Veiksmīgi aizvadīta URBACT IV programmas Informatīva diena par Inovāciju pārneses tīklu konkursu!

2024. gada 25. janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un URBACT Nacionālais kontaktpunkts Latvijā tiešsaistē organizēja URBACT IV programmas Informatīvo dienu. Pasākuma laikā dalībnieki tika informēti par URBACT IV programmas Inovāciju pārneses tīklu konkursu. Pasākumam reģistrējās ap 120 dalībnieku no dažādām pašvaldībām.

URBACT informatīvās dienas mērķis bija gan sniegt pilsētvides attīstības plānošanā iesaistītajiem speciālistiem informāciju par URBACT IV programmas aktuālo projektu konkursu Inovāciju pārneses tīkliem, gan iedvesmot Latvijas pašvaldības dalībai URBACT IV programmā.

Informatīvās dienas pasākumu atklāja URBACT Nacionālā kontaktpunkta koordinatore Latvijā Anastasija Bizjajeva, kura informēja pasākuma dalībniekus par URBACT IV programmas aktualitātēm, Inovāciju pārneses tīklu konkursa nosacījumiem, pieteikšanās kārtību un termiņiem.

Prezentācija par Inovāciju pārneses tīklu konkursu ir pieejama šeit.

 

Pasākuma laikā bija iespēja dzirdēt par Eiropas Pilsētiniciatīvas programmu un to aktuālajiem konkursiem.  Par iespējam pašvaldībām iesaistīties Eiropas Pilsētiniciatīvas programmā prezentēja Lana Radčenko, Eiropas Pilsētiniciatīvas kontaktpunkts Latvijā.

Prezentācija par Eiropas Pilsētiniciatīvas programmu un to aktuālajiem konkursiem ir pieejama šeit.

 

Informatīvās dienas dalībniekiem bija iespēja arī dzirdēt iedvesmojošus pieredzes stāstus no Latvijas pašvaldībām, kuri piedalījās iepriekšējā URBACT III programmas projektu konkursā un projektu aktivitāšu īstenošanā. Par Jelgavas novada pašvaldības pieredzi Playful Paradigm II projektā stāstīja Anita Škutāne, Jelgavas novada pašvaldības Projektu nodaļas vadītājas vietniece. 

Prezentācija par Playful Paradigm II projekta pieredzi ir pieejama šeit.

 

Inga Zeltiņa-Ušpele, Rēzeknes novada pašvaldības Projektu vadītāja, dalījās ar Volunteering Cities + projekta pieredzes stāstu un paveiktajām aktivitātēm.

Prezentācija par Volunteering Cities + projekta pieredzi ir pieejama šeit.

 

Pasākuma dalībnieki tika informēti arī par URBACT IV programmas projektu finansēšanas nosacījumiem un līdzfinansēšanas iespējām no valsts budžeta līdzekļiem. Par URBACT IV projektu finansēšanas nosacījumiem prezentēja VARAM Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļas vecākā eksperte Agnese Dimante, bet par URBACT IV projektu līdzfinansēšanas iespējām – VARAM Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte Dita Ķikule.

Prezentācija par URBACT IV programmas projektu finansēšanas nosacījumiem ir pieejama šeit.

Prezentācija par URBACT IV programmas projektu līdzfinansēšanas iespējām no valsts budžeta līdzekļiem ir pieejama šeit.

 

Projektu konkurss Rīcības plānošanas tīkliem norisinās no 2024. gada 10. janvāra līdz 2024. gada 20. martam. Vairāk informācijas par projekta konkursu URBACT mājaslapā: https://urbact.eu/get-involved

Paldies visiem par aktīvu dalību, un ceram, ka drīzumā tiksimies URBACT pasaulē!

 

Submitted by Anastasija Bizjajeva on 31/01/2024
author image

Anastasija Bizjajeva

See all articles