ZAPOJTE SA DO AKTIVÍT EUI VOL. 2!

Edited on 05/09/2023

EUI

Naši partneri z EUI (Európskej Urbánnej Iniciatívy) vyzývajú mestá aby sa zapojili do nasledujúcich aktivít!

VÝMENA ZNALOSTÍ A SKÚSENOSTI MEDZI MESTAMI (CITY-TO-CITY EXCHANGES)

Máte záujem a chcete diskutovať s mestskými odborníkmi o špecifickej výzve udržateľného rozvoja, ktorej čelíte? Zapojte sa do výzvy EUI (Európskej Urbánnej Iniciatívy), ktorá sa zameriava na výmenu znalostí a skúsenosti prostredníctvom krátkych návštev medzi 1- 2 partnerskými mestami!

Termín na podanie prihlášky: 17. november 2023 do 12:00 SEČ
Cieľová skupina: mestá/mestské orgány, ktoré čelia špecifickej implementačnej výzve súvisiacej s integrovanými, miestnymi prístupmi k udržateľnému rozvoju miest v rámci politiky súdržnosti.

- Príručka pre žiadateľov a prihláška je dostupná na nasledujúcom odkaze: https://rb.gy/aqp2i

- Záznam z informačného semináru nájdete na nasledujúcom odkaze: https://rb.gy/5g56q

- V prípade ak máte záujem o bilaterálnu konzultáciu s EUI, zarezervujte si termín na nasledujúcom odkaze: https://rb.gy/wl3ms

 

VZÁJOMNÉ HODNOTENIA (PEER REVIEWS)

Chcete zlepšiť stratégiu Vášho mestského úradu a zároveň sa stretávať s ďalšími mestskými odborníkmi? Preskúmajte výzvu EUI (Európskej Urbánnej Iniciatívy) zameranú na druhé partnerské hodnotenie, ktoré sa uskutoční dňa 28. – 29. novembra 2023 (Coimbra) v Portugalsku. Druhé partnerské hodnotenie združuje 3 mestá z Grécka, Portugalska a ďalšie partnerské organizácie, ktoré sú zapojené do článku 11 ERDF.

Poznámka: Očakáva sa, že do konca roka 2023/ začiatkom roka 2024 sa zorganizuje v Poľsku ďalšie partnerské hodnotenie. Ďalšia výzva zameraná na partnerské hodnotenie EUI (Európskej Urbánnej Iniciatívy) bude vyhlásená v polovici októbra 2023 po oficiálnom predstavení v rámci podujatia Európskeho týždňa regiónov a miest 2023. 

 

PODUJATIA ZAMERANÉ NA BUDOVANIE KAPACÍT (CAPACITY-BUILDING EVENTS) 

Máte záujem o budovanie kapacít v integrovanom, participatívnom a miestnom prístupe k udržateľnému rozvoju miest? Zaregistrujte sa na nižšie spomínané  podujatia na tomto odkaze: https://rb.gy/jzee7

- Panelová diskusia na tému “Podpory vzájomného vzdelávania v posindustriálnych regiónoch” v rámci podujatia Európsky týždeň regiónov a miest sa bude konať dňa 11. október 2023 (Brusel), Belgicko

- Podujatie zamerané na tému “Budovania zručností pre ekologický, cenovo dostupný a participatívny prechod” sa bude konať dňa 8. – 9. novembra 2023,(TBC, Región Hauts-de-France), Francúzsko

- Podujatie zamerané na tému “Integrovaných územných investícií, spoluprácu medzi samosprávami a medzisektorový rozvoj” sa bude konať dňa 24. – 26. októbra 2023, Chorvátsko

- Podujatie zamerané na tému “Funkčných mestských oblastí” sa bude konať dňa 20. – 24. novembra 2023, TBC, Maďarsko

 

DRUHÁ VÝZVA ZAMERANÁ NA INOVATÍVNE AKTIVITY!

S indikatívnym rozpočtom 120 miliónov EUR z ERDF je táto druhá výzva na predkladanie návrhov zameraná na 3 hlavné témy:

Ekologické mestá: experimentovanie a poskytovanie hmatateľných inovatívnych riešení v oblasti zelenej infraštruktúry v mestách EÚ.

Udržateľný cestovný ruch: financovanie a podpora dlhodobej zelenej a digitálnej transformácie a odolnosti ekosystému cestovného ruchu.

Využitie talentov v zmenšujúcich sa mestách: podpora miest pri testovaní nových riešení na udržanie a prilákanie talentov.

Termín na podanie prihlášky: 5. október 2023.
Referenčný rámec/Podmienky výzvy v SK jazyku nájdete TU.
Podrobnejšie informácie nájdete na nasledujúcom odkaze: https://rebrand.ly/gpu1kn2

V prípade ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na adrese capacitybuilding@urban-initiative.eu.

Submitted by Matus Zak on 05/09/2023