URBACT metoda i alati – saveznici u provedbi integriranih i participativnih rješenja za gradove

Ovogodišnji URBACT University održan je u švedskom gradu Malmou. Sudionici su se upoznali s tehnikama i alatima koji im mogu pomoći pri uspostavi i vođenju URBACT lokalnih grupa, ali isto tako i pri lakšem razumijevanju svojih lokalnih izazova, razvoju potencijalnih scenarija i planiranju akcija za postizanje konkretnih ciljeva. Ukratko, sudionici su pobliže upoznati s URBACT metodom i alatima, a upravo URBACT Toolbox ima sve što je potrebno za dizajniranje i provedbu integriranih i participativnih akcija u gradovima.

Identifikacija problema i vizije

Kretanje u početnim fazama ciklusa integriranog i participativnog akcijskog planiranja zahtijeva od gradova da razmotre temeljna i ključna pitanja za početak URBACT putovanja. Ova se pitanja vrte oko razlučivanja trenutne situacije — gdje smo sada — i zacrtavanja kursa za budućnost — kamo želimo ići? U biti, sve se svodi na rješavanje pitanja: zašto i što. Koji su razlozi trenutnog stanja i koje probleme treba riješiti? I, u konačnici, vrlo je važno razumjeti viziju koju dionici žele ostvariti i rješenja koja traže.

U ovoj fazi dva posebna alata iz URBACT Toolboxa mogu poslužiti: stablo problema (eng. Problem Tree) i novine sutrašnjice (eng. Newspaper of Tomorrow).

Prvo, stablo problema, također poznato kao stablo uzroka i posljedice, sastoji se od vizualnog prikaza koji se može koristiti za sustavno rastavljanje i razumijevanje složenih problema. To se postiže dekonstruiranjem zamršenih problema na njihove sastavne elemente. Sastoji se od dvije osnovne komponente: korijena koji predstavlja uzroke i grana koje predstavljaju učinke ili posljedice. Na kraju se problem očituje u deblu. Ovaj alat učinkovito rastavlja složenost problema na podprobleme kojima se može upravljati, nudeći uvid u temeljne uzroke i posljedice određenog problema, čime se u konačnici napreduje u definiranju strateških ciljeva.

Novine sutrašnjice (Newspaper of Tomorrow) predstavljaju naprednu vizionarsku tehniku ​​koja koristi kreativnost i perspektive usmjerene prema budućnosti. Ovaj alat nalazi primjenu u raznim područjima urbanog planiranja i šire, potičući inovacije, empatiju i vještine izrade scenarija. Primarni cilj ovog alata je stvoriti živopisan i uvjerljiv narativ, predviđajući uspješnu realizaciju određenog projekta, inicijative ili vizije kao da se već materijalizirala. Snaga Novina sutrašnjice leži u kratkoći izvedbe u usporedbi s drugim tehnikama zamišljanja i planiranja scenarija. Obuhvaća sve bitne elemente potrebne za početne faze planiranja akcije — utjecaj na ljude, sposobnost sinteze, sposobnost empatije i vizualizaciju promjene.

 

Mapiranje i uključivanje dionika

Kako identificirati prave dionike potrebne za provođenje određenih akcija, kako razumjeti njihovu motivaciju i kapacitete, te kako dugoročno uključiti lokalne aktere u planiranje aktivnosti i političke procese? Odgovore na ova i slična pitanja nalaze se također u sklopu URBACT Toolboxa.

URBACT nudi set alata za mapiranje i poticanje angažmana dionika. Karta ekosustava dionika (eng. Stakeholders Ecosystem Map) je intuitivan alat koji koordinatorima projekta na terenu omogućuje vizualizaciju najvažnijih aktera čija je podrška i uključenost potrebna za određene akcije.

Još jedan alat koji nudi URBACT Toolbox je Matrica moći/interesa dionika (eng. Stakeholders Power/Interest Matrix), zamišljena da pomogne u razumijevanju važnosti različitih aktera za ostvarivanje određene akcije. Matrica se sastoji od koordinatnog sustava koji se temelji na percipiranoj moći i utjecaju pojedinih dionika, te na interesima pojedinih dionika da budu uključeni u proces.

 

Od problema do akcije

Studija integriranih akcijskih planova provedena 2022., ističe da gradovi mogu imati koristi samo od dokumenata koji dosljedno navode zašto, kada, kako i tko može riješiti određene izazove politika povezanih s urbanim razvojem.

Ovo je posebno važno gradovima koji sudjeluju u mrežama za planiranje aktivnosti jer je njihov središnji fokus na zajedničkom razvoju integriranih akcijskih planova u suradnji sa svojim URBACT lokalnim grupama. Faza razvoja konkretnih akcija je ona na koju će dionici posvetiti najviše vremena.

Kako bi taj dio bio lakši, u sklopu URBACT Toolboxa predstavljen je novi alat - platno za planiranje akcija (eng. Action Planning Canvas). Ovaj alat omogućuje gradovima da bilježe napredak u procesu planiranja akcije, ističući detalje i ključne informacije. Sastavljen je od četiri međusobno povezana odjeljka pri čemu prvi dio predstavlja lokalni kontekst, potrebe i zajedničku viziju. Drugi odjeljak postavlja sveobuhvatni logički okvir, kao i njegovu vezu s integriranim pristupom. Zadnja dva preostala odjeljka imaju za cilj određivanje daljnjih pojedinosti specifičnih aktivnosti i provedbenog okvira za bilo koji integrirani akcijski plan.

Postoji niz alata koje gradovi mogu koristiti za razvoj svojih lokalnih aktivnosti na integriran način, a sve ih možete pronaći u sklopu URBACT Toolboxa.

 

Izvori:

urbact.eu/whats-new/stories/day-1-university-2023

urbact.eu/whats-new/stories/day-2-university-2023

urbact.eu/whats-new/stories/day-3-university-2023

 

Submitted by Lucija Jusup on 12/11/2023
author image

Lucija Jusup

See all articles