks in idej spoznati razsežnost tega področja ter ga nasloviti na celostni in vključujoč način. Kot dobra podlaga za razumevanje področja je poročilo o enakosti spolov Gender Equal Cities, ki je leta 2022 nastalo pod okriljem programa URBACT. Enakost spolov je tudi ena izmed presečnih tem programa URBACT IV, kar pomeni, da bodo v naslednjih letih vsa URBACT mesta iskala načine, kako zagotoviti enakost spolov na različnih področjih urbanega razvoja, od mobilnosti, podjetništva, do oživljanja mest in digitalnega prehoda.

Več: https://urbact.eu/knowledge-hub/gender-equal-cities

 

23. oktobra 2023 je Postojna gostila vodilnega partnerja in strokovnjakinjo akcijske mreže FEMACT-cities. Mreža partnerjev bo v naslednjih dveh letih iskala odgovore in snovala načrte, kako zagotoviti/spodbuditi enakost spolov v urbanem razvoju in opolnomočiti ženske v mestih.

Delavnici v okviru obiska so se pridružile predstavnice z občine, šole, vrtca, centra za razvoj podeželja in podjetniškega inkubatorja. 


Na začetku je strokovnjakinja Mary Dellenbaugh-Losse udeleženkam kratko in jedrnato predstavila program URBACT in predvideno časovnico dela, s čimer so dobile boljšo predstavo o poteku dela in podpori, ki jim bo na voljo na njihovi poti. 


Udeleženke so v okviru delavnice z metodo SWOT, ki se uporablja za pomoč pri prepoznavanju prednosti, slabosti, priložnosti in groženj, razmišljale, kje se v lokalnem okolju enakost spolov in opolnomočenost žensk že odraža ter kje se še kažejo priložnosti. V pogovoru so ugotavljale, da imajo v Postojni veliko žensk na vodilnih položajih v občini in občinskih zavodih ter da je dobro poskrbljeno za ženske podjetnice. Na drugi strani so prepoznale, da se še vedno pojavlja veliko družinskega nasilja, da se mlade punce v delih mesta zvečer ne počutijo varno in se nekaterih krajev izogibajo. Prepoznale so premalo pestrost športnih dejavnosti izven šole za mlade punce, manjka tudi podpornega okolja za nosečnice in mamice z dojenčki. Z večanjem kulturne in nacionalne pestrosti v lokalni skupnosti se prepoznava tudi potreba po integraciji priseljenih žensk v skupnost, predvsem albanskih žensk, ki predstavljajo večjo skupino. 

Postojna


Med priložnostmi so že prepoznale medgeneracijsko povezovanje, povezovanje z zdravstvenim in socialnim sektorjem za izvajanje programa za nosečnice in matere, raziskovanje spolnih stereotipov, iskanje vzrokov zanje ter kako jih odpraviti. Pomembna priložnost je tudi obuditev druženj albanskih žensk, ki so pred pandemijo že delovala.


Lokalna delovna skupina bo v naslednjih mesecih skupaj razmišljala, katerim področjem želijo v celostnem akcijskem načrtu nameniti več pozornosti.


Skupaj s partnerskimi mesti pa bodo navdih iskale v evropskih mestih, ki imajo že vzpostavljene dobre mehanizme za zagotavljanje enakosti spolov in podporno okolje za ženske. V začetku naslednjega leta se bodo tako odpravili raziskovati dobre prakse Dunaja. Ob tem bodo dobre prakse spoznavali tudi na spletnih srečanjih. Ker želijo, da se s temo spozna čim več mest, bodo ti dogodki odprti tudi za širšo publiko.

 

Nina Plevnik, Nacionalna URBACT točka Slovenija

 

Fotografije: Nina Plevnik IPoP

Submitted by opoetra on 24/10/2023